Đội ngũ gia sư

Nguyễn Thị Phương Anh

Gia sư
Vật Lý, Toán, Hóa
Sinh viên:ĐH Bách Khoa Hà Nội
Ngành học:Điện tử - Viễn thông

Trần Văn Việt

Gia sư
Toán
Sinh viên:Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội
Ngành học:Tự động hóa

Phạm Thị Thúy Dung

Gia sư
Toán
Sinh viên:Học Viện Tài Chính
Ngành học:Kế toán

Lê Thị Hà Ân

Gia sư
Toán, Văn (Tiếng Việt)
Sinh viên:Đại học Kinh tế Quốc dân
Ngành học:Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng

Nguyễn Thị Khánh Ly

Gia sư
Hóa, Toán
Sinh viên:Đại học Y Hà Nội
Ngành học:Bác sĩ đa khoa

Phạm Thị Thu Phương

Gia sư
Hóa, Toán
Sinh viên:Đại học Y Hà Nội
Ngành học:Y khoa

Trần Khánh Linh

Gia sư
Hóa, Vật Lý, Toán
Sinh viên:Trường ĐH Kinh tế Quốc dân
Ngành học:Kinh tế học Tài Chính

Ngô Thị Hà

Gia sư
Toán, Văn (Tiếng Việt)
Sinh viên:Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
Ngành học:Sư phạm toán

Phan Thị Xuân Vi

Gia sư
Văn (Tiếng Việt)
Sinh viên:Đại học Sư phạm Hà Nội
Ngành học:Sư phạm Ngữ văn

Phan Văn Khang

Gia sư
Hóa, Toán
Sinh viên:ĐH Y Hà Nội
Ngành học:Bác sỹ đa khoa

Khắc Quang

Gia sư
Hóa, Toán
Sinh viên:ĐH Y Hà Nội
Ngành học:ĐA KHOA

Bùi Thị Huyền

Gia sư
Hóa, Vật Lý, Toán
Sinh viên:Đại học Kinh tế TP.HCM
Ngành học:Quản trị

Nguyễn Quang Đạo

Gia sư
Vật Lý, Toán
Sinh viên:Đại học Công Nghệ, đại học Quốc gia Hà Nội
Ngành học:CN2-Kĩ thuật máy tính

Lê Thị Hạnh

Gia sư
Văn (Tiếng Việt)
Sinh viên:Đại học Sư phạm Hà Nội
Ngành học:Sư phạm Ngữ văn CLC

Phương Anh

Gia sư
Toán
Sinh viên:HVNH
Ngành học:QTKD