Đội ngũ gia sư

Lê Thị Thu

Gia sư
Tiếng Anh
Sinh viên:Đại học Ngoại ngữ
Ngành học:Ngôn ngữ Anh

Trần Thị Hạnh

Gia sư
Toán, Toán Tiếng Anh
Sinh viên:Đại Học Khoa Học Tư Nhiên
Ngành học:Toán Học

Nguyễn Châu Anh

Gia sư
Tiếng Anh
Sinh viên:Đại học Hà Nội
Ngành học:Ngôn ngữ Tây Ban Nha

Trần Phương Anh

Gia sư
Toán, Văn (Tiếng Việt)
Sinh viên:Sư phạm HN
Ngành học:Ngôn ngữ

Mẫn Thị Yến

Gia sư
Hóa, Toán
Sinh viên:Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
Ngành học:Sư phạm Toán

Hạnh Nguyễn Thị

Gia sư
Tiếng Anh, Văn (Tiếng Việt)
Sinh viên:Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
Ngành học:Ngôn ngữ học

Nguyễn Thị Huyền Trang

Gia sư
Tiếng Anh
Sinh viên:Giáo viên trường THCS Văn Giang
Ngành học:Tiếng Anh

Nguyễn Nguyên Anh

Gia sư
Hóa, Sinh, Toán
Sinh viên:ĐH Y Hà Nội
Ngành học:Kỹ thuật Xét nghiệm Y học

Nguyễn Hữu Hiếu

Gia sư
Tiếng Anh, Toán
Sinh viên:Đại học Bách Khoa Hà Nội
Ngành học:Kỹ Thuật Điều Khiển và Tự Động Hóa

Lương Lệ Du

Gia sư
Tiếng Anh
Sinh viên:Đại học Mở TPHCM
Ngành học:Anh văn

Nguyễn Thị Phương Anh

Gia sư
Văn (Tiếng Việt)
Sinh viên:Đại học sư phạm Hà Nội 2
Ngành học:Sp ngữ văn

Nguyễn Thu Trang

Gia sư
Tiếng Anh
Sinh viên:Marie Curie Hà Nội
Ngành học:Tiếng Anh

Trần thị duyên

Gia sư
Hóa
Sinh viên:Thcs Mỹ phúc, Mỹ Lộc, nam định
Ngành học:Sư phạm Hoá, sinh

Tạ Đức Chí

Gia sư
Tiếng Anh, Toán, Vật Lý
Sinh viên:Đại học Phenikaa
Ngành học:Khoa học máy tính

Cao Văn Bảo

Gia sư
Toán
Sinh viên:ĐH Sư phạm Hà Nội
Ngành học:Sư phạm Toán học