Đội ngũ gia sư

Nguyễn Thảo Ly

Gia sư
Toán Tiếng Anh, Tiếng Anh
Sinh viên:Đại học Quốc Gia
Ngành học:Ngôn ngữ anh , kế toán - tài chính

Nguyễn thị ngọc thủy

Gia sư
Tiếng Anh, Hóa, Toán, Toán Tiếng Anh, Văn (Tiếng Việt)
Sinh viên:Niagara college
Ngành học:Business management

ĐỖ THỊ THÚY HẢI

Gia sư
Toán Tiếng Anh
Sinh viên:Cao đẳng công thương
Ngành học:Ngôn ngữ anh

Nguyễn Thị Tuyết

Gia sư
Tiếng Anh
Sinh viên:Đại học Sư Phạm Hà Nội 2
Ngành học:Sư Phạm Tiếng Anh

Ngọ Quỳnh Chi

Gia sư
Tiếng Anh
Sinh viên:ĐH Hà Nội
Ngành học:ngôn ngữ Anh

Nguyễn Thị Tuyết

Gia sư
Tiếng Anh
Sinh viên:Đại học Sư phạm Hà Nội 2
Ngành học:Sư phạm Tiếng Anh

Đặng Thị Trang

Gia sư
Hóa, Vật Lý, Toán
Sinh viên:Đại học Ngoại Thương
Ngành học:Kinh tế Đối ngoại

Kiều Vy

Gia sư
Tiếng Anh, Văn (Tiếng Việt)
Sinh viên:Đại học Lạc Hồng
Ngành học:Ngôn ngữ Anh

Lưu Thị Mỹ Hạnh

Gia sư
Tiếng Anh
Sinh viên:Đại học Ngoại Ngữ
Ngành học:Tiếng Anh

Bùi An Duy

Gia sư
Hóa, Vật Lý, Toán
Sinh viên:Đại học Dược Hà Nội
Ngành học:dược học

Nguyễn Thị Nguyên Hạnh

Gia sư
Hóa, Toán, Toán Tiếng Anh
Sinh viên:Trường Đại học Dược Hà Nội
Ngành học:Dược học

Tô Thị Hồng Anh

Gia sư
Tiếng Anh
Sinh viên:Kinh tế Đà Nẵng
Ngành học:Kinh Doanh Quốc Tế

Trần Ngọc Quỳnh Ánh

Gia sư
Tiếng Anh
Sinh viên:Đại học Sài Gòn
Ngành học:Sư phạm tiếng Anh

Ngô Thanh Huyền

Gia sư
Tiếng Anh, Toán, Văn (Tiếng Việt)
Sinh viên:Kinh tế Quốc dân
Ngành học:Marketing

Trần Nhật Minh

Gia sư
Hóa, Vật Lý, Toán
Sinh viên:ĐH dược Hà Nội
Ngành học:Dược Học