Đội ngũ gia sư

Lê Thị Thu Thuỷ

Gia sư
Toán
Sinh viên:Học Viện Tài Chính
Ngành học:Kế Toán

Bùi Hương Giang

Gia sư
Tiếng Anh
Sinh viên:Đại học Ngoại thương
Ngành học:Kinh tế quốc tế

Lê Ngọc Hảo

Gia sư
Toán, Văn (Tiếng Việt), Hóa, Sinh, Vật Lý
Sinh viên:Đại học Sư phạm Hà Nội
Ngành học:Sư phạm Sinh học

Nguyễn Thuỳ Linh

Gia sư
Văn (Tiếng Việt), Toán
Sinh viên:Đại học Sư Phạm Hà Nội
Ngành học:Sư phạm Ngữ Văn

Lê Hồng Anh

Gia sư
Toán
Sinh viên:Trường Đại học Dược Hà Nội
Ngành học:Dược học

Trần Phương Anh

Gia sư
Văn (Tiếng Việt)
Sinh viên:Học Viện Ngoại Giao
Ngành học:Truyền thông quốc tế

Nguyễn Thị Minh Phương

Gia sư
Tiếng Anh
Sinh viên:Đại học Bách Khoa Hà Nội
Ngành học:IT-E7 (CNTT Global ICT)

Tống Thu Linh

Gia sư
Toán, Văn (Tiếng Việt)
Sinh viên:Đại học Y Hà Nội
Ngành học:Bác sĩ Răng Hàm Mặt

Trần Phạm Anh Thư

Gia sư
Tiếng Anh, Văn (Tiếng Việt)
Sinh viên:ĐH NgoạiThương
Ngành học:Kinh tế Quốc Tế

Nguyễn Hoàng Minh Ngọc

Gia sư
Tiếng Anh, Toán, Văn (Tiếng Việt)
Sinh viên:Trường Đại học Ngoại thương
Ngành học:Kinh doanh quốc tế

Nguyễn Phương Thảo Linh

Gia sư
Tiếng Anh, Vật Lý
Sinh viên:Đại học Ngoại Thương
Ngành học:Quản trị kinh doanh quốc tế

Nguyễn Thanh Thảo

Gia sư
Văn (Tiếng Việt), Sử, Địa, Toán
Sinh viên:Đại học Sư phạm Hà Nội
Ngành học:Sư phạm Địa Lý

Vũ Hà Phương

Gia sư
Tiếng Anh, Toán Tiếng Anh
Sinh viên:ĐH Kinh tế quốc dân
Ngành học:Kế toán tích hợp chứng chỉ quốc tế ICAEW-CFAB

Hoàng Mai Trang

Gia sư
Văn (Tiếng Việt)
Sinh viên:Đại học Sư phạm Hà Nội
Ngành học:Sư phạm Ngữ Văn

Mạc Thị Thu Nhài

Gia sư
Văn (Tiếng Việt)
Sinh viên:Đại học Sư phạm Hà Nội
Ngành học:Sư phạm Ngữ văn