Đội ngũ gia sư

Nguyễn Phương Linh

Gia sư
Tiếng Anh, Toán
Sinh viên:ĐH Ngoại Thương
Ngành học:Kinh tế đối ngoại

Trần Nguyệt Hằng

Gia sư
Toán, Tiếng Anh
Sinh viên:Đại học Thương mại
Ngành học:Tiếng Trung Thương mại

Đặng Thuỳ Anh

Gia sư
Tiếng Anh
Sinh viên:Trường Đại học Kinh tế Quốc Dân
Ngành học:Kinh doanh Quốc tế

Đỗ Đình Chiến

Gia sư
Hóa, Toán
Sinh viên:Đại học Bách Khoa Hà Nội
Ngành học:Kỹ thuật Hóa Học

Nguyễn Ngọc Mai

Gia sư
Văn (Tiếng Việt), Tiếng Anh
Sinh viên:Học viện Ngoại Giao
Ngành học:Quan hệ Quốc tế

Bùi Quang Trường

Gia sư
Tiếng Anh
Sinh viên:ĐH Kinh Tế Quốc Dân
Ngành học:Kinh tế quốc tế

Trần Hương Tú

Gia sư
Văn (Tiếng Việt)
Sinh viên:Học viện CN Bưu Chính Viễn Thông
Ngành học:Marketing

Lê Xuân Hiếu

Gia sư
Toán Tiếng Anh, Toán, Vật Lý
Sinh viên:Đại học FPT
Ngành học:Trí tuệ Nhân tạo

Hoàng Thị Thanh Hoài

Gia sư
Toán, Hóa
Sinh viên:Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
Ngành học:Sư phạm Hóa Học

Nguyễn Thu Hiền

Gia sư
Tiếng Anh
Sinh viên:Đại học Sư phạm Hà Nội
Ngành học:Sư phạm vật lý dạy bằng tiếng anh

Dương Hạnh Nguyên

Gia sư
Toán, Văn (Tiếng Việt), Tiếng Anh
Sinh viên:Học viện Ngoại giao
Ngành học:Kinh tế Quốc tế

Hoàng Hải Nam

Gia sư
Toán
Sinh viên:Kinh tế quốc dân
Ngành học:Logistics và quản lí chuỗi cung ứng

Phạm Bảo Ngọc

Gia sư
Tiếng Anh
Sinh viên:Đại học RMIT
Ngành học:

Nguyễn Đình Hải

Gia sư
Vật Lý
Sinh viên:Đại học Bách Khoa Hà Nội
Ngành học:Tự Động Hóa

Phạm Phương Thảo

Gia sư
Toán, Văn (Tiếng Việt), Tiếng Anh
Sinh viên:Đại học Công Nghệ -ĐHQGHN
Ngành học:Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu