Đội ngũ gia sư

Mẫn Thị Hân

Gia sư
Toán
Sinh viên:ĐH Bách Khoa Hà Nội
Ngành học:Kỹ thuật Môi trường

Trần Huy Đạt

Gia sư
Hóa, Vật Lý, Toán
Sinh viên:ĐH Bách Khoa
Ngành học:Tự động hóa

Trần Hoàng Gia Bảo

Gia sư
Văn (Tiếng Việt)
Sinh viên:Đại học Tài chính - Marketing
Ngành học:Quản trị kinh doanh

Nghiêm Thị Tình

Gia sư
Tiếng Anh
Sinh viên:ĐH Bách Khoa HN
Ngành học:Tiếng Anh Khoa học Kĩ thuật và Công nghệ

Phạm Thị Huyền

Gia sư
Hóa, Vật Lý, Toán
Sinh viên:ĐH Kinh tế Quốc dân
Ngành học:Kế Toán

Nguyễn Thùy Dung

Gia sư
Toán, Văn (Tiếng Việt)
Sinh viên:Đại học Thủ Đô Hà Nội
Ngành học:Ngữ Văn

Đào Thị Thu Hương

Gia sư
Tiếng Anh
Sinh viên:Đại học Ngoại Thương
Ngành học:Kinh doanh quốc tế

Trần Khánh Huyền

Gia sư
Tiếng Anh, Toán
Sinh viên:Ngoại Thương
Ngành học:Kinh tế Quốc Tế

Hoàng Cao Nguyên

Gia sư
Toán, Văn (Tiếng Việt)
Sinh viên:Giáo viên sư phạm
Ngành học:Sư phạm tiểu học

Nguyễn Thị Hiền

Gia sư
Vật Lý
Sinh viên:ĐH Công Nghiệp
Ngành học:Marketing

Trần Đình Việt Anh

Gia sư
Tiếng Anh
Sinh viên:Trường Đại học Hà Nội
Ngành học:Khoa tiếng Trung Quốc

Bùi Thu Hiền

Gia sư
Toán, Văn (Tiếng Việt)
Sinh viên:ĐH Sư phạm Hà Nội 2
Ngành học:Giáo dục tiểu học song ngành sư phạm văn

Nguyễn Thị Khánh Huyền

Gia sư
Toán
Sinh viên:Đại học sư phạm Thái Nguyên
Ngành học:Sư Phạm Toán

Lê Thị Thu

Gia sư
Tiếng Anh
Sinh viên:Đại học Ngoại ngữ
Ngành học:Ngôn ngữ Anh

Lê Ngọc Vân Anh

Gia sư
Toán, Văn (Tiếng Việt)
Sinh viên:Học Viện Thanh Thiếu Niên
Ngành học:công tác thanh thiếu niên