Đội ngũ gia sư

Nguyễn Thị Thái Hà

Gia sư
Tiếng Anh
Sinh viên:Đại học Ngoại Ngữ - ĐHQGHN
Ngành học:Ngôn ngữ Hàn Quốc

Trần Thu Huyền

Gia sư
Toán
Sinh viên:Trường Đại học Ngoại Thương
Ngành học:Kinh Doanh Quốc Tế

Quan Dược Linh

Gia sư
Toán
Sinh viên:Trường Đại học Ngoại thương
Ngành học:Kinh tế đối ngoại

Nguyễn Thanh Thuý

Gia sư
Toán, Hóa
Sinh viên:Trường đại học Sư phạm Hà Nội
Ngành học:Sư phạm Hoá học

Phan Thị Quỳnh Lâm

Gia sư
Toán, Hóa
Sinh viên:Đại học Sư phạm Hà Nội
Ngành học:Sư phạm Hóa học

Nguyễn Thị Mai Anh

Gia sư
Toán, Văn (Tiếng Việt), Hóa
Sinh viên:Đại Học Kinh Tế Quốc Dân
Ngành học:Truyền thông Marketing

Nguyễn Thị Diệu Linh

Gia sư
Tiếng Anh
Sinh viên:Đại học Thương mại
Ngành học:Kinh doanh quốc tế

Phạm Hải Anh

Gia sư
Hóa, Toán
Sinh viên:Học viện Ngoại Giao
Ngành học:Kinh Tế Quốc Tế

Đỗ Thị Mai

Gia sư
Hóa
Sinh viên:Đại học Dược Hà Nội
Ngành học:Dược Học

Phạm Minh Sơn

Gia sư
Văn (Tiếng Việt), Sử
Sinh viên:ĐH Khoa học xá hội & Nhân Văn
Ngành học:Hàn Quốc học

Nguyễn Thị Hà My

Gia sư
Văn (Tiếng Việt), Tiếng Anh
Sinh viên:Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN
Ngành học:Ngôn ngữ Nhật chất lượng cao

Hồ Thị Huyền Trang

Gia sư
Tiếng Anh
Sinh viên:Đại học Ngoại Ngữ -ĐHQGHN
Ngành học:Ngôn ngữ Anh

Nguyễn Hoàng Anh

Gia sư
Toán, Vật Lý
Sinh viên:Đại học Bách Khoa Hà Nội
Ngành học:Kỹ Thuật Điều Khiển & Tự động hoá

Đàm Ngọc Trí

Gia sư
Tiếng Anh
Sinh viên:Đại học Ngoại ngữ - ĐH Quốc gia Hà Nội
Ngành học:Ngôn ngữ Anh

Nguyễn Xuân Hồng

Gia sư
Toán
Sinh viên:Đại học Thương Mại
Ngành học:Tài chính - Ngân hàng