Thông tin cá nhân

Đinh Thị Linh

Năm sinh: 2003

Sinh viên: Học viện Ngân hàng

Ngành học: Tài chính - Ngân hàng

Mã GS: 01935

Môn dạy: Toán, Văn (Tiếng Việt)

Các lớp đang tuyển

Các lớp đã (đang) dạy