Đội ngũ gia sư

Nguyễn Thu Trang

Gia sư
Tiếng Anh
Sinh viên:Học Viện Tài Chính
Ngành học:Kiểm Toán

Nguyễn Thị Hương

Gia sư
Tiếng Anh
Sinh viên:ĐH Ngoại Ngữ Hà Nội
Ngành học:Sư Phạm Tiếng Anh

Lương Trang Nhung

Gia sư
Hóa, Tiếng Anh, Văn (Tiếng Việt)
Sinh viên:ĐH Kinh tế Kỹ thuật - Công nghiệp
Ngành học:Ngôn ngữ Anh

Nguyễn Hải Nam

Gia sư
Tiếng Anh
Sinh viên:ĐH Kinh tế Quốc dân
Ngành học:Quản trị kinh doanh

Nguyễn Thu Hiền

Gia sư
Tiếng Anh
Sinh viên:Đại học Ngoại Thương HN
Ngành học:Ngôn ngữ Anh - tiếng Anh thương mại

Thu Hà

Gia sư
Sử, Toán, Văn (Tiếng Việt)
Sinh viên:Đại Học Cảnh Sát
Ngành học:Nghiệp vụ Cảnh sát

Nguyễn Ngọc Huyền

Gia sư
Tiếng Anh
Sinh viên:Ngoại Thương
Ngành học:Quản Trị Kinh Doanh Quốc Tế

Nguyễn Thị Hải Yến

Gia sư
Toán Tiếng Anh, Tiếng Anh
Sinh viên:Đại học Ngoại Thương HCM
Ngành học:Kế toán - Kiểm toán

Nguyễn Quỳnh Hương

Gia sư
Sử, Toán, Văn (Tiếng Việt)
Sinh viên:ĐH Sư Phạm Hà Nội
Ngành học:Giáo Dục Tiểu học/ Văn Học

Ngô Thị Huế

Gia sư
Hóa, Toán, Văn (Tiếng Việt)
Sinh viên:Học viện Ngân hàng
Ngành học:Quản trị kinh doanh

Nguyễn Minh Thảo

Gia sư
Hóa, Vật Lý, Sinh, Toán
Sinh viên:ĐH Bách Khoa Hà Nội
Ngành học:Quản trị kinh doanh

Vũ thị minh anh

Gia sư
Hóa, Toán
Sinh viên:ĐH Thương Mại HN
Ngành học:Quản trị nhân lực

Bùi Minh Thu

Gia sư
Toán, Toán Tiếng Anh
Sinh viên:ĐH Ngoại Thương
Ngành học:Quản trị kinh doanh

Phạm Thị Xuân

Gia sư
Toán, Văn (Tiếng Việt)
Sinh viên:ĐH Đại Nam
Ngành học:Khoa Dược

Trịnh Quốc Đạt

Gia sư
Vật Lý, Sinh, Toán
Sinh viên:Học viện Nông nghiệp Việt Nam
Ngành học:Công nghệ sinh học