Thông tin cá nhân

Phạm Thị Ngọc Bích

Năm sinh: 2004

Sinh viên: Học viện Ngân hàng

Ngành học: Kinh doanh quốc tế

Mã GS: 01943

Môn dạy: Tiếng Anh, Văn (Tiếng Việt), Toán

Các lớp đang tuyển

Các lớp đã (đang) dạy