Đội ngũ gia sư

Vũ Thị Thanh Huyền

Gia sư
Tiếng Anh
Sinh viên:Đại học Ngoại ngữ
Ngành học:Kinh tế - Tài chính

Nguyễn Hoàng Phương

Gia sư
Vật Lý, Toán
Sinh viên:Đại học Ngoại thương
Ngành học:Quản trị kinh doanh quốc tế

Nguyễn Thị Hà Giang

Gia sư
Toán
Sinh viên:Đại học Thương Mại
Ngành học:Thương Mại Điện Tử

Vũ Tiến Đạt

Gia sư
Hóa
Sinh viên:Đại học Y Hà Nội
Ngành học:Khúc xạ Nhãn khoa

Bùi Thị Kiều Oanh

Gia sư
Toán
Sinh viên:Đại học sư phạm Hà Nội
Ngành học:Sư phạm toán

Lương Minh Anh

Gia sư
Tiếng Anh
Sinh viên:Đại học Thương Mại
Ngành học:Tài chính- Ngân hàng

Vũ Kim Lượng

Gia sư
Sinh, Toán
Sinh viên:Khoa học tự nhiên - VNU
Ngành học:Sinh học

Nguyễn Thị Kim Chúc

Gia sư
Tiếng Anh, Hóa, Toán
Sinh viên:Đại học Ngoại Thương
Ngành học:Kinh doanh quốc tế ( CLC giảng dạy bằng tiếng anh)

HOÀNG THỊ HỒNG NHUNG

Gia sư
Hóa
Sinh viên:Đại Học Y Hà Nội
Ngành học:Y Khoa

Nguyễn Trọng Sơn Anh

Gia sư
Hóa
Sinh viên:Đại học Dược Hà Nội
Ngành học:Dược học

Nguyễn Thị Kim Chúc

Gia sư
Toán, Hóa, Tiếng Anh
Sinh viên:Đại học Ngoại Thương
Ngành học:Kinh doanh quốc tế ( CLC giảng dạy bằng tiếng anh)

Hà Thị Lệ Quyên

Gia sư
Hóa, Vật Lý, Toán
Sinh viên:Đại học Dược Hà Nội
Ngành học:Dược học

Nguyễn Thị Yến

Gia sư
Toán
Sinh viên:Học viện ngân hàng
Ngành học:Kinh doanh quốc tế

Vi Thị Thảo

Gia sư
Tiếng Anh
Sinh viên:Trường Đại học Ngoại Ngữ - ĐHQGHN
Ngành học:Ngôn ngữ Anh

Nguyễn Mai Anh

Gia sư
Văn (Tiếng Việt)
Sinh viên:Học Viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn THông
Ngành học:Công Nghệ Đa Phương Tiện