Đội ngũ gia sư

Nguyễn Văn Thuận

Gia sư
Hóa, Toán, Vật Lý
Sinh viên:Đại học Dược Hà Nội
Ngành học:Dược học

Đỗ Thị Thu Hiền

Gia sư
Tiếng Anh, Sử, Toán, Toán Tiếng Anh
Sinh viên:Trường Đại học ngoại ngữ, Đại học quốc gia Hà Nội (ULIS)
Ngành học:Ngôn ngữ và văn hóa Trung Quốc

Đỗ Đăng Nam

Gia sư
Hóa
Sinh viên:Học viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông
Ngành học:Kỹ thuật điện tử viễn thông

Trần Hải Thành

Gia sư
Tiếng Anh, Toán
Sinh viên:Đại học Ngoại Thương
Ngành học:Luật kinh doanh quốc tế

Nguyễn Thị Thu Huyền

Gia sư
Toán
Sinh viên:Đại học Sư phạm Hà Nội
Ngành học:Sư phạm Vật Lí

Nguyễn Thị Kiều Trang

Gia sư
Toán
Sinh viên:Học viện Ngân hàng
Ngành học:Tài chính

Vũ Anh Thư

Gia sư
Vật Lý
Sinh viên:Trường Đại học Sư Phạm 1 Hà Nội
Ngành học:SP Vật Lí

Chu Minh Phương

Gia sư
Văn (Tiếng Việt)
Sinh viên:Khoa Sư phạm Trường đại học Thủ Đô
Ngành học:Sư phạm Văn

Nguyễn Thị Huyền Trang

Gia sư
Tin Học, Toán, Văn (Tiếng Việt)
Sinh viên:Học viện Nông nghiệp Việt Nam
Ngành học:Công nghệ thông tin

Hà Quỳnh Hương

Gia sư
Văn (Tiếng Việt)
Sinh viên:Trường Đại học Sư Phạm Hà Nội
Ngành học:Sư phạm Ngữ Văn

Nguyễn Việt Hoàng

Gia sư
Hóa, Vật Lý, Toán
Sinh viên:Đại học Bách Khoa Hà Nội
Ngành học:Khoa học máy tính

Bùi Diệu Thùy

Gia sư
Văn (Tiếng Việt)
Sinh viên:Đại học Sư phạm Hà Nội
Ngành học:Sư phạm Ngữ Văn

Phạm Minh Hằng

Gia sư
Toán, Toán Tiếng Anh
Sinh viên:Đại học Kinh tế quốc dân
Ngành học:Logistics và quản lý chuỗi cung ứng

Nguyễn Thu Hoài

Gia sư
Toán
Sinh viên:Đại học Kinh tế quốc dân
Ngành học:Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng

Phạm Ngọc Minh

Gia sư
Tiếng Anh, Toán
Sinh viên:Trường Đại học Kinh tế Quốc dân
Ngành học:Kinh doanh thương mại