Đội ngũ gia sư

Nguyễn Văn C

Gia sư
Sinh viên:Đại học Bách khoa
Ngành học:CNTT

luna_gs01

Gia sư
Sinh viên:FPT
Ngành học:Multimedia

Lê Thị Thu

Gia sư
Sinh viên:Đại Học Ngoại Ngữ
Ngành học:Tiếng Anh

Hoàng Thùy Linh

Gia sư
Sinh viên:Sân Khấu Điện Ảnh
Ngành học:Âm nhạc

Nguyễn Ngọc Huyền

Gia sư
Sinh viên:Đại học Quốc Gia Hà Nội
Ngành học:Sư phạm Ngữ Văn

Nguyễn Thị Trang

Gia sư
Sinh viên:Đại học Ngoại Ngữ
Ngành học:Sư phạm Tiếng Anh

Lê Thanh Huy

Gia sư
Sinh viên:Học viên ngân hàng
Ngành học:Tài chính ngân hàng

Nguyen Van Hao

Gia sư
Tiếng Anh, Hóa
Sinh viên:AAAAA
Ngành học:BBBBB

Nguyễn Mai Lan

Gia sư
Sinh viên:Đại học Sư phạm Hà Nội
Ngành học:Sư phạm Toán

Phạm Minh Hà

Gia sư
Sinh viên:Đại học Quốc Gia
Ngành học:Hóa học

Vũ Thị Lan

Gia sư
Tiếng Anh
Sinh viên:ĐK Khoa học xã hội và Nhân văn
Ngành học:Báo Chí

Nguyễn Phương My

Gia sư
Sinh viên:Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Ngành học:Quan hệ quốc tế

Phạm Thị Thêm

Gia sư
Toán
Sinh viên:Đại Học Ngoại Ngữ
Ngành học:Sư phạm Toán

Lê Kim Dung

Gia sư
Sinh viên:Học viện Báo chí và Tuyên Truyền
Ngành học:Xã hội học

Trần Minh Phương

Gia sư
Sinh viên:Đại học Kinh tế quốc dân
Ngành học:Kế toán