Thông tin cá nhân

Ngô Thị Ngọc Mai

Năm sinh: 2003

Sinh viên: Học viện Ngoại Giao

Ngành học: Ngôn ngữ Anh

Mã GS: 02097

Môn dạy: Tiếng Anh

Các lớp đang tuyển

Các lớp đã (đang) dạy