Thông tin cá nhân

Hoàng thị ánh chinh

Năm sinh: 2003

Sinh viên: Học viện hàng không

Ngành học: Quản lý hoạt động bay

Mã GS: 00339

Môn dạy: Tiếng Anh

Các lớp đang tuyển

Các lớp đã (đang) dạy