Đội ngũ gia sư

Hoàng Ngọc Hà

Gia sư
Hóa, Vật Lý
Sinh viên:Đại học Dược Hà Nội
Ngành học:Dược học

Vũ Phương Hoa

Gia sư
Tiếng Anh, Hóa, Văn (Tiếng Việt)
Sinh viên:Đại học sư phạm Hà Nội
Ngành học:SP Hóa học

Quan Thị Duyên

Gia sư
Tiếng Anh
Sinh viên:Đại học Ngoại Ngữ, ĐHQGHN
Ngành học:Sư phạm Tiếng Anh

Nguyễn Xuân Sáng

Gia sư
Toán
Sinh viên:Đại học Xây Dựng Hà Nội
Ngành học:Hệ thống kỹ thuật trong công trình

Nguyễn Thị Thương

Gia sư
Tiếng Anh
Sinh viên:Đại học Ngoại Ngữ
Ngành học:Ngôn ngữ Anh

Nguyễn Thanh Hà

Gia sư
Toán
Sinh viên:Đại học Bách Khoa Hà Nội
Ngành học:Công nghệ thông tin

Trần Văn Pa Ry

Gia sư
Hóa, Vật Lý, Sinh, Toán
Sinh viên:Đại Học Thăng Long
Ngành học:Tài chính - Ngân hàng

Lưu Thị Minh Nhi

Gia sư
Tiếng Anh
Sinh viên:Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN
Ngành học:Ngôn ngữ và văn hoá Pháp

Nguyễn Văn Đức

Gia sư
Toán
Sinh viên:Đại học giáo duc
Ngành học:sư phạm toán

Nguyễn Thị Hà Uyên

Gia sư
Tiếng Anh, Toán Tiếng Anh, Văn (Tiếng Việt)
Sinh viên:Đại Học Ngoại Ngữ, Đại Học Quốc Gia Hà Nội
Ngành học:Ngôn Ngữ Anh

Lê Tuyết Ngân

Gia sư
Toán
Sinh viên:Trường Đại học công nghiệp Hà Nội
Ngành học:Kế Toán

Vũ Hồng Ngọc

Gia sư
Văn (Tiếng Việt)
Sinh viên:Đại học sư phạm Hà Nội
Ngành học:Văn học

Triệu Hương Giang

Gia sư
Tiếng Anh, Toán, Văn (Tiếng Việt)
Sinh viên:Đại Học Ngoại Ngữ- ĐHQGHN
Ngành học:Sư phạm tiếng Anh

Lâm Phương Huyền

Gia sư
Tiếng Anh, Toán, Văn (Tiếng Việt)
Sinh viên:Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN
Ngành học:Khoa Sư phạm Tiếng Anh

Lê Ngọc Ánh

Gia sư
Hóa, Toán
Sinh viên:Đại học Bách Khoa Hà Nội
Ngành học:Kỹ Thuật Hoá Học