Đội ngũ gia sư

Lê Minh Thư

Gia sư
Toán
Sinh viên:Đại học Giáo dục - ĐHQGHN
Ngành học:Sư phạm Toán học

Phạm Anh Đức

Gia sư
Toán, Hóa
Sinh viên:Đại học Dược Hà Nội
Ngành học:Dược Học

Trần Hồ Khánh Ly

Gia sư
Toán, Toán Tiếng Anh, Vật Lý
Sinh viên:Đại học Bách khoa Hà Nội
Ngành học:Khoa học máy tính

NGUYỄN MINH QUÂN

Gia sư
Toán, Vật Lý, Hóa
Sinh viên:ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN
Ngành học:CNTT

Tô Thị Phương Thanh

Gia sư
Tiếng Anh
Sinh viên:Đại Học Ngoại Ngữ
Ngành học:Ngôn ngữ và Văn hoá Đức

Lê Thùy Trang

Gia sư
Tiếng Anh
Sinh viên:Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn
Ngành học:Quản lý Thông tin

Lê Mạnh Hùng

Gia sư
Toán, Vật Lý, Tiếng Anh
Sinh viên:Đại học Sư Phạm Hà Nội
Ngành học:Sư phạm Vật Lí

Nguyễn Thị Hà Phương

Gia sư
Tiếng Anh
Sinh viên:Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn
Ngành học:Quản lý thông tin CLC

Hoàng Minh Hương

Gia sư
Văn (Tiếng Việt)
Sinh viên:Đại học Giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội
Ngành học:Sư phạm ngữ văn

Lại Thế Sơn

Gia sư
Toán, Vật Lý, Hóa
Sinh viên:Đại học kinh tế quốc dân
Ngành học:Quản trị kinh doanh

Vũ Quỳnh Trang

Gia sư
Văn (Tiếng Việt), Tiếng Anh
Sinh viên:Trường Đại học Hà Nội
Ngành học:Ngôn ngữ Hàn Quốc

Nguyễn Thanh Hải

Gia sư
Tiếng Anh
Sinh viên:Trường Đại học Ngoại thương
Ngành học:Kinh tế Đối ngoại

Lê Thị Phương Thảo

Gia sư
Văn (Tiếng Việt)
Sinh viên:Đại học Giáo Dục - ĐH Quốc Gia HN
Ngành học:Sư phạm Ngữ Văn

Lê Thuỷ Phương

Gia sư
Văn (Tiếng Việt), Tiếng Anh
Sinh viên:ĐH Sư Phạm Hà Nội
Ngành học:SP Ngữ Văn

Nguyễn Thu Hà

Gia sư
Toán
Sinh viên:Trường Đại học Giáo dục
Ngành học:Sư phạm Toán