Đội ngũ gia sư

Vũ Ngọc Linh

Gia sư
Tiếng Anh
Sinh viên:ĐH sư phạm Hà Nội 2
Ngành học:Sư phạm Tiếng Anh

Bùi Hà Thu

Gia sư
Toán, Tiếng Anh
Sinh viên:Đại học Hà Nội
Ngành học:Ngôn ngữ Anh

Bùi Phương Anh

Gia sư
Tiếng Anh, Toán, Văn (Tiếng Việt)
Sinh viên:Đại học Bách Khoa Hà Nội
Ngành học:Tiếng Anh khoa học kĩ thuật và công nghệ

Nguyễn Phúc Duy

Gia sư
Vật Lý
Sinh viên:Đại học Luật Hà Nội
Ngành học:Luật chung

Ngô Thị Ngọc Mai

Gia sư
Tiếng Anh
Sinh viên:Học viện Ngoại Giao
Ngành học:Ngôn ngữ Anh

Trần Đoàn Thiên Thanh

Gia sư
Tiếng Anh, Vật Lý, Tiếng Anh, Hóa
Sinh viên:Đại Học sư Phạm Hà Nội
Ngành học:Sư Phạm Lý Chất Lượng Cao

Nguyễn Thị Thuý Trang

Gia sư
Toán
Sinh viên:Đại Học sư phạm Hà Nội
Ngành học:Sư phạm Toán

Vũ Hoài Linh

Gia sư
Văn (Tiếng Việt)
Sinh viên:Đại học Sư phạm Hà Nội
Ngành học:Sư phạm Ngữ văn

Nguyễn Minh Tú

Gia sư
Tiếng Anh
Sinh viên:Đại học Sư Phạm Hà Nội
Ngành học:Giáo dục tiểu học - Sư phạm Tiếng Anh

Vũ Như Quỳnh

Gia sư
Toán
Sinh viên:Trường Đại học Giáo dục
Ngành học:Sư phạm Toán

Nguyễn Thị Hoàn

Gia sư
Tiếng Anh, Tiếng Anh
Sinh viên:Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Ngành học:Quan hệ công chúng

Trần Thị Cẩm Tú

Gia sư
Văn (Tiếng Việt), Văn (Tiếng Việt), Tiếng Anh
Sinh viên:Đại học Sư phạm Hà Nội
Ngành học:Sư phạm Ngữ Văn

Đinh Thị Kim Ngân

Gia sư
Toán Tiếng Anh, Vật Lý
Sinh viên:Đại học sư phạm Hà Nội
Ngành học:Vật lí tiếng anh

Mai Gia Linh

Gia sư
Văn (Tiếng Việt), Toán
Sinh viên:Đại học Sư phạm Hà Nôi II
Ngành học:Giáo dục Tiểu học

Nguyễn Thị Ngọc Ánh

Gia sư
Văn (Tiếng Việt), Sử, Địa
Sinh viên:Đại Học Sư Phạm Hà Nội
Ngành học:Ngữ Văn