Đội ngũ gia sư

Đinh Hồng Khanh

Gia sư
Toán
Sinh viên:Đại học Công nghệ - ĐHQGHN
Ngành học:Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu

Trần Đức Đăng Khôi

Gia sư
Toán, Vật Lý, Hóa, Tin Học
Sinh viên:Đại học Công nghệ - ĐHQGHN
Ngành học:Trí tuệ nhân tạo - AI

Hoàng Ngọc Linh

Gia sư
Toán, Tiếng Anh
Sinh viên:Đại học Thương Mại
Ngành học:Quản trị Hệ thống thông tin

Nguyễn Ngọc Trinh

Gia sư
Tiếng Anh
Sinh viên:Đại Học Phenikaa
Ngành học:Ngôn Ngữ Trung

Phan Ngọc Linh

Gia sư
Toán, Văn (Tiếng Việt)
Sinh viên:Học viện Tài chính
Ngành học:Kế toán doanh nghiệp

Nguyễn Thị Diệp Anh

Gia sư
Tiếng Anh, Văn (Tiếng Việt)
Sinh viên:Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội
Ngành học:Ngôn ngữ Nhật

Nguyễn Thùy Thương

Gia sư
Văn (Tiếng Việt), Tiếng Anh
Sinh viên:Đại học Đại Nam
Ngành học:Tiếng Anh thương mại

Nguyễn Khánh Linh

Gia sư
Tiếng Anh, Toán Tiếng Anh, Toán, Sinh
Sinh viên:Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội (USTH)
Ngành học:Khoa học y khoa

Đỗ Thị Thu Ngọc

Gia sư
Tiếng Anh
Sinh viên:Đại học Ngoại Ngữ- Đại học quốc gia Hà Nội
Ngành học:Ngôn ngữ Anh CLC

Nguyễn Đức Hoàng Anh

Gia sư
Vật Lý
Sinh viên:Đại học Bách Khoa Hà Nội
Ngành học:Tự động hoá

Hồ Minh Dũng

Gia sư
Vật Lý
Sinh viên:Đại học Bách Khoa Hà Nội
Ngành học:Khoa học máy tính

Khang Hoàng Dũng

Gia sư
Tiếng Anh, Toán
Sinh viên:Đại học Ngoại Thương
Ngành học:Kinh Tế Đối Ngoại

Trần Lê Chi Mai

Gia sư
Tiếng Anh
Sinh viên:Đại học Bách khoa Hà Nội
Ngành học:CTTT Phân tích kinh doanh

Phạm Thị Thu Thùy

Gia sư
Toán
Sinh viên:Trường Đại Học Tài Chính - Ngân Hàng Hà Nội
Ngành học:Tài Chính Doanh Nghiệp

Nguyễn Thị Thanh Hằng

Gia sư
Toán, Toán Tiếng Anh
Sinh viên:Đại học Kinh tế Quốc dân
Ngành học:Kiểm toán