Đội ngũ gia sư

Phạm Thị Hồng Ánh

Gia sư
Toán
Sinh viên:Đại học Y Hà Nội
Ngành học:Bác sĩ Y Khoa

Trịnh Nguyễn Mến

Gia sư
Hóa
Sinh viên:Giáo viên trường THCS Ninh Bình
Ngành học:Hóa học

Nguyễn Mạnh Hiệp

Gia sư
Tin Học, Toán
Sinh viên:Đại học Bách khoa Hà Nội
Ngành học:Khoa học máy tính

Nguyễn Thu Hằng

Gia sư
Hóa, Toán
Sinh viên:Đại học sư phạm 1 Hà nội
Ngành học:Sư phạm toán, sư phạm hóa

Lê Thanh Huyền

Gia sư
Tiếng Anh, Vật Lý, Toán
Sinh viên:Đại học ngoại thương
Ngành học:Tài chính quốc tế

Vũ Thị Linh

Gia sư
Tiếng Anh, Toán, Văn (Tiếng Việt)
Sinh viên:Đại học Ngoại Thương
Ngành học:Tài chính quốc tế

Phạm Thị Minh Thuận

Gia sư
Toán, Văn (Tiếng Việt)
Sinh viên:Đại học Bách Khoa Hà Nội
Ngành học:Quản lý Công nghiệp

Lê Hồng Quân

Gia sư
Sinh
Sinh viên:Đại học y Hà Nội
Ngành học:Bác Sỹ Y Khoa

Phạm Hải Yến

Gia sư
Toán
Sinh viên:Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
Ngành học:Sư phạm Vật lí (dạy bằng tiếng Anh)

Đinh Nhật Mai

Gia sư
Hóa, Toán
Sinh viên:Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
Ngành học:Hóa học

Dương Thuỳ Linh

Gia sư
Hóa, Sinh, Toán
Sinh viên:Đại học y Hà Nội
Ngành học:Bác sĩ đa khoa

Nguyễn Thị Thanh Xuân

Gia sư
Hóa
Sinh viên:Đại học Sư phạm Hà Nội
Ngành học:Hóa học

Giáp Ngọc Bích

Gia sư
Tiếng Anh
Sinh viên:Đh Ngoại ngữ
Ngành học:Ngôn ngữ Anh

Nguyễn Hoàng Hải

Gia sư
Hóa, Toán
Sinh viên:Đại học Bách khoa Hà Nội
Ngành học:Công nghệ thông tin Việt - Nhật

Nguyễn Minh Tuấn

Gia sư
Toán, Vật Lý, Hóa
Sinh viên:Đại học Dược Hà Nội
Ngành học:Dược học