Thông tin lớp học

Giáo viên: Cô Lan
LỚP 5
Hình thức học: Online
Thời gian: 1 buổi/tuần
Thứ 4: Sáng
Yêu cầu khác:
Ngày tạo lớp: 30/12/2022 10:12

Trung tâm

Trung tâm Toán

135 Hàng Buồm

Mã số: ac1
Môn: Toán
Thỏa thuận
Đang khai giảng