Đội ngũ gia sư

Nguyễn Thị Nhật Linh

Gia sư
Tiếng Anh
Sinh viên:Đại học ngoại ngữ - đại học quốc gia Hà Nội-
Ngành học:Sư phạm tiếng anh

Trần Thị Hồng Nhung

Gia sư
Toán
Sinh viên:Đại học Y Hà Nội
Ngành học:Bác sĩ Y Khoa

Tôn Tiến Đạt

Gia sư
Toán, Hóa
Sinh viên:Y Hà Nội
Ngành học:Răng Hàm Mặt

Đặng Xuân Yến

Gia sư
Sinh, Toán, Văn (Tiếng Việt)
Sinh viên:Đại học Y Hà Nội
Ngành học:Xét nghiệm y học

Lê Bảo Châu

Gia sư
Tiếng Anh, Văn (Tiếng Việt)
Sinh viên:Đại học Ngoại ngữ- Đại học Quốc gia Hà Nội
Ngành học:Ngôn ngữ Anh

Vũ Thị Thùy Linh

Gia sư
Tiếng Anh
Sinh viên:Trường đại học Kinh tế quốc dân
Ngành học:Marketing - chương trình cử nhân quốc tế

Phạm Thị Phú Xuân

Gia sư
Tiếng Anh
Sinh viên:Đại học Ngoại Ngữ - ĐHQGHN
Ngành học:Ngôn Ngữ Anh CLC

Nguyễn Quang Trung

Gia sư
Toán
Sinh viên:Trường Đại học bách khoa Hà Nội
Ngành học:Cơ Điện tử

Đồng Thị Thu Hằng

Gia sư
Hóa, Toán
Sinh viên:Trường Đại học Sư Phạm Hà Nội
Ngành học:Sư Phạm Hóa Học

Phạm Thị Phương Anh

Gia sư
Toán
Sinh viên:Đại học Công Nghiệp Hà Nội
Ngành học:Ngôn ngữ Trung Quốc

Trần Minh Hạnh

Gia sư
Toán
Sinh viên:Đại học Bách Khoa Hà Nội
Ngành học:Điện tử - Viễn thông

Dương Thị Trang

Gia sư
Toán, Văn (Tiếng Việt)
Sinh viên:Đại học Ngoại Ngữ-ĐHQGHN
Ngành học:NN&VH Pháp

Đỗ Thành Vinh

Gia sư
Toán
Sinh viên:Đại học Khoa Học và Công Nghệ HN ( Đại học Việt Pháp )
Ngành học:Công nghệ thông tin - ICT

Trần Thị Lan Anh

Gia sư
Toán
Sinh viên:Đại học Bách Khoa Hà Nội
Ngành học:Kỹ thuật thực phẩm

lại thùy trang

Gia sư
Tiếng Anh
Sinh viên:Đại học Kinh tế- ĐHQGHN
Ngành học:Kinh tế phát triển