Đội ngũ gia sư

Nguyễn Thu Hiền

Gia sư
Văn (Tiếng Việt)
Sinh viên:Đại học Sư phạm Hà Nội
Ngành học:Ngữ văn

Bùi Thị Hoa

Gia sư
Toán
Sinh viên:ĐH Ngân Hàng
Ngành học:Quản trị kinh doanh

Nguyễn Thanh Thủy

Gia sư
Tiếng Anh
Sinh viên:Đại học Mở Hà Nội
Ngành học:Tiếng Anh

Lê Phương Thảo

Gia sư
Tiếng Anh
Sinh viên:Đại học Quốc Gia Hà Nội
Ngành học:Kinh doanh quốc tế

Trần Đăng Tùng

Gia sư
Toán
Sinh viên:Đại học y hà nội Năm 4
Ngành học:Bác sĩ đa khoa

Nguyễn Quỳnh Phương

Gia sư
Văn (Tiếng Việt)
Sinh viên:Sư phạm Hà Nội 2
Ngành học:Sư phạm Ngữ văn

Nguyễn Thị Ngọc Huyền

Gia sư
Hóa, Vật Lý, Toán
Sinh viên:Đại học Luật Hà Nội
Ngành học:Luật Kinh tế

Nguyễn Mạnh Nam

Gia sư
Vật Lý, Toán
Sinh viên:Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông
Ngành học:Kĩ Thuật Điện Tử Viễn Thông

Phạm Thanh Hằng

Gia sư
Tiếng Anh, Văn (Tiếng Việt)
Sinh viên:Học viện Tài Chính
Ngành học:Kinh tế

Cù Văn Tiến Dũng

Gia sư
Vật Lý, Toán
Sinh viên:Kinh tế quốc dân
Ngành học:Khoa học quản lý

Phạm Thị Hải Ngân

Gia sư
Tiếng Anh
Sinh viên:ĐH Ngoại ngữ-ĐHQGHN
Ngành học:Ngôn ngữ Anh

Hoàng thị ánh chinh

Gia sư
Tiếng Anh
Sinh viên:Học viện hàng không
Ngành học:Quản lý hoạt động bay

Nguyễn Minh Quang

Gia sư
Hóa, Toán
Sinh viên:Đại học Bách khoa Hà Nội
Ngành học:Kỹ thuật hóa học

Nguyễn Phương Thảo

Gia sư
Hóa, Toán
Sinh viên:Kinh tế quốc dân
Ngành học:Kinh doanh quốc tế

Vũ Ngọc Hân

Gia sư
Tiếng Anh
Sinh viên:Sư phạm Hà Nội 2
Ngành học:Giáo dục tiểu học