Đội ngũ gia sư

Hồ Minh Châu

Gia sư
Toán, Tiếng Anh
Sinh viên:Học viện Ngoại giao
Ngành học:Kinh tế Quốc tế

Vũ Thuỳ Dương

Gia sư
Toán, Tiếng Anh
Sinh viên:Trường Đại học Ngoại Thương
Ngành học:Quản trị kinh doanh quốc tế

Nguyễn Thị Hoài Ly

Gia sư
Tiếng Anh
Sinh viên:Học Viện Ngân Hàng
Ngành học:QTKD liên kết với CityU-Mỹ

Đặng Lê Minh Huyền

Gia sư
Tiếng Anh
Sinh viên:Đại học Ngoại Thương
Ngành học:Quản trị kinh doanh

Trần Thị Nga

Gia sư
Toán, Vật Lý
Sinh viên:Trường Đại học Ngoại Thương
Ngành học:Tài chính, ngân hàng-Kế kiểm

Phan Nam Anh

Gia sư
Toán, Vật Lý, Tiếng Anh, Hóa
Sinh viên:Đại học Bách khoa Hà Nội
Ngành học:Điện tử viễn thông

Phạm Thu Hà

Gia sư
Toán
Sinh viên:Đại học Bách khoa Hà Nội
Ngành học:Công nghệ Hữu cơ - Hóa dầu

Phạm Như Quỳnh

Gia sư
Toán, Vật Lý, Hóa
Sinh viên:Đại học ngoại thương
Ngành học:Kế toán kiểm toán

Bùi Trọng Oánh

Gia sư
Toán
Sinh viên:Đại học Bách Khoa Hà Nội
Ngành học:Kỹ thuật điều khiển và Tự động hoá

Phạm Lan Anh

Gia sư
Tiếng Anh, Văn (Tiếng Việt)
Sinh viên:Đại học Ngoại Ngữ - Đại học Quốc Gia Hà Nội
Ngành học:Ngành Ngôn ngữ và Văn hoá Hàn Quốc

Trần Ích Hùng

Gia sư
Toán
Sinh viên:Đại học Bách Khoa Hà Nội
Ngành học:Tự động hóa

Hoàng Thanh Hiếu

Gia sư
Toán, Vật Lý
Sinh viên:Đại học Ngoại Thương
Ngành học:Quản trị kinh doanh

Trần Quỳnh Như

Gia sư
Vật Lý, Toán
Sinh viên:Học viện Ngân Hàng
Ngành học:Tài Chính

Nguyễn Phạm Đức Hiếu

Gia sư
Tiếng Anh
Sinh viên:Đại Học Ngoại Ngữ - ĐHQGHN
Ngành học:Ngôn Ngữ Anh

Nguyễn Thị Thanh Huyền

Gia sư
Văn (Tiếng Việt)
Sinh viên:Đại học Sư phạm Hà Nội
Ngành học:Sư phạm Ngữ Văn