Gia sư tuyển sinh

Môn: Toán
Thỏa thuận
Mã số: GS34
Chưa giao

Toán ( LỚP 4 )

Hình thức học: Online

Thời gian: 1 buổi/tuần

Ngày tạo: 17/03/2023 17:03

Yêu cầu khác:

Môn: Toán
120,000 Đ
Mã số: GS29
Chưa giao

Toán ( LỚP 9 )

Hình thức học: Offline

Thời gian: chưa xác định

Ngày tạo: 11/03/2023 09:03

Yêu cầu khác: Một lớp tối đa 6 bạn học sinh , ôn thi cấp tốc trong 3 tháng, định hướng và bổ sung cho các bạn đang còn hổng kiến thức và lấy lại gốc cho những bạn mất gốc. ( học sinh thi vào 10 xong có kết quả đúng như mong đợi thì mới nhận học phí )

Địa chỉ: 120 đường Hoàng Mai, Phường Hoàng Văn Thụ, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội

Môn: Toán
Thỏa thuận
Mã số: GS28
Chưa giao

Toán ( LỚP 8 )

Hình thức học: Offline

Thời gian: chưa xác định

Ngày tạo: 08/03/2023 16:03

Yêu cầu khác:

Địa chỉ: Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội

Môn: Toán
Thỏa thuận
Mã số: GS27
Chưa giao

Toán ( LỚP 7 )

Hình thức học: Offline

Thời gian: 1 buổi/tuần

Ngày tạo: 08/03/2023 16:03

Yêu cầu khác:

Địa chỉ: Phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội

Môn: Toán
Thỏa thuận
Mã số: GS26
Chưa giao

Toán ( LỚP 3 )

Hình thức học: Offline

Thời gian: 1 buổi/tuần

Ngày tạo: 08/03/2023 16:03

Yêu cầu khác:

Địa chỉ: Phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội

Môn: Văn (Tiếng Việt)
Thỏa thuận
Mã số: GS25
Chưa giao

Văn (Tiếng Việt) ( LỚP 5 )

Hình thức học: Online

Thời gian: 1 buổi/tuần

Ngày tạo: 08/03/2023 16:03

Yêu cầu khác:

Môn: Toán
Thỏa thuận
Mã số: GS24
Chưa giao

Toán ( LỚP 6 )

Hình thức học: Online

Thời gian: 1 buổi/tuần

Ngày tạo: 07/03/2023 23:03

Yêu cầu khác:

Môn: Tiếng Anh
Thỏa thuận
Mã số: GS22
Chưa giao

Tiếng Anh ( LỚP 1, LỚP 2, LỚP 3, LỚP 4, LỚP 5, LỚP 6 )

Hình thức học: Online

Thời gian: 2 buổi/tuần

Ngày tạo: 22/02/2023 22:02

Yêu cầu khác: Nhận dạy học sinh mất gốc, dạy tối đa 2b/tuần