Đội ngũ gia sư

Đặng Phương Dung

Gia sư
Tiếng Anh
Sinh viên:Đại học Ngoại Ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội
Ngành học:Ngôn ngữ Anh

Võ Thị Khánh Linh

Gia sư
Toán
Sinh viên:Học Viện Tài Chính
Ngành học:Kinh tế

Bùi Thị Phương

Gia sư
Hóa
Sinh viên:ĐH Y Hà Nội
Ngành học:Bác sĩ đa khoa

Nguyễn Thị Vân

Gia sư
Toán
Sinh viên:Đại học Bách Khoa Hà Nội
Ngành học:Toán Tin

Trần Thị Thuỳ Mai

Gia sư
Hóa, Toán
Sinh viên:Đại học Dược Hà Nội
Ngành học:Dược học

Nguyễn Thị Quỳnh

Gia sư
Toán
Sinh viên:Đại học sư phạm Hà Nội
Ngành học:Sư phạm Toán

Bùi Ngọc Thanh

Gia sư
Toán, Vật Lý, Hóa
Sinh viên:Đại Học Bách Khoa Hà Nội
Ngành học:Kĩ thuật máy tính ( IT2 )

Phạm Việt Anh Thư

Gia sư
Toán
Sinh viên:Đại học Sư Phạm Hà Nội
Ngành học:Sư Phạm Toán

Nguyễn Phương Thanh

Gia sư
Toán, Hóa
Sinh viên:Học viện Tài Chính
Ngành học:Marketing

Đỗ Ngọc Dương

Gia sư
Toán, Vật Lý, Hóa
Sinh viên:Bách Khoa Hà Nội
Ngành học:Cơ khí

Lê Thu Nguyệt

Gia sư
Toán
Sinh viên:Đại học Sư phạm Hà Nội
Ngành học:Quản lý giáo dục

Nguyễn Xuân Phúc

Gia sư
Toán
Sinh viên:Đại học Ngoại Thương
Ngành học:Kinh tế đối ngoại

Bùi Thị Nhi

Gia sư
Văn (Tiếng Việt), Toán, Tiếng Anh
Sinh viên:Đại Học Ngoại Thương
Ngành học:Kinh tế đối ngoại

Bùi Thị Ngọc Ánh

Gia sư
Hóa
Sinh viên:Học viện Quân Y
Ngành học:Bác sĩ đa khoa

Nguyễn Thị Thúy Anh

Gia sư
Toán, Hóa
Sinh viên:Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN
Ngành học:CLC Hoá dược