Đội ngũ gia sư

Đỗ Quang Huy

Gia sư
Vật Lý, Vật Lý, Hóa
Sinh viên:ĐH Công nghệ -ĐH Quốc gia Hà Nội
Ngành học:Công nghệ Hàng không Vũ trụ

Phạm Trần Mai Anh

Gia sư
Văn (Tiếng Việt)
Sinh viên:Trường Đại học Ngoại thương
Ngành học:Kinh tế đối ngoại

Trần Thị Hải Yến

Gia sư
Toán, Sinh
Sinh viên:Đại học KHTN - ĐHQGHN
Ngành học:Sinh học

Quách Đình Dương

Gia sư
Vật Lý, Hóa
Sinh viên:Đại học Bách Khoa Hà Nội
Ngành học:Kỹ Thuật Máy Tính

Đặng Thị Hà An

Gia sư
Văn (Tiếng Việt), Toán
Sinh viên:Trường Đại học Luật Hà Nội
Ngành học:Luật

Phạm Tiến Hoàng

Gia sư
Toán, Vật Lý
Sinh viên:ĐH Công Nghiệp Hà Nội
Ngành học:Kỹ thuật Hệ thống Công Nghiệp

Bùi Khánh Huyền

Gia sư
Văn (Tiếng Việt)
Sinh viên:ĐH Sư Phạm Hà Nội
Ngành học:Sư Phạm Ngữ Văn

Hoàng Thị Vân Anh

Gia sư
Văn (Tiếng Việt)
Sinh viên:Đại học sư phạm Hà Nội
Ngành học:Sư phạm Ngữ Văn

Nguyễn Yến Nhi

Gia sư
Vật Lý, Toán, Tiếng Anh
Sinh viên:Đại học Ngoại Thương
Ngành học:Kinh Tế Đối Ngoại

Lê Hải Thương

Gia sư
Toán, Hóa
Sinh viên:Đại học Bách Khoa Hà Nội
Ngành học:Kỹ thuật hóa học

Nguyễn Thị Thanh Quý

Gia sư
Văn (Tiếng Việt), Toán, Tiếng Anh
Sinh viên:Học viện Ngoại giao
Ngành học:Quan hệ Quốc tế

Nguyễn Tuấn Hưng

Gia sư
Toán, Vật Lý
Sinh viên:Đại học xây dựng
Ngành học:Công nghệ thông tin

Lê Đình Khánh Vân

Gia sư
Văn (Tiếng Việt)
Sinh viên:Đại học Sư phạm Hà Nội
Ngành học:Sư phạm Ngữ văn

Nguyễn Thị Kim Anh

Gia sư
Văn (Tiếng Việt)
Sinh viên:Đại học Sư phạm Hà Nội
Ngành học:Sư phạm Ngữ Văn

Đào Thu Hà

Gia sư
Toán
Sinh viên:Đại học Kinh tế Quốc dân
Ngành học:Bảo hiểm