Đội ngũ gia sư

Nguyễn Thị Sương

Gia sư
Văn (Tiếng Việt)
Sinh viên:Đại học Sư phạm Hà Nội
Ngành học:Sư phạm Ngữ Văn

Nguyễn Thị Ngọc Anh

Gia sư
Tiếng Anh
Sinh viên:Đại học Ngoại thương
Ngành học:Kinh tế Quốc tế

Phạm Thị Trang

Gia sư
Toán
Sinh viên:ĐH Sư Phạm HN
Ngành học:Sư Phạm Toán

Đàm Lê Phương Hằng

Gia sư
Toán, Hóa
Sinh viên:Đại học Bách Khoa Hà Nội
Ngành học:Hoá học

Hoàng Huyền Trang

Gia sư
Tiếng Anh
Sinh viên:Đại Học Sư Phạm Hà Nội
Ngành học:Sư phạm Tiếng Anh

Lê Thị Trà Giang

Gia sư
Toán, Hóa
Sinh viên:Đại học Dược Hà Nội
Ngành học:Dược học

Nguyễn Thị Vân Anh

Gia sư
Văn (Tiếng Việt), Toán
Sinh viên:Đại học Giáo dục - ĐHQGHN
Ngành học:Sư phạm Ngữ văn

Lê Thị Thu Thuỷ

Gia sư
Toán
Sinh viên:Học Viện Tài Chính
Ngành học:Kế Toán

Bùi Hương Giang

Gia sư
Tiếng Anh
Sinh viên:Đại học Ngoại thương
Ngành học:Kinh tế quốc tế

Lê Hồng Anh

Gia sư
Toán
Sinh viên:Trường Đại học Dược Hà Nội
Ngành học:Dược học

Trần Phương Anh

Gia sư
Văn (Tiếng Việt)
Sinh viên:Học Viện Ngoại Giao
Ngành học:Truyền thông quốc tế

Nguyễn Thị Minh Phương

Gia sư
Tiếng Anh
Sinh viên:Đại học Bách Khoa Hà Nội
Ngành học:IT-E7 (CNTT Global ICT)

Trần Phạm Anh Thư

Gia sư
Tiếng Anh, Văn (Tiếng Việt)
Sinh viên:ĐH NgoạiThương
Ngành học:Kinh tế Quốc Tế

Nguyễn Hoàng Minh Ngọc

Gia sư
Tiếng Anh, Toán, Văn (Tiếng Việt)
Sinh viên:Trường Đại học Ngoại thương
Ngành học:Kinh doanh quốc tế

Nguyễn Phương Thảo Linh

Gia sư
Tiếng Anh, Vật Lý
Sinh viên:Đại học Ngoại Thương
Ngành học:Quản trị kinh doanh quốc tế