Đội ngũ gia sư

Nguyễn Minh Hồng

Gia sư
Hóa, Toán, Văn (Tiếng Việt)
Sinh viên:Đại học Ngoại thương
Ngành học:Kinh tế quốc tế

Vũ Ngọc Huyền

Gia sư
Hóa, Toán, Vật Lý
Sinh viên:Học viện Ngân Hàng
Ngành học:Hệ thống thông tin quản lý

Lại Việt Hằng

Gia sư
Hóa
Sinh viên:Đại học Dược Hà Nội
Ngành học:Dược học

Nguyễn Thị Tường Vy

Gia sư
Toán
Sinh viên:đại học bách khoa
Ngành học:kỹ thuật hóa học

Nguyễn Thanh Thuý

Gia sư
Tiếng Anh
Sinh viên:Đại học Bách Khoa Hà Nội
Ngành học:Ngôn ngữ Anh

Lê Thu Nguyệt

Gia sư
Toán
Sinh viên:Đại học Sư phạm Hà Nội
Ngành học:Quản lý giáo dục

Nguyễn Bảo Ngọc

Gia sư
Văn (Tiếng Việt)
Sinh viên:Đại học Ngoại ngữ - ĐHQG Hà Nội
Ngành học:Ngôn ngữ Anh

Lại Việt Hằng

Gia sư
Hóa
Sinh viên:Đại học Dược Hà Nội
Ngành học:Dược học

Nguyễn Anh Phương

Gia sư
Văn (Tiếng Việt), Toán
Sinh viên:Đại học thủ đô
Ngành học:Sư phạm

Trần Thị Thuỷ Tiên

Gia sư
Toán, Văn (Tiếng Việt)
Sinh viên:Sư Phạm HN
Ngành học:SP Ngữ Văn

Phạm Tuấn Phong

Gia sư
Tiếng Anh, Toán, Vật Lý
Sinh viên:Đại học Công Nghệ - Đại học Quốc Gia Hà Nội
Ngành học:Kĩ thuật máy tính

Nguyễn Quỳnh Anh

Gia sư
Tiếng Anh, Toán
Sinh viên:Trường Đại học Kinh tế quốc dân
Ngành học:Chưa chọn

Lại Khắc Hưng

Gia sư
Tiếng Anh
Sinh viên:ĐHNN - ĐHQGHN
Ngành học:Ngôn ngữ và Văn hoá Hàn Quốc

Hoàng Thị Lan Anh

Gia sư
Văn (Tiếng Việt), Toán
Sinh viên:Đại học sư phạm Hà Nội
Ngành học:Giáo dục đặc biệt

Nguyễn Thị Linh

Gia sư
Sử, Văn (Tiếng Việt)
Sinh viên:Trường Đại học Sư Phạm Hà Nội
Ngành học:Sư phạm Ngữ Văn