Đội ngũ gia sư

Vũ Thảo Linh

Gia sư
Văn (Tiếng Việt)
Sinh viên:Đại học quốc gia Hà Nội
Ngành học:Marketing và truyền thông

Nguyễn Thị Ngọc Bích

Gia sư
Tiếng Anh, Toán, Toán Tiếng Anh
Sinh viên:Học viện Ngoại Giao
Ngành học:Truyền thông quốc tế

Hoàng Thế Vương

Gia sư
Toán
Sinh viên:Học Viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông
Ngành học:Công nghệ đa phương tiện

Lường Thị Anh Thư

Gia sư
Toán Tiếng Anh, Văn (Tiếng Việt)
Sinh viên:Trường ĐH Kinh tế Quốc dân
Ngành học:Kinh doanh thương mại

Vũ Thanh Phương

Gia sư
Toán, Văn (Tiếng Việt)
Sinh viên:Đại học Sư phạm Hà Nội
Ngành học:Giáo dục Mầm non

Nguyễn Thuỳ Dung

Gia sư
Tiếng Anh, Văn (Tiếng Việt)
Sinh viên:Học viện Ngoại giao
Ngành học:Quan hệ quốc tế

Phan Đức Đạt

Gia sư
Toán
Sinh viên:Đại Học Y Hà Nội
Ngành học:Y Khoa

Nguyễn Thị Huyền Trang

Gia sư
Toán
Sinh viên:Học viện công nghệ bưu chính viễn thông
Ngành học:Thương mại điện tử

Trần Lan Anh

Gia sư
Tiếng Anh
Sinh viên:Đại học Kinh tế Quốc dân
Ngành học:Kế toán

Phạm Tùng Quân

Gia sư
Tiếng Anh
Sinh viên:Đại học Kinh tế quốc dân
Ngành học:Digital Marketing

TRẦN THỊ MAI HẠNH

Gia sư
Toán, Hóa, Vật Lý
Sinh viên:Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông
Ngành học:Kỹ thuật điện tử viễn thông

Đinh Hồng Khanh

Gia sư
Toán
Sinh viên:Đại học Công nghệ - ĐHQGHN
Ngành học:Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu

Trần Đức Đăng Khôi

Gia sư
Toán, Vật Lý, Hóa, Tin Học
Sinh viên:Đại học Công nghệ - ĐHQGHN
Ngành học:Trí tuệ nhân tạo - AI

Hoàng Ngọc Linh

Gia sư
Toán, Tiếng Anh
Sinh viên:Đại học Thương Mại
Ngành học:Quản trị Hệ thống thông tin

Phan Ngọc Linh

Gia sư
Toán, Văn (Tiếng Việt)
Sinh viên:Học viện Tài chính
Ngành học:Kế toán doanh nghiệp