Đội ngũ gia sư

Nghiêm Thị Tình

Gia sư
Tiếng Anh
Sinh viên:ĐH Bách Khoa HN
Ngành học:Tiếng Anh Khoa học Kĩ thuật và Công nghệ

Đào Thị Thu Hương

Gia sư
Tiếng Anh
Sinh viên:Đại học Ngoại Thương
Ngành học:Kinh doanh quốc tế

Nguyễn Thùy Dung

Gia sư
Toán, Văn (Tiếng Việt)
Sinh viên:Đại học Thủ Đô Hà Nội
Ngành học:Ngữ Văn

Trần Khánh Huyền

Gia sư
Tiếng Anh, Toán
Sinh viên:Ngoại Thương
Ngành học:Kinh tế Quốc Tế

Phạm Thị Huyền

Gia sư
Hóa, Vật Lý, Toán
Sinh viên:ĐH Kinh tế Quốc dân
Ngành học:Kế Toán

Nguyễn Thị Hiền

Gia sư
Vật Lý
Sinh viên:ĐH Công Nghiệp
Ngành học:Marketing

Bùi Thu Hiền

Gia sư
Toán, Văn (Tiếng Việt)
Sinh viên:ĐH Sư phạm Hà Nội 2
Ngành học:Giáo dục tiểu học song ngành sư phạm văn

Hoàng Cao Nguyên

Gia sư
Toán, Văn (Tiếng Việt)
Sinh viên:Giáo viên sư phạm
Ngành học:Sư phạm tiểu học

Trần Đình Việt Anh

Gia sư
Tiếng Anh
Sinh viên:Trường Đại học Hà Nội
Ngành học:Khoa tiếng Trung Quốc

Nguyễn Thu Thảo

Gia sư
Văn (Tiếng Việt)
Sinh viên:Cao đẳng Sư phạm
Ngành học:Giáo dụ tiểu học

Lê Ngọc Vân Anh

Gia sư
Toán, Văn (Tiếng Việt)
Sinh viên:Học Viện Thanh Thiếu Niên
Ngành học:công tác thanh thiếu niên

Lê Thị Thu

Gia sư
Tiếng Anh
Sinh viên:Đại học Ngoại ngữ
Ngành học:Ngôn ngữ Anh

Nguyễn Thị Khánh Huyền

Gia sư
Toán
Sinh viên:Đại học sư phạm Thái Nguyên
Ngành học:Sư Phạm Toán

Nguyễn Hà Trang

Gia sư
Tiếng Anh
Sinh viên:Đại học Thăng Long
Ngành học:Ngôn ngữ Anh

Mẫn Thị Yến

Gia sư
Hóa, Toán
Sinh viên:Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
Ngành học:Sư phạm Toán