Đội ngũ gia sư

Nguyễn Thị Tuyết

Gia sư
Tiếng Anh
Sinh viên:Đại học Sư phạm Hà Nội 2
Ngành học:Sư phạm Tiếng Anh

Đặng Thị Trang

Gia sư
Hóa, Vật Lý, Toán
Sinh viên:Đại học Ngoại Thương
Ngành học:Kinh tế Đối ngoại

Nguyễn thị ngọc thủy

Gia sư
Tiếng Anh, Hóa, Toán, Toán Tiếng Anh, Văn (Tiếng Việt)
Sinh viên:Niagara college
Ngành học:Business management

Kiều Vy

Gia sư
Tiếng Anh, Văn (Tiếng Việt)
Sinh viên:Đại học Lạc Hồng
Ngành học:Ngôn ngữ Anh

Bùi An Duy

Gia sư
Hóa, Vật Lý, Toán
Sinh viên:Đại học Dược Hà Nội
Ngành học:dược học

Lưu Thị Mỹ Hạnh

Gia sư
Tiếng Anh
Sinh viên:Đại học Ngoại Ngữ
Ngành học:Tiếng Anh

Nguyễn Thị Nguyên Hạnh

Gia sư
Hóa, Toán, Toán Tiếng Anh
Sinh viên:Trường Đại học Dược Hà Nội
Ngành học:Dược học

Trần Ngọc Quỳnh Ánh

Gia sư
Tiếng Anh
Sinh viên:Đại học Sài Gòn
Ngành học:Sư phạm tiếng Anh

Trần Nhật Minh

Gia sư
Hóa, Vật Lý, Toán
Sinh viên:ĐH dược Hà Nội
Ngành học:Dược Học

Tô Thị Hồng Anh

Gia sư
Tiếng Anh
Sinh viên:Kinh tế Đà Nẵng
Ngành học:Kinh Doanh Quốc Tế

Nguyễn Hà Trang

Gia sư
Hóa, Toán, Văn (Tiếng Việt)
Sinh viên:Đại học Sư phạm Hà Nội
Ngành học:Sư phạm Toán học

Ngô Thanh Huyền

Gia sư
Tiếng Anh, Toán, Văn (Tiếng Việt)
Sinh viên:Kinh tế Quốc dân
Ngành học:Marketing

Vương Thị Phương Anh

Gia sư
Văn (Tiếng Việt)
Sinh viên:Đại học quốc gia hà nội
Ngành học:ngữ văn

Vũ Thị Ngoan

Gia sư
Tiếng Anh
Sinh viên:Đại học Quốc Gia Hà Nội
Ngành học:Kinh doanh Quốc tế

Trần Thị Thủy Tiên

Gia sư
Vật Lý, Toán
Sinh viên:Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông
Ngành học:Điện tử viễn thông