Đội ngũ gia sư

Nguyễn Duy Anh

Gia sư
Toán, Hóa
Sinh viên:Đại học Kinh tế Quốc dân
Ngành học:Kinh tế Đầu tư

Nguyễn Quỳnh Hoa

Gia sư
Toán
Sinh viên:Đại học Bách Khoa Hà Nội
Ngành học:Kỹ thuật Y sinh - Điện tử

Nguyễn Đình Huy

Gia sư
Vật Lý, Toán
Sinh viên:Đại Học Bách Khoa Hà Nội
Ngành học:Kĩ thuật Cơ Điện Tử

Lê Thị Thu Hoài

Gia sư
Toán, Hóa
Sinh viên:Đại học sư phạm Hà Nội
Ngành học:Hoá học

Hồ Bảo Ngọc

Gia sư
Toán
Sinh viên:Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
Ngành học:Sư phạm Toán (dạy Toán bằng Tiếng Anh)

Ma Thủy Tiên

Gia sư
Toán, Vật Lý, Toán Tiếng Anh
Sinh viên:Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
Ngành học:Sư phạm Toán (dạy Toán bằng Tiếng Anh)

Trần Ngọc Mạnh

Gia sư
Toán, Vật Lý
Sinh viên:Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
Ngành học:Sư phạm Vật Lý CLC

Ông Thị Khánh Quy

Gia sư
Văn (Tiếng Việt)
Sinh viên:Đại học Sư phạm Hà Nội
Ngành học:Sư phạm Ngữ văn

Lưu Ngân Hà

Gia sư
Toán Tiếng Anh, Tiếng Anh, Toán
Sinh viên:Đại học Ngoại thương
Ngành học:Kinh tế đối ngoại

Trần Nguyễn Minh Dũng

Gia sư
Toán
Sinh viên:Đại học Kinh Tế Quốc Dân
Ngành học:Kinh Tế Tài Nguyên

Trần Bích Thảo

Gia sư
Toán Tiếng Anh
Sinh viên:Đại học sư phạm Hà Nội
Ngành học:Giáo dục tiểu học

Vi Thị Hiền

Gia sư
Văn (Tiếng Việt), Toán, Địa, Sử
Sinh viên:Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
Ngành học:Sư phạm Ngữ văn

Nguyễn Ngọc Diệp

Gia sư
Tiếng Anh
Sinh viên:Đại học Kinh tế quốc dân
Ngành học:Logistics

Phương Thuỳ Linh

Gia sư
Toán, Văn (Tiếng Việt), Tiếng Anh
Sinh viên:Đại Học Kinh Tế, ĐHQGHN
Ngành học:Quản Trị Kinh Doanh

Nguyễn Thị Cẩm Hà

Gia sư
Tiếng Anh
Sinh viên:Học viện Ngoại giao
Ngành học:Truyền thông quốc tế