Đội ngũ gia sư

Chu Việt Anh

Gia sư
Tiếng Anh, Hóa
Sinh viên:Đại học Kinh tế Quốc Dân
Ngành học:Phân tích kinh doanh

Nguyễn Thị Thư

Gia sư
Tiếng Anh
Sinh viên:ĐH Ngoại Thương
Ngành học:Kinh doanh Quốc tế

Đỗ Thị Ngọc

Gia sư
Văn (Tiếng Việt)
Sinh viên:Đại học Ngoại thương
Ngành học:Kinh doanh quốc tế

Trần Thị Hiền

Gia sư
Toán, Vật Lý
Sinh viên:Trường Đại học Kinh tế Quốc dân
Ngành học:Thống kê kinh tế

Phan Thị Hà Ni

Gia sư
Toán, Hóa
Sinh viên:Trường ĐH Sư phạm Hà Nội
Ngành học:Sư phạm Toán

Hoàng Anh Tuấn

Gia sư
Tiếng Anh
Sinh viên:Đại học Kinh tế quốc dân
Ngành học:Logistics và quản lý chuỗi cung ứng

Nguyễn Hữu Quân

Gia sư
Toán, Hóa, Tiếng Anh
Sinh viên:Đại học Bách khoa Hà Nội
Ngành học:Khoa học máy tính

Nguyễn Nhật Minh

Gia sư
Toán
Sinh viên:Trường Đại Học Công Nghệ, ĐHQGHN
Ngành học:Khoa Học Máy Tính

Nguyễn Ngọc Huyền

Gia sư
Toán, Tiếng Anh
Sinh viên:Đại học Ngoại Thương
Ngành học:Kinh tế đối ngoại

Phạm Tiến Công

Gia sư
Toán, Hóa
Sinh viên:Học viện công nghệ bưu chính viễn thông
Ngành học:Công nghệ thông tin

Tạ Xuân Sơn

Gia sư
Tiếng Anh
Sinh viên:Học viện Tài Chính
Ngành học:Tài chính ngân hàng

Nguyễn Tuấn Khanh

Gia sư
Toán, Hóa
Sinh viên:Đại học Bách Khoa Hà Nội
Ngành học:Công Nghệ Thông Tin

Nguyễn Tuấn Dương

Gia sư
Toán, Hóa
Sinh viên:đại học y Hà Nội
Ngành học:Y khoa

Nguyễn Anh Sáng

Gia sư
Toán, Tiếng Anh, Vật Lý
Sinh viên:Đại Học Hà Nội
Ngành học:Công Nghệ Thông Tin

Lê Thị Cẩm Nhung

Gia sư
Văn (Tiếng Việt), Tiếng Anh
Sinh viên:Đại học Kinh tế Quốc dân
Ngành học:Kế toán tích hợp chứng chỉ quốc tế CFAB