Đội ngũ gia sư

Nguyễn Thu Hà

Gia sư
Văn (Tiếng Việt)
Sinh viên:Đại học Luật Hà Nội
Ngành học:Luật

Văn Lê Quốc Anh

Gia sư
Toán Tiếng Anh
Sinh viên:Trường Đại Học Công Nghệ - ĐHQGHN
Ngành học:Khoa Học Máy Tính

Vi Thị Ngọc Tuyết

Gia sư
Toán
Sinh viên:Đại học Sư phạm Hà Nội
Ngành học:Sư phạm Toán

Hoàng Nguyễn Trà My

Gia sư
Toán
Sinh viên:Học viên Công nghệ Bưu chính Viễn thông
Ngành học:Công nghệ thông tin

Nguyễn Thị Mai Anh

Gia sư
Toán, Tiếng Anh, Vật Lý
Sinh viên:Đại học Bách Khoa Hà Nội
Ngành học:Công nghệ thông tin Global ICT IT-E7

Nguyễn Tùng Chi

Gia sư
Văn (Tiếng Việt)
Sinh viên:Đại học sư phạm Hà Nội
Ngành học:Sư phạm Ngữ Văn

Nguyễn Thị Uyển Nhi

Gia sư
Toán
Sinh viên:Đại học Luật- Đại học quốc gia Hà Nội
Ngành học:Luật Học

Lương Thị Mai Hương

Gia sư
Toán, Sinh
Sinh viên:Trường Đại học Y Hà Nội
Ngành học:Răng-Hàm-Mặt

Hoàng Anh Thơ

Gia sư
Toán, Tiếng Anh
Sinh viên:Đại học Ngoại Thương
Ngành học:Kinh thế đối ngoại

Nguyễn Anh Tuấn

Gia sư
Tiếng Anh
Sinh viên:Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội
Ngành học:Ngôn ngữ Nhật

Tạ Thu Huyền

Gia sư
Toán, Hóa
Sinh viên:Đại học Ngoại thương
Ngành học:Tài chính Ngân hàng

Nguyễn Đình Khải

Gia sư
Toán, Vật Lý, Hóa
Sinh viên:Đại học Quốc Qia Hà Nội
Ngành học:Trí tuệ nhân tạo

Phạm Minh Khuê

Gia sư
Văn (Tiếng Việt)
Sinh viên:Đại học Sư phạm Hà Nội
Ngành học:Sư phạm Văn

Trần Cẩm Linh

Gia sư
Toán
Sinh viên:Trường đại học sư phạm Hà Nội
Ngành học:Sư phạm Toán

Trịnh Ngọc Lâm

Gia sư
Tiếng Anh
Sinh viên:Học viện Ngoại Giao
Ngành học:Truyền thông quốc tế