Đội ngũ gia sư

Đỗ Thu An

Gia sư
Toán
Sinh viên:Trường Đại học giáo dục - ĐHQGHN
Ngành học:Sư phạm Toán

Đặng Quang Chiến

Gia sư
Toán, Hóa, Sinh
Sinh viên:Đại Học Y Hà Nội
Ngành học:Bác sĩ Đa Khoa

Lương Thùy Linh

Gia sư
Toán
Sinh viên:ĐH Y Hà Nội
Ngành học:Bác sĩ Đa Khoa

Trần Thị Hoa Mai

Gia sư
Toán, Hóa
Sinh viên:UET- Đại học Công nghệ- ĐHQGHN
Ngành học:Cn8- Khoa học máy tính

Cao Thùy Vân

Gia sư
Toán, Hóa
Sinh viên:Đại học Ngoại thương
Ngành học:Phân tích và đầu tư tài chính

Phan Thị Khánh Ly

Gia sư
Toán, Vật Lý, Hóa
Sinh viên:Đại học Bách Khoa Hà Nội
Ngành học:Công nghệ thông tin

Trần Thị Khánh Hòa

Gia sư
Toán, Văn (Tiếng Việt), Sinh
Sinh viên:Đại học Y Hà Nội
Ngành học:Y học cổ truyền

Hà Như Quỳnh

Gia sư
Văn (Tiếng Việt)
Sinh viên:Đại học Sư phạm Hà Nội
Ngành học:Sư phạm Ngữ văn

Vũ Thị Ngọc Ánh

Gia sư
Toán
Sinh viên:Trường ĐH Kinh Tế Quốc Dân
Ngành học:Kế toán

Trần Thị Thủy Tiên

Gia sư
Văn (Tiếng Việt)
Sinh viên:Đại học Luật Hà Nội
Ngành học:Luật Kinh Tế

Nguyễn Văn Thành

Gia sư
Tiếng Anh
Sinh viên:Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội
Ngành học:Ngôn ngữ Anh

Lô Thị Bích Ly

Gia sư
Toán, Văn (Tiếng Việt)
Sinh viên:Đại Học Y Hà Nội
Ngành học:Bác Sĩ Y Học Cổ Truyền

Nguyễn Thị Hân

Gia sư
Toán, Sinh
Sinh viên:Đại học Y Hà Nội
Ngành học:Y học cổ truyền

Trần Quế Anh

Gia sư
Tiếng Anh
Sinh viên:Đại học Sư phạm Hà Nội
Ngành học:Giáo dục tiểu học - Sư phạm tiếng Anh

Bùi Đình Đăng

Gia sư
Toán, Vật Lý
Sinh viên:Đại học Công nghệ - ĐHQGHN
Ngành học:Kỹ thuật Robot