Đội ngũ gia sư

Trần Đoàn Thiên Thanh

Gia sư
Tiếng Anh, Vật Lý, Tiếng Anh, Hóa
Sinh viên:Đại Học sư Phạm Hà Nội
Ngành học:Sư Phạm Lý Chất Lượng Cao

Nguyễn Thị Bình

Gia sư
Sinh, Sinh
Sinh viên:Trường Đại học Y Hà Nội
Ngành học:Y đa khoa

Nguyễn Thị Thuý Trang

Gia sư
Toán
Sinh viên:Đại Học sư phạm Hà Nội
Ngành học:Sư phạm Toán

Nguyễn Thị Nhàn

Gia sư
Toán, Văn (Tiếng Việt)
Sinh viên:Đại học Kiến Trúc Hà Nội
Ngành học:Kinh Tế Xây Dựng

Vũ Hoài Linh

Gia sư
Văn (Tiếng Việt)
Sinh viên:Đại học Sư phạm Hà Nội
Ngành học:Sư phạm Ngữ văn

Cao Thị Thùy Dung

Gia sư
Sinh viên:
Ngành học:

Nguyễn Minh Tú

Gia sư
Tiếng Anh
Sinh viên:Đại học Sư Phạm Hà Nội
Ngành học:Giáo dục tiểu học - Sư phạm Tiếng Anh

Vũ Như Quỳnh

Gia sư
Toán
Sinh viên:Trường Đại học Giáo dục
Ngành học:Sư phạm Toán

Nguyễn Thị Hoàn

Gia sư
Tiếng Anh, Tiếng Anh
Sinh viên:Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Ngành học:Quan hệ công chúng

Trần Thị Cẩm Tú

Gia sư
Văn (Tiếng Việt), Tiếng Anh
Sinh viên:Đại học Sư phạm Hà Nội
Ngành học:Sư phạm Ngữ Văn

Đinh Thị Kim Ngân

Gia sư
Toán Tiếng Anh, Vật Lý
Sinh viên:Đại học sư phạm Hà Nội
Ngành học:Vật lí tiếng anh

Mai Gia Linh

Gia sư
Văn (Tiếng Việt), Toán
Sinh viên:Đại học Sư phạm Hà Nôi II
Ngành học:Giáo dục Tiểu học

Nguyễn Thị Ngọc Ánh

Gia sư
Văn (Tiếng Việt), Sử, Địa
Sinh viên:Đại Học Sư Phạm Hà Nội
Ngành học:Ngữ Văn

Vũ Khánh Linh

Gia sư
Sinh, Toán, Hóa
Sinh viên:Đại học Y Hà Nội
Ngành học:Răng-Hàm-Mặt

CAO THỊ QUỲNH

Gia sư
Toán, Toán, Toán, Sinh, Hóa
Sinh viên:Đại học sư phạm Hà Nội
Ngành học:Hóa học