Đội ngũ gia sư

Nguyễn Khắc Hưng

Gia sư
Toán
Sinh viên:Đại học Sư phạm Hà Nội
Ngành học:Sư phạm Toán

Nguyễn Quỳnh Chang

Gia sư
Văn (Tiếng Việt)
Sinh viên:Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
Ngành học:Sư phạm Ngữ văn

Mai Lê Ngọc Duy

Gia sư
Tiếng Anh
Sinh viên:Đại học Sư phạm Hà Nội
Ngành học:Sư phạm Tiếng Anh

Trần Anh Khoa

Gia sư
Tiếng Anh
Sinh viên:Đại học Kinh Tế Quốc Dân - NEU
Ngành học:Quản Trị Kinh Doanh

Phạm Thị Thùy Dung

Gia sư
Toán, Văn (Tiếng Việt)
Sinh viên:Trường Đại học Sư Phạm Hà Nội
Ngành học:Giáo dục tiểu học

Trịnh Khánh Linh

Gia sư
Sinh, Tiếng Anh
Sinh viên:Đại học Y Hà Nội
Ngành học:Y khoa

Nguyễn Khánh Mai

Gia sư
Văn (Tiếng Việt), Sử
Sinh viên:Đại học Sư phạm Hà Nội
Ngành học:Ngữ văn

Nguyễn Linh Chi

Gia sư
Tiếng Anh
Sinh viên:Ritsumeikan Asia Pacific University & Neoma Business School
Ngành học:International Management

Nguyễn Khánh Linh

Gia sư
Tiếng Anh
Sinh viên:Đại học Ngoại Thương
Ngành học:Kinh Doanh Quốc Tế

Nguyễn Thị Khánh Linh

Gia sư
Tiếng Anh
Sinh viên:University of Rochester
Ngành học:Finance - Tài chính

Trần Trung Hải

Gia sư
Hóa, Toán
Sinh viên:Đại học Công Nghệ Đại học quốc gia Hà Nội
Ngành học:Kĩ thuật điều khiển và tự động hóa

Nguyễn Ngọc Khánh Vy

Gia sư
Toán, Tiếng Anh
Sinh viên:Trường Đại học Ngoại thương
Ngành học:Kế toán Kiểm toán định hướng nghề nghiệp ACCA

Trần Mai Linh

Gia sư
Toán, Văn (Tiếng Việt), Tiếng Anh
Sinh viên:Trường Đại học Ngoại thương
Ngành học:Kinh tế quốc tế - Tiếng Anh thương mại

Vũ Thành

Gia sư
Tiếng Anh
Sinh viên:University of Bristol
Ngành học:Economics and Fianance

Nguyễn Thị Kim Liên

Gia sư
Văn (Tiếng Việt)
Sinh viên:Trường Đại học Sư Phạm Hà Nội
Ngành học:Sư phạm Ngữ văn