Đội ngũ gia sư

Phạm Văn Thạch

Gia sư
Tiếng Anh
Sinh viên:Đại học Ngoại Ngữ- Đại học Quốc gia Hà Nội
Ngành học:Ngôn ngữ và Văn hóa Trung Quốc

Trịnh Thị Mai Phượng

Gia sư
Hóa, Vật Lý, Toán
Sinh viên:Đại học Luật Hà Nội
Ngành học:Luật Kinh Tế

Nguyễn Ngọc Huyền

Gia sư
Toán
Sinh viên:Đại học Bách Khoa Hà Nội
Ngành học:Điện tử - Viễn thông

Đinh Hồng Ngọc

Gia sư
Sinh, Toán, Tiếng Anh
Sinh viên:Đại học Y Hà Nội
Ngành học:Y Khoa

Trịnh Thị Mai Phượng

Gia sư
Vật Lý, Hóa, Toán
Sinh viên:Đại học Luật Hà Nội
Ngành học:Luật Kinh tế

Bùi Duy Thành

Gia sư
Toán
Sinh viên:Đại học Bách Khoa Hà Nội
Ngành học:Kỹ thuật Điện

Linh Thị Hương Giang

Gia sư
Tiếng Anh
Sinh viên:Học viện báo chí và tuyền truyền
Ngành học:Quan hệ công chúng và quảng cáo

Trần Quốc Huy

Gia sư
Toán, Hóa
Sinh viên:Đại học công nghệ
Ngành học:Công nghệ thông tin

Nguyễn Thị Hoài

Gia sư
Hóa, Toán
Sinh viên:Đại học Luật Hà Nội
Ngành học:Luật Kinh tế

Lê Hương Thảo

Gia sư
Hóa, Vật Lý, Toán
Sinh viên:Đại học Dược Hà Nội
Ngành học:Hoá Dược

Phạm Đại Phát

Gia sư
Vật Lý, Toán
Sinh viên:Đại Học Bách Khoa Hà Nội
Ngành học:Kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa

Trần Thị Thùy Linh

Gia sư
Tiếng Anh, Hóa, Toán
Sinh viên:Đại học Dược Hà Nội
Ngành học:Dược học

Phạm Đại Phát

Gia sư
Tiếng Anh, Vật Lý, Toán
Sinh viên:Đại Học Bách Khoa Hà Nội
Ngành học:Kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa

Nguyễn Phan Thuỳ Chi

Gia sư
Tiếng Anh, Toán
Sinh viên:Đại học Ngoại ngữ- Đại học Quốc gia Hà Nội
Ngành học:Ngôn ngữ Anh

Nguyễn Đức Thái

Gia sư
Vật Lý, Toán, Hóa
Sinh viên:Đại Học Bách Khóa Hà Nội
Ngành học:Kỹ Thuật Nhiệt