Đội ngũ gia sư

Nguyễn Thị Nhã Linh

Gia sư
Hóa
Sinh viên:Đại học Bách Khoa Hà Nội
Ngành học:Hệ thống thông tin quản lý

Vũ Hoàng Sơn

Gia sư
Hóa
Sinh viên:Đại học công nghệ TP HCM
Ngành học:Công nghệ thông tin

Nguyễn Phương Thảo

Gia sư
Tiếng Anh
Sinh viên:Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN.
Ngành học:Ngôn ngữ Anh

Khổng Thị Tươi

Gia sư
Toán
Sinh viên:Đại học sư phạm Hà Nội 2
Ngành học:Toán

Nguyễn Thị Ngọc Mai

Gia sư
Hóa, Toán
Sinh viên:Đại học KHTN
Ngành học:Toán học

Nguyễn Đăng Thắng

Gia sư
Vật Lý
Sinh viên:Trường CNTT và TT- Đại học Bách Khoa Hà Nội
Ngành học:Công nghệ thông tin: Kĩ thuật máy tính IT2

Nguyễn Thị Thanh Huyền

Gia sư
Tiếng Anh
Sinh viên:Đại học Bách Khoa Hà Nội
Ngành học:Ngôn ngữ Anh

Lý Thị Kẹp

Gia sư
Tiếng Anh, Toán, Văn (Tiếng Việt)
Sinh viên:Đại học Y Hà Nội
Ngành học:CN KT Xét nghiệm Y học

Phùng Thị Duệ Nhi

Gia sư
Tiếng Anh, Toán, Văn (Tiếng Việt)
Sinh viên:Học viện Ngân hàng
Ngành học:Kinh doanh quốc tế

Nguyễn Hữu Đại

Gia sư
Vật Lý
Sinh viên:Đại học Kinh tế Quốc Dân
Ngành học:Bất Động sản

Trương Ngọc Hân

Gia sư
Tiếng Anh
Sinh viên:Đại học Mở Hà Nội
Ngành học:Ngôn ngữ Trung

Lý Thị Thu Hồng

Gia sư
Vật Lý, Toán
Sinh viên:Đại học Kinh tế Quốc dân
Ngành học:Khoa học quản lý

Nguyễn Đăng Khải

Gia sư
Hóa, Toán
Sinh viên:Đại học Y Hà Nội
Ngành học:Cử nhân Dinh dưỡng

Dương Nguyễn Minh Huyền

Gia sư
Tiếng Anh, Văn (Tiếng Việt), Toán Tiếng Anh, Toán
Sinh viên:Đại học Ngoại thương
Ngành học:Quản trị kinh doanh quốc tế

Dương Nguyễn Minh Huyền

Gia sư
Tiếng Anh, Văn (Tiếng Việt), Toán Tiếng Anh, Toán
Sinh viên:Đại học Ngoại thương
Ngành học:Quản trị kinh doanh quốc tế