Đội ngũ gia sư

Nguyễn Thị Ngọc Huyền

Gia sư
Hóa, Vật Lý, Toán
Sinh viên:Đại học Luật Hà Nội
Ngành học:Luật Kinh tế

Nguyễn Mạnh Nam

Gia sư
Vật Lý, Toán
Sinh viên:Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông
Ngành học:Kĩ Thuật Điện Tử Viễn Thông

Phạm Thị Hải Ngân

Gia sư
Tiếng Anh
Sinh viên:ĐH Ngoại ngữ-ĐHQGHN
Ngành học:Ngôn ngữ Anh

Phạm Thanh Hằng

Gia sư
Tiếng Anh, Văn (Tiếng Việt)
Sinh viên:Học viện Tài Chính
Ngành học:Kinh tế

Nguyễn Minh Quang

Gia sư
Hóa, Toán
Sinh viên:Đại học Bách khoa Hà Nội
Ngành học:Kỹ thuật hóa học

Hoàng thị ánh chinh

Gia sư
Tiếng Anh
Sinh viên:Học viện hàng không
Ngành học:Quản lý hoạt động bay

Cù Văn Tiến Dũng

Gia sư
Vật Lý, Toán
Sinh viên:Kinh tế quốc dân
Ngành học:Khoa học quản lý

Lê Thanh Huyền

Gia sư
Toán
Sinh viên:Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội
Ngành học:Hóa dược CLC

Nguyễn Ngọc Lâm

Gia sư
Tiếng Anh
Sinh viên:Đại học Ngoại Ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội
Ngành học:Ngôn ngữ Anh CLC-TT23

Vũ Ngọc Hân

Gia sư
Tiếng Anh
Sinh viên:Sư phạm Hà Nội 2
Ngành học:Giáo dục tiểu học

Nguyễn Phương Thảo

Gia sư
Hóa, Toán
Sinh viên:Kinh tế quốc dân
Ngành học:Kinh doanh quốc tế

Hoàng Thị Hương Lan

Gia sư
Tiếng Anh
Sinh viên:Đại học Ngoại Ngữ - ĐH QGHN
Ngành học:Ngôn ngữ Anh

Trịnh Khánh Dư

Gia sư
Tiếng Anh
Sinh viên:Học Viện Công Nghệ Bưu Chinh Viễn Thông Hà Nội
Ngành học:Điện tử Viễn thông

Nghiêm Minh Phương

Gia sư
Tiếng Anh
Sinh viên:Đại Học Hà Nội
Ngành học:Khoa Tây Ban Nha

Quàng Thị Duyên

Gia sư
Văn (Tiếng Việt)
Sinh viên:Đại học Sư phạm Hà Nội
Ngành học:Sư phạm Ngữ văn