Đội ngũ gia sư

Nguyễn Thị Vân

Gia sư
Toán
Sinh viên:đại học Bách Khoa Hà Nội
Ngành học:Toán Tin

Nguyễn Minh Đức

Gia sư
Hóa, Toán
Sinh viên:Đại học Bách Khoa Hà Nội
Ngành học:Kỹ thuật môi trường

Nguyễn Xuân Sơn

Gia sư
Vật Lý, Toán
Sinh viên:Đại Học Bách Khoa Hà Nội
Ngành học:Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

Trần Thị Vân Thư

Gia sư
Tiếng Anh
Sinh viên:Đại học Ngoại Thương
Ngành học:Tài chính- ngân hàng

Cao Thị Khánh Ly

Gia sư
Văn (Tiếng Việt), Sử
Sinh viên:Trường Đại học Sư phạm Hà Nôi
Ngành học:Sư phạm Ngữ văn

Bùi Thị Kim Anh

Gia sư
Tiếng Anh
Sinh viên:Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN
Ngành học:Ngôn ngữ Anh, khoa Sư phạm Tiếng anh

Chu Thị Loan

Gia sư
Hóa, Toán
Sinh viên:Đại học Ngoại Thương
Ngành học:Kinh tế đối ngoại

Vũ Thị Lan Anh

Gia sư
Tiếng Anh, Toán
Sinh viên:Kinh tế quốc dân
Ngành học:Thương mại điện tử

Hoàng Đức Anh

Gia sư
Tiếng Anh
Sinh viên:Học Viện Ngoại Giao
Ngành học:Kinh Tế Quốc Tế

Nguyễn Hữu Đạt

Gia sư
Vật Lý, Toán
Sinh viên:Bách khoa Hà Nội
Ngành học:Công nghệ thông tin

Đặng Trần Khánh Phương

Gia sư
Tiếng Anh, Toán, Toán Tiếng Anh
Sinh viên:Đại học Sư phạm Hà Nội
Ngành học:Sư phạm tiếng Anh

Phạm Quang Minh

Gia sư
Toán
Sinh viên:Đại học Y Hà Nội
Ngành học:Bác sĩ Răng Hàm Mặt

Nguyễn Hoàng Anh

Gia sư
Tiếng Anh
Sinh viên:Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội
Ngành học:Kinh tế-Tài chính

Bùi Thu Trang

Gia sư
Toán
Sinh viên:Đại học Y Hà Nội
Ngành học:Bác sĩ Y khoa

Lù Mai CHi

Gia sư
Tiếng Anh
Sinh viên:Đại học Ngoại Thương
Ngành học:Thương Mại quốc tế