Đội ngũ gia sư

Nguyễn Thúy Vân

Gia sư
Toán
Sinh viên:Đại học sư phạm Hà Nội
Ngành học:Sư phạm Toán

Khổng Văn Khánh

Gia sư
Vật Lý, Tiếng Anh
Sinh viên:Trường Đại học Ngoại Thương
Ngành học:Kế toán - Kiểm Toán

Lê Thị Thượng

Gia sư
Văn (Tiếng Việt)
Sinh viên:Đại học sư phạm Hà Nội
Ngành học:SP Ngữ văn

Hà Việt Khánh

Gia sư
Toán, Tiếng Anh
Sinh viên:Đại học Bách Khoa Hà Nội
Ngành học:It-e7 ( cntt toàn cầu )

Nguyễn Thu Huyền

Gia sư
Văn (Tiếng Việt)
Sinh viên:Trường Đại học Ngoại Thương
Ngành học:Kinh doanh Quốc tế

Nguyễn Thị Trà Mi

Gia sư
Tiếng Anh
Sinh viên:Đại học Kinh Tế Quốc Dân
Ngành học:kinh doanh thương mại

Nguyễn Thu Nguyệt

Gia sư
Toán, Hóa, Vật Lý
Sinh viên:Đại học Y Hà Nội
Ngành học:Y khoa

Hoàng Minh Anh

Gia sư
Tiếng Anh
Sinh viên:Học viện Ngoại giao
Ngành học:Truyền thông quốc tế

Hoàng Nguyễn Xuân Dương

Gia sư
Toán, Hóa, Tiếng Anh, Sinh
Sinh viên:Trường Đại học Y Hà Nội
Ngành học:Bác sĩ Răng Hàm Mặt

Nguyễn Thị Thu Thủy

Gia sư
Tiếng Anh
Sinh viên:Trường Đại học Ngoại thương
Ngành học:Kinh tế đối ngoại

Lương Quốc Hùng

Gia sư
Toán
Sinh viên:Đại học Công Nghệ - ĐHQGHN
Ngành học:Kĩ thuật Máy tính

Nguyễn Phương Thảo

Gia sư
Toán, Hóa, Vật Lý
Sinh viên:Đại học Dược Hà Nội
Ngành học:Dược học

Nguyễn Gia Dũng

Gia sư
Toán
Sinh viên:Đại học Ngoại thương Hà Nội
Ngành học:Phân tích và đầu tư tài chính

Nguyễn Kiều Trang

Gia sư
Toán, Vật Lý, Hóa, Văn (Tiếng Việt)
Sinh viên:Đại học Kinh tế Quốc dân
Ngành học:Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng

Lại Hà Phương

Gia sư
Toán
Sinh viên:Đại học Ngoại thương
Ngành học:Kinh doanh quốc tế