Đội ngũ gia sư

Phạm Thị Yến

Gia sư
Tiếng Anh
Sinh viên:Đại học Ngoại Ngữ, ĐHQGHN
Ngành học:Khoa NN&VH Nhật Bản

Dương Văn Nam

Gia sư
Toán, Tin Học
Sinh viên:Trường Đại học Thương Mại
Ngành học:Marketing

Trịnh Thị Thùy Dung

Gia sư
Văn (Tiếng Việt)
Sinh viên:Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
Ngành học:Sư phạm Ngữ văn

Đậu Thi Thi

Gia sư
Toán, Văn (Tiếng Việt), Hóa
Sinh viên:Đại học Kinh tế Quốc dân
Ngành học:Kinh tế phát triển

Phan Anh Thư

Gia sư
Tiếng Anh
Sinh viên:Đại học Kinh tế Quốc dân
Ngành học:Tài chính Tiên tiến

Ngô Nguyễn An Bình

Gia sư
Văn (Tiếng Việt)
Sinh viên:Đại học Sư Phạm Hà Nội
Ngành học:Văn học

Lê Thị Hiền Hạnh

Gia sư
Văn (Tiếng Việt), Sử
Sinh viên:Học viện Ngoại Giao
Ngành học:Luật Quốc Tế

Nguyễn Văn Mạnh

Gia sư
Toán
Sinh viên:Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Ngành học:KĨ thuật điều khiển và Tự Động Hóa

Hà Thu Huyền

Gia sư
Văn (Tiếng Việt)
Sinh viên:Đại học sư phạm Hà Nội
Ngành học:Sư phạm Ngữ Văn

Nguyễn Thị Quỳnh Trang

Gia sư
Tiếng Anh
Sinh viên:Đại học Kinh tế Quốc Dân
Ngành học:Quản trị Marketing

Ngô Xuân Hòa

Gia sư
Toán, Vật Lý, Hóa, Tiếng Anh
Sinh viên:Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn Thông
Ngành học:Công nghệ thông tin

Trần Thị Thanh Tâm

Gia sư
Tiếng Anh
Sinh viên:Đại học Kinh tế Quốc dân
Ngành học:Quản trị kinh doanh

Nguyễn Văn Thành

Gia sư
Hóa
Sinh viên:Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông
Ngành học:Marketing

Đỗ Thu Huệ

Gia sư
Toán, Hóa
Sinh viên:Học Viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam
Ngành học:Dược học

Nguyễn Thị Thùy Giang

Gia sư
Toán
Sinh viên:Học viện ngân hàng
Ngành học:Hệ thống thông tin quản lý