Đội ngũ gia sư

Nguyễn Phan Ngọc Anh

Gia sư
Toán, Tiếng Anh
Sinh viên:Đại học Khoa học Tự Nhiên - ĐHQGHN
Ngành học:Kỹ thuật điện tử và tin học

Vũ Hồng Nga

Gia sư
Toán Tiếng Anh
Sinh viên:Đại học Thăng Long
Ngành học:Tài chính Ngân hàng

Bùi Tuyết Mai

Gia sư
Toán
Sinh viên:Đại học Quốc gia Hà Nội
Ngành học:Sư phạm Toán và KHTN

Trịnh Thu Hà

Gia sư
Tiếng Anh
Sinh viên:ĐHSP Hà Nội
Ngành học:SP Tiếng Anh

Đào Anh Tuấn

Gia sư
Toán, Hóa, Vật Lý
Sinh viên:Đại học Y Dược - ĐH Quốc Gia HN
Ngành học:Răng Hàm Mặt

Chu Thành Long

Gia sư
Toán
Sinh viên:ĐH Công Nghệ - ĐH Quốc Gia Hà Nội
Ngành học:Kỹ thuật Robot

Đỗ Thị Quỳnh Anh

Gia sư
Tiếng Anh, Tiếng Anh
Sinh viên:ĐH Ngoại thương
Ngành học:Tiếng Anh thương mại

Nguyễn Thu Thủy

Gia sư
Văn (Tiếng Việt), Sử, Địa
Sinh viên:Đại học Sư phạm Hà Nội
Ngành học:Sư phạm Ngữ Văn

Nguyễn Thị Kiều Chinh

Gia sư
Toán
Sinh viên:Đại học Ngoại Thương
Ngành học:Quản trị Kinh doanh

Nguyễn Quang Vĩnh

Gia sư
Toán
Sinh viên:Đại học Y Hà Nội
Ngành học:Bác sĩ Y học dự phòng

Bùi Đỗ Trọng Bình

Gia sư
Toán, Vật Lý, Hóa
Sinh viên:Đại Học Bách Khoa Hà Nội
Ngành học:Kĩ thuật Vật Liệu

Phan Thu Trang

Gia sư
Toán, Vật Lý, Hóa
Sinh viên:Đại học Bách Khoa Hà Nội
Ngành học:Toán Tin

Phạm Thu Cúc

Gia sư
Văn (Tiếng Việt)
Sinh viên:Đại học Sư phạm Hà Nội
Ngành học:Sư phạm Ngữ văn

Trần Thị Hoài Thương

Gia sư
Toán, Vật Lý
Sinh viên:Bách Khoa Hà Nội
Ngành học:Ngành Vật lý Kỹ thuật

Vũ Minh Trang

Gia sư
Văn (Tiếng Việt)
Sinh viên:Đại học sư phạm Hà Nội
Ngành học:Sư Phạm Ngữ Văn