Đội ngũ gia sư

Đỗ Mai Anh

Gia sư
Sinh, Hóa, Toán
Sinh viên:Đại học Y Hà Nội
Ngành học:Y học Cổ truyền

Bùi Thị Trà

Gia sư
Toán
Sinh viên:Đại học Y Hà Nội
Ngành học:Dinh dưỡng

Hoàng An Khanh

Gia sư
Tiếng Anh
Sinh viên:Trường Đại học Anh Quốc Việt Nam BUV
Ngành học:Khoa học máy tính

Nguyễn Mạnh Cường

Gia sư
Vật Lý, Vật Lý, Hóa
Sinh viên:NEU
Ngành học:Hệ thống thông tin quản lý

Bùi Thị Diễm Quỳnh

Gia sư
Toán, Tiếng Anh, Văn (Tiếng Việt)
Sinh viên:Đại học Kinh tế - ĐHQGHN
Ngành học:Kinh tế Phát triển

Lê Thị Thảo

Gia sư
Hóa, Hóa
Sinh viên:Đại Học Thương Mại
Ngành học:Kế Toán

Lê Phương Nhung

Gia sư
Toán
Sinh viên:Đại học Y Hà Nội
Ngành học:Bác sĩ Y học Cổ truyền

Nguyễn Minh Hằng

Gia sư
Hóa
Sinh viên:Đại học dược Hà Nội
Ngành học:Công Nghiệp Dược

Tào Văn Hải

Gia sư
Vật Lý, Vật Lý, Văn (Tiếng Việt)
Sinh viên:Đại học Bách Khoa Hà Nội
Ngành học:Kĩ thuật cơ khí chế tạo máy

Thái Thị Hà Ngân

Gia sư
Sinh
Sinh viên:Đại học Y Hà Nội
Ngành học:Y Khoa

Lô Thị Hiền

Gia sư
Văn (Tiếng Việt)
Sinh viên:Đại học Sư phạm Hà Nội
Ngành học:Sư phạm Ngữ Văn

Lê Thị Mỹ Vân

Gia sư
Hóa, Toán
Sinh viên:Đại Học Sư Phạm Hà Nội
Ngành học:Hóa học

Phan Công Dương

Gia sư
Toán, Toán Tiếng Anh, Vật Lý
Sinh viên:Đại học Kinh tế quốc dân
Ngành học:Ngân hàng

Phạm Vũ Hải

Gia sư
Toán, Vật Lý
Sinh viên:Đại học Công Nghệ-ĐHQGHN
Ngành học:Cơ học kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

Vũ Ngân Hà

Gia sư
Toán, Tiếng Anh
Sinh viên:Trường ĐH Kinh tế Quốc dân
Ngành học:Kinh doanh Quốc tế