Đội ngũ gia sư

Đinh Hữu Nam

Gia sư
Vật Lý
Sinh viên:Học viện công nghệ bưu chính viễn thông
Ngành học:Công nghệ thông tin

Nguyễn Thị Thanh Tú

Gia sư
Văn (Tiếng Việt)
Sinh viên:Trường đại học sư phạm Hà Nội
Ngành học:Văn học - Khoa ngữ văn

Tống Thái Sơn

Gia sư
Toán
Sinh viên:Đại Học Bách Khoa Hà Nội
Ngành học:Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa

Phan Đức Gia Linh

Gia sư
Tiếng Anh
Sinh viên:Học viện Ngoại giao
Ngành học:Quan hệ Quốc tế

Nguyễn Thế Anh

Gia sư
Tiếng Anh
Sinh viên:Học Viện Ngoại Giao
Ngành học:Truyền Thông Quốc Tế

Phan Thị Mai Thảo

Gia sư
Toán Tiếng Anh
Sinh viên:Đại học Ngoại Ngữ - ĐHQGHN
Ngành học:Ngôn Ngữ Anh

Hoàng Thị Hạnh

Gia sư
Toán Tiếng Anh
Sinh viên:Đại học Bách Khoa Hà Nội
Ngành học:Công nghệ thông tin Global ICT (IT-E7)

Trần Thị Kim Thoa

Gia sư
Toán, Vật Lý, Hóa
Sinh viên:Đại học Kinh tế Quốc dân
Ngành học:Kinh doanh thương mại

Nguyễn Xuân Minh Nhật

Gia sư
Toán, Văn (Tiếng Việt), Tiếng Anh
Sinh viên:Đại học Hà Nội
Ngành học:Ngôn ngữ Đức

Dư Tiến Vinh

Gia sư
Toán, Toán Tiếng Anh, Tiếng Anh, Cờ Tướng
Sinh viên:Đại học Bách khoa Hà Nội
Ngành học:Business analyst( phân tích kinh doanh)

Trương Hà Trang

Gia sư
Toán, Tiếng Anh
Sinh viên:Đại học Ngoại Thương
Ngành học:Kinh doanh Quốc tế

Trần Lê Quốc Huy

Gia sư
Toán
Sinh viên:Đại học Ngoại thương
Ngành học:Quản trị kinh doanh

Lê Thùy Dương

Gia sư
Văn (Tiếng Việt), Sử, Tiếng Anh, Toán
Sinh viên:Học viện Ngoại giao
Ngành học:Quan hệ Quốc tế

Vũ Ngọc Huyền

Gia sư
Toán, Hóa
Sinh viên:Đại học Ngoại thương
Ngành học:Kinh tế đối ngoại

Trần Thị Khánh Linh

Gia sư
Toán
Sinh viên:Đại học Kinh tế quốc dân
Ngành học:Kinh doanh Thương mại