Đội ngũ gia sư

Lê Minh Hằng

Gia sư
Tiếng Anh
Sinh viên:Đại học Kinh tế Quốc dân
Ngành học:Khoa học Quản lý

Vũ Thị Minh Thuý

Gia sư
Văn (Tiếng Việt), Sử, Địa
Sinh viên:Đại học Sư phạm Hà Nội
Ngành học:Sư phạm Ngữ Văn

Bùi Quang Huy

Gia sư
Hóa
Sinh viên:ĐH Bách khoa Hà Nội
Ngành học:Kĩ thuật Ô tô

Đào Quang Trung

Gia sư
Vật Lý, Vật Lý
Sinh viên:Đại học Bách khoa Hà Nội
Ngành học:Điện tử viễn thông

Bế Kim Ngân

Gia sư
Tiếng Anh, Hóa, Vật Lý, Toán
Sinh viên:Đại học Ngoại Thương
Ngành học:Kinh tế Đối ngoại

Lương Thị Hà

Gia sư
Toán, Vật Lý
Sinh viên:Đại học Kinh tế Quốc dân
Ngành học:Logistics & Quản lý chuỗi cung ứng

Trương Ngọc Cẩm Anh

Gia sư
Tiếng Anh
Sinh viên:Đại học Ngoại Ngữ -ĐHQGHN
Ngành học:Ngôn ngữ Hàn Quốc CLC

Nguyễn Mai Chi

Gia sư
Tiếng Anh
Sinh viên:Học viện Ngoại giao
Ngành học:Quan hệ quốc tế

Nguyễn Thị Thuý Linh

Gia sư
Toán, Văn (Tiếng Việt)
Sinh viên:Trường Đại học Dược Hà Nội
Ngành học:Dược học

Hoàng Ngọc Khải

Gia sư
Hóa, Toán
Sinh viên:THPT Quảng Xương I - Thanh Hoá
Ngành học:Kĩ thuật Điều khiển & Tự động hoá - ĐH Bách Khoa Hà Nội

Trịnh Mai Chi

Gia sư
Toán, Toán Tiếng Anh, Văn (Tiếng Việt)
Sinh viên:Kinh tế Quốc Dân
Ngành học:Ngân hàng CLC

Nguyễn Thị Thư

Gia sư
Văn (Tiếng Việt)
Sinh viên:Đại học Sư phạm Hà Nội
Ngành học:Sư phạm Ngữ Văn

Nguyễn Thanh Hiền

Gia sư
Hóa, Hóa, Sinh
Sinh viên:Đại học Y Hà Nội
Ngành học:Y Khoa

Đồng Mai Hiền

Gia sư
Văn (Tiếng Việt)
Sinh viên:Đại học Sư phạm Hà Nội
Ngành học:Sư phạm Ngữ văn

Hoàng Ngọc Châu Anh

Gia sư
Toán, Vật Lý, Tiếng Anh
Sinh viên:Đại học Ngoại thương
Ngành học:Kinh tế Đối ngoại