Đội ngũ gia sư

Hà Thị Quỳnh Nga

Gia sư
Tiếng Anh
Sinh viên:Trường Đại học Ngoại Ngữ - ĐHQGHN
Ngành học:Ngôn ngữ Anh

Nguyễn Đình Duy

Gia sư
Vật Lý
Sinh viên:Bách Khoa Hà Nội
Ngành học:Công Nghệ thông tin Global Ict

Nguyễn Thị Quỳnh Trang

Gia sư
Tiếng Anh, Toán
Sinh viên:Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN
Ngành học:Ngôn ngữ Hàn Quốc CLC

Nguyễn Trọng Đức

Gia sư
Toán
Sinh viên:Học viện công nghệ bưu chính viễn thông
Ngành học:Công nghệ thông tin

Nguyễn Thị Chi

Gia sư
Toán
Sinh viên:Học viện Ngân hàng
Ngành học:Tài chính

Nguyễn Thị Phương Anh

Gia sư
Toán Tiếng Anh, Toán Tiếng Anh
Sinh viên:Trường Đại học Kinh Tế Quốc dân
Ngành học:Tài chính Doanh nghiệp

Đỗ Thị Linh

Gia sư
Hóa, Toán
Sinh viên:Đại học sư phạm Hà Nội
Ngành học:Sư phạm Hoá học

Trương Hoàng Lâm

Gia sư
Tiếng Anh, Văn (Tiếng Việt), Sử
Sinh viên:Trường Đại học Luật-ĐHQG Hà Nội
Ngành học:Luật học

Lê Thị Thu Thùy

Gia sư
Tiếng Anh, Tiếng Anh, Văn (Tiếng Việt)
Sinh viên:ĐH Ngoại Thương
Ngành học:Kinh tế đối ngoại

Nguyễn Duy Đạt

Gia sư
Hóa, Hóa, Vật Lý, Tin Học
Sinh viên:Đại học Bách Khoa Hà Nội
Ngành học:Khoa học máy tính

Vũ Ngọc Linh

Gia sư
Tiếng Anh
Sinh viên:ĐH sư phạm Hà Nội 2
Ngành học:Sư phạm Tiếng Anh

Bùi Hà Thu

Gia sư
Toán, Tiếng Anh
Sinh viên:Đại học Hà Nội
Ngành học:Ngôn ngữ Anh

Bùi Phương Anh

Gia sư
Tiếng Anh, Toán, Văn (Tiếng Việt)
Sinh viên:Đại học Bách Khoa Hà Nội
Ngành học:Tiếng Anh khoa học kĩ thuật và công nghệ

Nguyễn Phúc Duy

Gia sư
Vật Lý
Sinh viên:Đại học Luật Hà Nội
Ngành học:Luật chung

Lý Thị Huế

Gia sư
Văn (Tiếng Việt)
Sinh viên:Đại Học Sư Phạm Hà Nội
Ngành học:Ngữ Văn