Đội ngũ gia sư

Đỗ Thị Ngọc Trâm

Gia sư
Văn (Tiếng Việt)
Sinh viên:Trường Đại học Luật Hà Nội
Ngành học:Ngành Luật kinh tế

Tưởng Thị Nga

Gia sư
Toán
Sinh viên:Đại học Giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội
Ngành học:Sư phạm Toán học

Đỗ Thị Bích Ngọc

Gia sư
Tiếng Anh
Sinh viên:Đại học Kinh tế quốc dân
Ngành học:Kinh tế quốc tế

Nguyễn Ngọc Hiệp

Gia sư
Tiếng Anh
Sinh viên:Đại học Ngoại Thương Hà Nội
Ngành học:Kinh tế đối ngoại

Nguyễn Thị Thảo May

Gia sư
Văn (Tiếng Việt), Sử, Địa
Sinh viên:Đại học Sư Phạm Hà Nội
Ngành học:Văn học

Nguyễn Phương Trà

Gia sư
Tiếng Anh
Sinh viên:Đại học Ngoại thương Hà Nội
Ngành học:Quản trị kinh doanh quốc tế theo chương tình giảng dạy Tiếng Anh

Nguyễn Duy Hoàng

Gia sư
Vật Lý
Sinh viên:Đại học Công nghệ - ĐHQGHN
Ngành học:Trí Tuệ Nhân Tạo

Lê Trung Trực

Gia sư
Toán, Sử
Sinh viên:Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Ngành học:Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam

Phạm Văn Ninh

Gia sư
Toán
Sinh viên:Đại Học Bách Khoa Hà Nội
Ngành học:Kỹ Thuật Ô Tô

Lại Phương Nhi

Gia sư
Tiếng Anh
Sinh viên:Học viện Ngoại Giao
Ngành học:Truyền thông quốc tế

Tạ Giang Thuỳ Loan

Gia sư
Toán, Văn (Tiếng Việt)
Sinh viên:ĐH Công Nghệ, ĐHQGHN
Ngành học:Trí tuệ nhân tạo

Nguyễn Quỳnh Anh

Gia sư
Văn (Tiếng Việt)
Sinh viên:Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
Ngành học:Văn học

Phạm Thị Thanh Hiền

Gia sư
Toán
Sinh viên:Đại học Kinh Tế Quốc dân
Ngành học:Kiểm toán tích hợp chứng chỉ quốc tế

Phùng Tiến Tài

Gia sư
Toán
Sinh viên:Học Viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông
Ngành học:Công Nghệ Thông Tin

Trần Thu Thuý

Gia sư
Tiếng Anh
Sinh viên:Đại học Kinh tế Quốc dân
Ngành học:Kinh tế Quốc tế