Đội ngũ gia sư

Bùi Thị Vân Thư

Gia sư
Tiếng Anh, Vật Lý, Toán
Sinh viên:Đại học Ngoại Thương
Ngành học:Kinh doanh quốc tế

Hoàng Anh Tuấn

Gia sư
Tiếng Anh
Sinh viên:Đại học Kinh tế quốc dân
Ngành học:Logistics và quản lý chuỗi cung ứng

Nguyễn Thị Hương Thanh

Gia sư
Tiếng Anh
Sinh viên:Trường đại học Ngoại Ngữ - Đại học Quốc Gia Hà Nội
Ngành học:Ngôn ngữ anh (Biên phiên dịch)

Nguyễn Hữu Quân

Gia sư
Toán, Hóa, Tiếng Anh
Sinh viên:Đại học Bách khoa Hà Nội
Ngành học:Khoa học máy tính

Nguyễn Nhật Minh

Gia sư
Toán
Sinh viên:Trường Đại Học Công Nghệ, ĐHQGHN
Ngành học:Khoa Học Máy Tính

Nguyễn Hiền Nhi

Gia sư
Tiếng Anh
Sinh viên:Đại học Kinh tế Quốc dân
Ngành học:Logistics và QLCCU

Nguyễn Thị Quỳnh Trang

Gia sư
Toán, Vật Lý, Văn (Tiếng Việt), Hóa
Sinh viên:Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông
Ngành học:Cử nhân CNTT

Nguyễn Ngọc Huyền

Gia sư
Toán, Tiếng Anh
Sinh viên:Đại học Ngoại Thương
Ngành học:Kinh tế đối ngoại

Phạm Tiến Công

Gia sư
Toán, Hóa
Sinh viên:Học viện công nghệ bưu chính viễn thông
Ngành học:Công nghệ thông tin

Trần Mai Phương

Gia sư
Toán
Sinh viên:Đại học Kinh tế quốc dân
Ngành học:Kinh tế nông nghiệp

Tạ Xuân Sơn

Gia sư
Tiếng Anh
Sinh viên:Học viện Tài Chính
Ngành học:Tài chính ngân hàng

Nguyễn Tuấn Khanh

Gia sư
Toán, Hóa
Sinh viên:Đại học Bách Khoa Hà Nội
Ngành học:Công Nghệ Thông Tin

Nguyễn Tuấn Dương

Gia sư
Toán, Hóa
Sinh viên:đại học y Hà Nội
Ngành học:Y khoa

Nguyễn Anh Sáng

Gia sư
Toán, Tiếng Anh, Vật Lý
Sinh viên:Đại Học Hà Nội
Ngành học:Công Nghệ Thông Tin

Nguyễn Phương Dung

Gia sư
Tiếng Anh
Sinh viên:Đại học Kinh tế quốc dân
Ngành học:Kế toán