Đội ngũ gia sư

Nguyễn Hương Giang

Gia sư
Toán, Văn (Tiếng Việt)
Sinh viên:Đại học Kinh tế Quốc dân
Ngành học:Quản trị Kinh doanh

Trần Văn Nghĩa

Gia sư
Tiếng Anh, Toán
Sinh viên:Đại học sư phạm Hà Nội 2
Ngành học:Tiếng Anh

Lê Minh Hoài Linh

Gia sư
Tiếng Anh
Sinh viên:Đại học Ngoại Ngữ - ĐHQGHN
Ngành học:Sư phạm tiếng Trung

Hoàng Thùy Dương

Gia sư
Tiếng Anh, Toán, Toán Tiếng Anh, Văn (Tiếng Việt)
Sinh viên:Đại học Sư phạm Hà Nội
Ngành học:Giáo dục Tiểu học - Sư phạm Anh

Trần Thu Phương

Gia sư
Sử, Toán, Văn (Tiếng Việt)
Sinh viên:Học viện Ngọi Giao
Ngành học:Quan Hệ quốc tế

Phan Thị Kim Ngân

Gia sư
Văn (Tiếng Việt), Sử, Toán
Sinh viên:Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
Ngành học:Sư phạm Lịch Sử

Hoàng Văn Thể

Gia sư
Vật Lý, Toán Tiếng Anh
Sinh viên:Đại học Bách Khoa Hà Nội
Ngành học:Công nghệ thông tin Việt Nhật

Nguyễn Thị Huyền Trang

Gia sư
Tiếng Anh
Sinh viên:Trường Đại học Ngoại thương
Ngành học:Kinh tế đối ngoại

NGUYỄN THỊ TỐ UYÊN

Gia sư
Toán, Hóa, Văn (Tiếng Việt)
Sinh viên:HỌC VIỆN TÀI CHÍNH
Ngành học:NGÂN HÀNG-BẢO HIỂM

Nguyễn Phan Ngọc Anh

Gia sư
Toán, Tiếng Anh
Sinh viên:Đại học Khoa học Tự Nhiên - ĐHQGHN
Ngành học:Kỹ thuật điện tử và tin học

Vũ Thị Thanh Hoài

Gia sư
Hóa, Toán
Sinh viên:Đại học Luật Hà Nội
Ngành học:Luật Kinh tế

Hứa Thị Huế

Gia sư
Văn (Tiếng Việt)
Sinh viên:Đại học Sư phạm Hà Nội
Ngành học:Sư phạm Ngữ Văn

Nguyễn Tuấn Anh

Gia sư
Toán, Vật Lý
Sinh viên:Đại học Sư Phạm Hà Nội
Ngành học:SP Vật Lí

Quách Thị Ánh

Gia sư
Hóa, Vật Lý, Toán
Sinh viên:Đại học Kinh tế Quốc dân
Ngành học:Quản trị dịch vụ Du lịch và Lữ hành

Mai Hà Anh

Gia sư
Hóa, Toán
Sinh viên:Đại học Sư phạm Hà Nội
Ngành học:SP Hoá học