Đội ngũ gia sư

NGUYỄN PHƯƠNG THẢO

Gia sư
Văn (Tiếng Việt), Địa, Sử
Sinh viên:Trường Đại học sư phạm Hà Nội
Ngành học:Sư phạm Ngữ văn

Vũ Thị Hương Lan

Gia sư
Vật Lý, Toán, Văn (Tiếng Việt)
Sinh viên:Trường đại học Ngoại Thương
Ngành học:Kinh tế đối ngoại

Hồ Thị Hòa

Gia sư
Tiếng Anh, Toán
Sinh viên:Trường đại học Hà Nội
Ngành học:Ngôn ngữ Anh

Nguyễn Trịnh Hương Liên

Gia sư
Toán
Sinh viên:Đại học Sư phạm Hà Nội
Ngành học:Toán- tin

LẠI MINH SANG

Gia sư
Hóa, Văn (Tiếng Việt)
Sinh viên:Trường Đại học Ngoại Thương
Ngành học:Kinh Doanh Quốc tế

Nguyễn Hồng Nhung

Gia sư
Văn (Tiếng Việt), Toán
Sinh viên:Trường Đại học Ngoại Ngữ-Đại học Quốc gia Hà Nội
Ngành học:Ngôn Ngữ Trung

Hà Quỳnh Trang

Gia sư
Văn (Tiếng Việt), Sử
Sinh viên:Đại học Sư phạm Hà Nội
Ngành học:Ngữ Văn

Trần Minh Thanh

Gia sư
Vật Lý, Toán, Hóa
Sinh viên:Đại học Bách Khoa Hà Nội
Ngành học:Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá

Tống Thị Thùy Linh

Gia sư
Toán, Văn (Tiếng Việt)
Sinh viên:Đại học sư phạm Hà Nội
Ngành học:SP Địa Lý

Nguyễn Hải Huyền

Gia sư
Toán, Văn (Tiếng Việt)
Sinh viên:Đại hcoj Sư Phạm Hà Nội 2
Ngành học:Giáo Dục Tiểu học

Hà Quỳnh Trang

Gia sư
Sử, Văn (Tiếng Việt)
Sinh viên:Đại học Sư phạm Hà Nội
Ngành học:Ngữ Văn

Phan Đậu Quỳnh Trang

Gia sư
Tiếng Anh
Sinh viên:Trường Đại học Ngoại Ngữ, Đại học Quốc Gia Hà Nội
Ngành học:Ngôn Ngữ Anh CLC

Lâm Quang Nhâm

Gia sư
Hóa, Toán
Sinh viên:Đại học Y Hà Nội
Ngành học:Bác sĩ Y khoa

Nguyễn Thị Vân

Gia sư
Toán
Sinh viên:đại học Bách Khoa Hà Nội
Ngành học:Toán Tin

Lê Thị Ngọc Hiệp

Gia sư
Văn (Tiếng Việt)
Sinh viên:Đại học Thương Mại
Ngành học:Quản trị kinh doanh tiếng Pháp thương mại