Đội ngũ gia sư

Nguyễn Thị Thu Hiền

Gia sư
Tiếng Anh, Toán
Sinh viên:Trường Quốc Tế - ĐHQGHN
Ngành học:Hệ thống thông tin quản lý

Bùi Đình Giang

Gia sư
Toán
Sinh viên:ĐH Bách Khoa Hà Nội
Ngành học:Kĩ thuật Nhiệt

Vương Thị Xuân Mai

Gia sư
Toán Tiếng Anh, Văn (Tiếng Việt)
Sinh viên:Học viện Báo chí Tuyên truyền
Ngành học:Quan hệ công chúng chuyên nghiệp

Trần Vũ Phương Huyền

Gia sư
Tiếng Anh, Vật Lý, Toán
Sinh viên:ĐH Kinh Tế Quốc Dân
Ngành học:quan trị Marketing CLC

Nguyễn Mai Anh

Gia sư
Toán
Sinh viên:Đại học Dược Hà Nội
Ngành học:Dược học

Tô Phương Huy

Gia sư
Hóa, Vật Lý, Toán, Văn (Tiếng Việt)
Sinh viên:ĐH Kinh Tế Quốc Dân
Ngành học:Khoa học quản lý

Nguyễn Thị Minh Nghĩa

Gia sư
Tiếng Anh, Vật Lý, Toán
Sinh viên:ĐH Ngoại Thương
Ngành học:Kinh tế Đối ngoại

Nguyễn Khánh Linh

Gia sư
Toán
Sinh viên:Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
Ngành học:Toán học

Cao Thế Duy

Gia sư
Tiếng Anh
Sinh viên:Học viện Ngoại giao
Ngành học:Truyền thông quốc tế

Hoàng Nguyễn Ngọc Giang

Gia sư
Toán, Văn (Tiếng Việt)
Sinh viên:Đại học Kinh tế Quốc dân
Ngành học:Bất động sản

Nguyễn Thị Thư

Gia sư
Tiếng Anh, Văn (Tiếng Việt)
Sinh viên:Trường quốc tế - Đại học quốc gia Hà Nội
Ngành học:Kinh doanh quốc tế

Nguyễn Thị Hồng Nhung

Gia sư
Toán, Toán Tiếng Anh
Sinh viên:Đại học Ngoại Thương
Ngành học:Kinh doanh Quốc tế

Dương Hà Hoài Thương

Gia sư
Hóa, Toán
Sinh viên:Đại học Sư phạm Hà Nội 2
Ngành học:Sư phạm Hoá học

Trần Mạnh Quân

Gia sư
Nhạc
Sinh viên:Đại học Kiến Trúc Hà Nội
Ngành học:Thiết kế Đồ hoạ

Hoàng thị thu hằng

Gia sư
Toán, Văn (Tiếng Việt)
Sinh viên:Đại học Sư phạm Hà Nội
Ngành học:Giáo dục Tiểu học