Thông tin cá nhân

Đỗ Thị Bích Ngọc

Năm sinh: 2002

Sinh viên: Đại học Đại Nam

Ngành học: Tài chính ngân hàng

Mã GS: 00868

Môn dạy: Văn (Tiếng Việt), Địa

Các lớp đang tuyển

Các lớp đã (đang) dạy