Đội ngũ gia sư

Nguyễn Thị Hạnh

Gia sư
Toán, Văn (Tiếng Việt)
Sinh viên:HVYDHCT VN
Ngành học:Y cổ truyên

Nguyễn Thị Thùy Trang

Gia sư
Hóa, Vật Lý, Toán
Sinh viên:Học viện công nghệ bưu chính viễn thông
Ngành học:Điện tử viễn thông

Nguyễn Thị Thu Hiền

Gia sư
Toán, Văn (Tiếng Việt)
Sinh viên:Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông
Ngành học:Kế toán

Nguyễn Xuân Phương

Gia sư
Tiếng Anh
Sinh viên:Đại học Ngoại Ngữ - ĐHQGHN
Ngành học:Ngôn ngữ Anh

Đặng Quỳnh Thơ

Gia sư
Tiếng Anh
Sinh viên:Đại học Ngoại Ngữ-Đại học quốc gia Hà Nội
Ngành học:Sư phạm Tiếng Anh

Vũ Thị Thùy Duyên

Gia sư
Hóa
Sinh viên:Đại học Dược Hà Nội
Ngành học:Dược học

Ngô Thu Phương

Gia sư
Toán Tiếng Anh
Sinh viên:Học viện Tài Chính
Ngành học:Kế toán, kiếm toán

Nguyễn Huy Nam

Gia sư
Hóa, Toán
Sinh viên:Đại học y Hà Nội
Ngành học:Bác sĩ Răng Hàm Mặt

Phúc Thị Nhung

Gia sư
Tiếng Anh, Văn (Tiếng Việt)
Sinh viên:Trường Đại học Ngoại Ngữ - ĐHQGHN
Ngành học:Sư phạm Tiếng Anh

Nguyễn Thị Ninh

Gia sư
Hóa, Sinh, Toán, Văn (Tiếng Việt)
Sinh viên:Đại học Y Hà Nội
Ngành học:Bác sĩ Y học dự phòng

Đỗ Hải Nam

Gia sư
Toán, Cờ Vua
Sinh viên:Đại học Xây Dựng Hà Nội
Ngành học:Kiến Trúc

Mạc Thị Minh Huế

Gia sư
Tiếng Anh, Văn (Tiếng Việt)
Sinh viên:Trường Đại học Kinh tế
Ngành học:Kinh tế quốc tế

Đỗ Hải Nam

Gia sư
Cờ Vua, Toán
Sinh viên:Đại học Xây Dựng Hà Nội
Ngành học:Kiến Trúc

Hồ Diệu Trúc Vy

Gia sư
Hóa, Toán
Sinh viên:Đại học Dược Hà Nội
Ngành học:Dược học

Nguyễn Thị Ngọc Huyền

Gia sư
Toán, Văn (Tiếng Việt)
Sinh viên:Đại Học KInh Tế
Ngành học:Kinh tế Quốc tế