Đội ngũ gia sư

Nguyễn Đoàn Bảo Linh

Gia sư
Toán, Vật Lý, Hóa
Sinh viên:Đại học Kinh Tế Quốc Dân
Ngành học:Quản trị Marketing hệ Chất Lượng Cao

Nguyễn Mai Hương

Gia sư
Toán, Hóa
Sinh viên:Đại học Sư phạm Hà Nội
Ngành học:Sư phạm Hoá học

Đào Thị Hoa

Gia sư
Hóa, Toán
Sinh viên:Đại học Dược Hà Nội
Ngành học:Dược Học

Đoàn Thị Yến

Gia sư
Toán, Hóa
Sinh viên:Đại học Sư Phạm Hà Nội
Ngành học:SP Hoá học

Nguyễn Huy Hoàng

Gia sư
Toán, Vật Lý
Sinh viên:Đại học Sư phạm Hà Nội
Ngành học:Sư phạm Toán học

Hoàng Quốc Việt

Gia sư
Hóa
Sinh viên:Đại học Ngoại Thương
Ngành học:Kinh tế đối ngoai

Nguyễn Quốc Anh

Gia sư
Văn (Tiếng Việt)
Sinh viên:Đại học Sư phạm Hà Nội
Ngành học:Sư phạm Ngữ văn

Phạm Thị Thu Thảo

Gia sư
Tiếng Anh
Sinh viên:Đại học Hà Nội
Ngành học:Ngôn Ngữ Anh

Nguyễn Ngọc Thái

Gia sư
Văn (Tiếng Việt)
Sinh viên:Đại học Sư phạm HN
Ngành học:Sư phạm Ngữ văn

Phạm Vũ Duy

Gia sư
Hóa, Vật Lý, Toán
Sinh viên:Đại học Sư Phạm Hà Nội
Ngành học:Sư Phạm Hóa Học

Dương Tuấn Khanh

Gia sư
Toán, Toán Tiếng Anh, Vật Lý, Tiếng Anh
Sinh viên:Đại học Ngoại Thương
Ngành học:Kinh tế đối ngoại

Lý Tiểu Yến

Gia sư
Tiếng Anh
Sinh viên:Đại Học Ngoại Ngữ
Ngành học:Sư phạm Tiếng Anh

Phạm Thị Hồng Ngọc

Gia sư
Tiếng Anh, Toán
Sinh viên:Trường Đại học Kinh tế Quốc dân
Ngành học:CNTT và Chuyển đổi số CLC

Nguyễn Thị Duyên

Gia sư
Toán, Tiếng Anh
Sinh viên:Học viện Ngoại giao
Ngành học:Quan hệ quốc tế

Hoàng Thị Hồng Hà

Gia sư
Toán, Văn (Tiếng Việt)
Sinh viên:Đại học Kinh tế Quốc dân
Ngành học:Kinh tế Đầu tư