Đội ngũ gia sư

Nguyễn Thanh Hải

Gia sư
Tiếng Anh
Sinh viên:Trường Đại học Ngoại thương
Ngành học:Kinh tế Đối ngoại

Nguyễn Thị Thiện Bách

Gia sư
Văn (Tiếng Việt), Toán
Sinh viên:Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
Ngành học:Sư phạm Ngữ văn

Lê Thị Phương Thảo

Gia sư
Văn (Tiếng Việt)
Sinh viên:Đại học Giáo Dục - ĐH Quốc Gia HN
Ngành học:Sư phạm Ngữ Văn

Lê Thuỷ Phương

Gia sư
Văn (Tiếng Việt), Tiếng Anh
Sinh viên:ĐH Sư Phạm Hà Nội
Ngành học:SP Ngữ Văn

Ngạc Phi Long

Gia sư
Hóa
Sinh viên:Đại Học Bách Khoa Hà Nội
Ngành học:Kỹ Thuật Hóa

Nguyễn Thu Hà

Gia sư
Toán
Sinh viên:Trường Đại học Giáo dục
Ngành học:Sư phạm Toán

Nguyễn Thị Sương

Gia sư
Văn (Tiếng Việt)
Sinh viên:Đại học Sư phạm Hà Nội
Ngành học:Sư phạm Ngữ Văn

Nguyễn Thị Ngọc Anh

Gia sư
Tiếng Anh
Sinh viên:Đại học Ngoại thương
Ngành học:Kinh tế Quốc tế

Phạm Thị Trang

Gia sư
Toán
Sinh viên:ĐH Sư Phạm HN
Ngành học:Sư Phạm Toán

Đàm Lê Phương Hằng

Gia sư
Toán, Hóa
Sinh viên:Đại học Bách Khoa Hà Nội
Ngành học:Hoá học

Hoàng Huyền Trang

Gia sư
Tiếng Anh
Sinh viên:Đại Học Sư Phạm Hà Nội
Ngành học:Sư phạm Tiếng Anh

Phạm Đăng Tưởng

Gia sư
Toán, Văn (Tiếng Việt), Sinh, Tiếng Anh, Hóa
Sinh viên:Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Ngành học:Quan hệ Chính trị&Truyền thông Quốc tế

Lê Thị Trà Giang

Gia sư
Toán, Hóa
Sinh viên:Đại học Dược Hà Nội
Ngành học:Dược học

Nguyễn Thị Hoàng Yến

Gia sư
Toán, Vật Lý, Tiếng Anh
Sinh viên:Đại học Bách Khoa Hà Nội
Ngành học:Hệ thống Thông tin Quản lý

Nguyễn Thị Vân Anh

Gia sư
Văn (Tiếng Việt), Toán
Sinh viên:Đại học Giáo dục - ĐHQGHN
Ngành học:Sư phạm Ngữ văn