Đội ngũ gia sư

Nguyễn Minh Đức Hoàng

Gia sư
Toán
Sinh viên:Đại Học Ngoại Thương
Ngành học:Quản Trị Kinh Doanh (Cử Nhân Kinh Doanh)

Nguyễn Bình Khánh Trân

Gia sư
Tiếng Anh, Địa
Sinh viên:Đại học Quốc Gia TP.HCM
Ngành học:Quản trị kinh doanh

Trịnh Tùng Lâm

Gia sư
Toán
Sinh viên:ĐH Thủy Lợi
Ngành học:Kĩ thuật Xây dựng

Lê Thị Diệu Hương

Gia sư
Tiếng Anh
Sinh viên:ĐH Ngoại thương
Ngành học:Luật thương mại QT

Lương Thị Thu Lý

Gia sư
Tiếng Anh
Sinh viên:ĐH Hà Nội
Ngành học:Tiếng Anh

Nguyễn Thị Hồng

Gia sư
Toán, Văn (Tiếng Việt)
Sinh viên:CĐSP Hà Tây
Ngành học:Giáo dục Tiểu học

Nguyễn Xuân Viết

Gia sư
Tiếng Anh, Tin Học, Toán Tiếng Anh
Sinh viên:Học viện Kỹ thuật mật mã
Ngành học:Điện tử viễn thông

Vương Hoàng Lộc

Gia sư
Toán Tiếng Anh, Toán
Sinh viên:Đại học Kinh Tế - Đại học quốc gia Hà Nội
Ngành học:Kinh tế quốc tế

Triêu Đức Hải

Gia sư
Tiếng Anh
Sinh viên:Đại học Ngoại Ngữ- Đại Học Quốc Gia Hà Nội
Ngành học:Ngôn ngữ Anh - Khoa Sư Phạm Tiếng Anh

Quách Mai Linh

Gia sư
Tiếng Anh
Sinh viên:Đại học Ngoại ngữ-ĐHQGHN
Ngành học:Tiếng Hàn Quốc

Nguyễn Dương Tuấn Khanh

Gia sư
Địa, Văn (Tiếng Việt)
Sinh viên:Đại học sư phạm Hà Nội
Ngành học:Việt Nam Học, Sư Phạm Văn

Trần Thị Diệu Linh

Gia sư
Toán
Sinh viên:Đại học Bách Khoa Hà Nội
Ngành học:Kỹ thuật thực phẩm

Nguyễn Ngọc Quỳnh Như

Gia sư
Toán Tiếng Anh, Tiếng Anh, Toán, Văn (Tiếng Việt)
Sinh viên:Đại học FPT HCM
Ngành học:Kĩ thuật phần mềm

Nguyễn Thị Thu

Gia sư
Địa, Sử, Văn (Tiếng Việt)
Sinh viên:Đại học Sư Phạm Hà Nội
Ngành học:Lịch Sử

Nguyễn Thị Hiền Thương

Gia sư
Vật Lý, Toán
Sinh viên:Đại Học Sư Phạm Hà Nội 2
Ngành học:Sư phạm Vật Lý