Đội ngũ gia sư

Nguyễn Thị Khánh

Gia sư
Tiếng Anh
Sinh viên:Đại học Thương Mại
Ngành học:Ngôn ngữ Anh

Hoàng Nguyễn Huy

Gia sư
Toán
Sinh viên:HUST
Ngành học:Khoa học máy tính

Hoàng Nguyễn Huy

Gia sư
Toán
Sinh viên:HUST
Ngành học:Khoa học máy tính

Đỗ Thị Ngọc Anh

Gia sư
Toán, Văn (Tiếng Việt)
Sinh viên:Đại học Kinh Tế Quốc Dân
Ngành học:Ngân hàng

Nguyễn Thái Dương

Gia sư
Tiếng Anh
Sinh viên:Đại học Bách Khoa Hà Nội
Ngành học:Ngôn Ngữ Anh

Nguyễn Trí Viễn

Gia sư
Hóa, Toán
Sinh viên:Bách Khoa Hà Nội
Ngành học:Kỹ thuật Thực phẩm

Đặng Linh Nga

Gia sư
Tiếng Anh
Sinh viên:Ngoại thương
Ngành học:Tài chính quốc tế

Nguyễn Thị Ngọc Minh

Gia sư
Toán, Văn (Tiếng Việt), Tiếng Anh
Sinh viên:Đại học Kinh tế - ĐHQGHN
Ngành học:Kinh tế quốc tế

Nguyễn Thị Huyền

Gia sư
Hóa, Toán
Sinh viên:Đại học Sư phạm Hà Nội
Ngành học:Sư phạm Hóa học

Lê Đăng Tú

Gia sư
Hóa, Toán, Văn (Tiếng Việt)
Sinh viên:Đại học Dược Hà Nội
Ngành học:Dược học

Trần Lưu Đông A

Gia sư
Sinh
Sinh viên:Đại học Y Hà Nội
Ngành học:BS Răng Hàm Mặt

Đoàn thị như

Gia sư
Vật Lý, Toán
Sinh viên:Đại học Ngoại thương
Ngành học:Kinh tế đối ngoại

Nguyễn Danh Nguyên

Gia sư
Tiếng Anh, Toán
Sinh viên:Đại học Bách Khoa Hà Nội
Ngành học:Cơ Điện Tử

Nguyễn Việt Hoàng

Gia sư
Hóa, Vật Lý, Toán
Sinh viên:ĐHSP Hà Nội
Ngành học:Vật lý

Đỗ Thị Minh Nguyệt

Gia sư
Tiếng Anh, Văn (Tiếng Việt)
Sinh viên:Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - ĐHQG Hà Nội
Ngành học:Quản trị văn phòng