Thông tin cá nhân

Trương Thị Ngân

Năm sinh: 2003

Sinh viên: Kinh tế quốc dân

Ngành học: Kinh doanh quốc tế

Mã GS: 01938

Môn dạy: Tiếng Anh

Các lớp đang tuyển

Các lớp đã (đang) dạy