Đội ngũ gia sư

Nguyễn Thị Hoà

Gia sư
Toán, Vật Lý, Văn (Tiếng Việt)
Sinh viên:Đại học Bách khoa Hà Nội
Ngành học:Điện tử Viễn thông

Trần Minh Thư

Gia sư
Toán, Văn (Tiếng Việt), Tiếng Anh
Sinh viên:Đại học Kinh tế Quốc dân
Ngành học:Luật

Phạm Thị Hằng

Gia sư
Tiếng Anh, Toán, Văn (Tiếng Việt)
Sinh viên:Đại học Sư Phạm Hà Nội
Ngành học:Giáo dục Tiểu học - Sư phạm Tiếng Anh

Quách Thị Uyên

Gia sư
Tiếng Anh, Văn (Tiếng Việt)
Sinh viên:ĐH Ngoại ngữ - ĐHQGHN
Ngành học:Sư phạm Tiếng Anh

Lê Minh Thuận

Gia sư
Văn (Tiếng Việt), Địa
Sinh viên:Trường ĐH Sư phạm Hà Nội
Ngành học:Sư phạm Ngữ Văn

Phí Thị Hoài

Gia sư
Toán
Sinh viên:Đại học Ngoại thương
Ngành học:Kế toán kiểm toán

Phùng Thu Ngân

Gia sư
Toán, Vật Lý
Sinh viên:Đại học Sư phạm Hà Nội
Ngành học:Toán dạy bằng tiếng anh

Đinh Thảo Phương

Gia sư
Toán, Sinh
Sinh viên:Học viện Y dược học Cổ truyền Việt Nam
Ngành học:Y Khoa

Đỗ Văn Hào

Gia sư
Toán, Vật Lý
Sinh viên:Đại học Công Nghệ _ DHQGHN
Ngành học:Kỹ thuật điểu khiển & Tự động hóa

Phạm Hoàng Diệu

Gia sư
Toán
Sinh viên:Đại học Kinh tế Quốc Dân
Ngành học:Hệ thống thông tin quản lí

Đỗ Nguyễn Ngọc Chi

Gia sư
Tiếng Anh, Văn (Tiếng Việt)
Sinh viên:Trường Quốc tế - Đại học Quốc gia Hà Nội
Ngành học:Kinh doanh quốc tế

Trần Quốc Phi

Gia sư
Toán, Vật Lý, Hóa, Cờ Vua, Cờ Tướng
Sinh viên:Đại học Công Nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội
Ngành học:Công nghệ thông tin - IT

Vũ Ngọc Huyền

Gia sư
Toán
Sinh viên:Trường đại học sư phạm Hà Nội
Ngành học:Sư phạm Toán

Dương Đức Hoàn

Gia sư
Toán, Vật Lý, Hóa
Sinh viên:Đại học Sư phạm Hà Nội 2
Ngành học:Sư phạm Toán học

Bùi Thị Ngọc Anh

Gia sư
Toán, Sinh
Sinh viên:Đại Học Bách Khoa Hà Nội
Ngành học:Kỹ thuật sinh học