1. Trang chủ
  2. keyboard_arrow_right
  3. Lớp gia sư
  4. keyboard_arrow_right
  5. Trang 2

LỚP TÌM GIA SƯ

LỚP TÌM GIA SƯ

Mã số: LG24922
Đã giao
Môn: Tiếng Anh
Lớp: 4
Địa chỉ: 30 Phạm Văn Đồng, HN
Mức lương: 200000
Thời gian: 1 buổi/tuần
Yêu cầu khác: Dạy nâng cao
Mã số: LG24839
Đã giao
Môn: Toán
Lớp: 7
Địa chỉ: Văn Đức Gia Lâm Hà nội
Mức lương: 100.000
Thời gian: 1 buổi/tuần
Yêu cầu khác: HS học lực TB, tìm GS dạy lên khá, giỏi
Mã số: LG24915
Chưa giao
Môn: Toán
Lớp: 7
Địa chỉ: Bắc Ninh - Học online
Mức lương: 150.000/buổi
Thời gian: 2 buổi/tuần
Yêu cầu khác: HS học lực TB
Mã số: 24684
Đã giao
Môn: Văn (Tiếng Việt)
Lớp: 1
Địa chỉ: Hà Nội
Mức lương: 150k/buổi, tuần 3 buổi
Thời gian: 1 buổi/tuần
Yêu cầu khác: Gia sư dạy được cả tại nhà và online
Mã số: LG24810
Đã giao
Môn: Toán
Lớp: 7
Địa chỉ: Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Mức lương: Thỏa thuận
Thời gian: 1 buổi/tuần
Yêu cầu khác: Học online 2 buổi/ tuần
Menu