Đội ngũ gia sư

Vi Thị Hường

Gia sư
Tiếng Anh
Sinh viên:Đại học ngoại ngữ - Đại học quốc gia Hà Nội
Ngành học:Sư phạm Anh

Nguyễn Kim Nhung

Gia sư
Tiếng Anh
Sinh viên:Học viện Ngoại giao
Ngành học:Quan hệ quốc tế

Nguyễn Thu Hằng

Gia sư
Hóa, Toán
Sinh viên:Đại học sư phạm 1 Hà nội
Ngành học:Sư phạm toán, sư phạm hóa

Nguyễn Mạnh Hiệp

Gia sư
Tin Học, Toán
Sinh viên:Đại học Bách khoa Hà Nội
Ngành học:Khoa học máy tính

Trịnh Nguyễn Mến

Gia sư
Hóa
Sinh viên:Giáo viên trường THCS Ninh Bình
Ngành học:Hóa học

Phạm Thị Hồng Ánh

Gia sư
Toán
Sinh viên:Đại học Y Hà Nội
Ngành học:Bác sĩ Y Khoa

Lê Hồng Quân

Gia sư
Sinh
Sinh viên:Đại học y Hà Nội
Ngành học:Bác Sỹ Y Khoa

Phạm Thị Minh Thuận

Gia sư
Toán, Văn (Tiếng Việt)
Sinh viên:Đại học Bách Khoa Hà Nội
Ngành học:Quản lý Công nghiệp

Phạm Hải Yến

Gia sư
Toán
Sinh viên:Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
Ngành học:Sư phạm Vật lí (dạy bằng tiếng Anh)

Vũ Thị Linh

Gia sư
Tiếng Anh, Toán, Văn (Tiếng Việt)
Sinh viên:Đại học Ngoại Thương
Ngành học:Tài chính quốc tế

Lê Thanh Huyền

Gia sư
Tiếng Anh, Vật Lý, Toán
Sinh viên:Đại học ngoại thương
Ngành học:Tài chính quốc tế

Dương Thuỳ Linh

Gia sư
Hóa, Sinh, Toán
Sinh viên:Đại học y Hà Nội
Ngành học:Bác sĩ đa khoa

Đinh Nhật Mai

Gia sư
Hóa, Toán
Sinh viên:Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
Ngành học:Hóa học

Nguyễn Minh Tuấn

Gia sư
Toán, Vật Lý, Hóa
Sinh viên:Đại học Dược Hà Nội
Ngành học:Dược học

Nguyễn Thị Thanh Xuân

Gia sư
Hóa
Sinh viên:Đại học Sư phạm Hà Nội
Ngành học:Hóa học