Đội ngũ gia sư

Lưu Thị Mỹ Hạnh

Gia sư
Tiếng Anh
Sinh viên:Đại học Ngoại Ngữ
Ngành học:Tiếng Anh

Trần Ngọc Quỳnh Ánh

Gia sư
Tiếng Anh
Sinh viên:Đại học Sài Gòn
Ngành học:Sư phạm tiếng Anh

Ngô Thanh Huyền

Gia sư
Tiếng Anh, Toán, Văn (Tiếng Việt)
Sinh viên:Kinh tế Quốc dân
Ngành học:Marketing

Tô Thị Hồng Anh

Gia sư
Tiếng Anh
Sinh viên:Kinh tế Đà Nẵng
Ngành học:Kinh Doanh Quốc Tế

Nguyễn Hà Trang

Gia sư
Hóa, Toán, Văn (Tiếng Việt)
Sinh viên:Đại học Sư phạm Hà Nội
Ngành học:Sư phạm Toán học

Trần Nhật Minh

Gia sư
Hóa, Vật Lý, Toán
Sinh viên:ĐH dược Hà Nội
Ngành học:Dược Học

Trần Thị Thủy Tiên

Gia sư
Vật Lý, Toán
Sinh viên:Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông
Ngành học:Điện tử viễn thông

Vũ Thị Ngoan

Gia sư
Tiếng Anh
Sinh viên:Đại học Quốc Gia Hà Nội
Ngành học:Kinh doanh Quốc tế

Nguyễn Thu Hiền

Gia sư
Văn (Tiếng Việt)
Sinh viên:Đại học Sư phạm Hà Nội
Ngành học:Ngữ văn

Vương Thị Phương Anh

Gia sư
Văn (Tiếng Việt)
Sinh viên:Đại học quốc gia hà nội
Ngành học:ngữ văn

Bùi Thị Hoa

Gia sư
Toán
Sinh viên:ĐH Ngân Hàng
Ngành học:Quản trị kinh doanh

Nguyễn Thanh Thủy

Gia sư
Tiếng Anh
Sinh viên:Đại học Mở Hà Nội
Ngành học:Tiếng Anh

Trần Đăng Tùng

Gia sư
Toán
Sinh viên:Đại học y hà nội Năm 4
Ngành học:Bác sĩ đa khoa

Nguyễn Quỳnh Phương

Gia sư
Văn (Tiếng Việt)
Sinh viên:Sư phạm Hà Nội 2
Ngành học:Sư phạm Ngữ văn

Lê Phương Thảo

Gia sư
Tiếng Anh
Sinh viên:Đại học Quốc Gia Hà Nội
Ngành học:Kinh doanh quốc tế