Đội ngũ gia sư

Nguyễn Thị Thu Huyền

Gia sư
Hóa, Vật Lý, Toán
Sinh viên:Đại học Sư phạm Hà Nội 2
Ngành học:Sư phạm Toán học

Trần Thu Huyền

Gia sư
Toán, Văn (Tiếng Việt)
Sinh viên:Đại học Thủ đô Hà Nội
Ngành học:Sư phạm Tiểu học

Nguyễn Hương

Gia sư
Tiếng Anh
Sinh viên:Đại học Thương Mại
Ngành học:Ngôn ngữ Anh

Trần Thanh Thảo

Gia sư
Toán, Văn (Tiếng Việt)
Sinh viên:Trường Đại học Sư Phạm Hà Nội
Ngành học:Chuyên ngành Giáo dục Tiểu học và Sư Phạm Toán

giasu002@gmail.com

Gia sư
Vật Lý
Sinh viên:Đại học sư phạm Hà Nội
Ngành học:Mỹ thuật học

Nguyễn Vũ Thu Phương

Gia sư
Tiếng Anh
Sinh viên:Đại học Ngoại Thương
Ngành học:Quản trị kinh doanh

Chử Khánh Linh

Gia sư
Toán
Sinh viên:Đại học Hùng Vương
Ngành học:Giáo dục Tiểu học

Nguyễn Ngọc Anh

Gia sư
Toán Tiếng Anh, Toán, Tiếng Anh
Sinh viên:ĐH Hà Nội
Ngành học:Tiếng Đức

Minh Nah

Gia sư
Vật Lý
Sinh viên:báo
Ngành học:báo

Nguyễn Tiến Linh

Gia sư
Tiếng Anh
Sinh viên:Đại Học Ngoại Ngữ
Ngành học:Tiếng Anh

Bùi Hồng Vy

Gia sư
Toán
Sinh viên:Đại học sư phạm Hà Nội
Ngành học:Toán

Văn Thị Hương Giang

Gia sư
Toán
Sinh viên:Học viện Tài Chính
Ngành học:Kế Toán

Trần Thị Mai Anh

Gia sư
Toán
Sinh viên:Đại học Ngoại Thương
Ngành học:Tài chính quốc tế

Nguyễn Văn D

Gia sư
Sinh viên:Đại học Văn hóa
Ngành học:Văn hóa quần chúng

luna_gs01

Gia sư
Sinh viên:FPT
Ngành học:Multimedia