Đội ngũ gia sư

Bùi Quang Trường

Gia sư
Tiếng Anh
Sinh viên:ĐH Kinh Tế Quốc Dân
Ngành học:Kinh tế quốc tế

Trần Hương Tú

Gia sư
Văn (Tiếng Việt)
Sinh viên:Học viện CN Bưu Chính Viễn Thông
Ngành học:Marketing

Lê Xuân Hiếu

Gia sư
Toán Tiếng Anh, Toán, Vật Lý
Sinh viên:Đại học FPT
Ngành học:Trí tuệ Nhân tạo

Hoàng Thị Thanh Hoài

Gia sư
Toán, Hóa
Sinh viên:Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
Ngành học:Sư phạm Hóa Học

Nguyễn Thu Hiền

Gia sư
Tiếng Anh
Sinh viên:Đại học Sư phạm Hà Nội
Ngành học:Sư phạm vật lý dạy bằng tiếng anh

Dương Hạnh Nguyên

Gia sư
Toán, Văn (Tiếng Việt), Tiếng Anh
Sinh viên:Học viện Ngoại giao
Ngành học:Kinh tế Quốc tế

Phạm Bảo Ngọc

Gia sư
Tiếng Anh
Sinh viên:Đại học RMIT
Ngành học:

Đoàn Việt Tuyến

Gia sư
Vật Lý, Toán, Toán Tiếng Anh, Tiếng Anh
Sinh viên:Đại học Sư phạm Hà Nội
Ngành học:Sư phạm Vật lý (Dạy bằng Tiếng Anh)

Phạm Thị Huyền

Gia sư
Toán
Sinh viên:Đại học Kinh tế Quốc dân
Ngành học:Kế toán

Nguyễn Hồng Quân

Gia sư
Toán, Hóa, Vật Lý
Sinh viên:Trường đại học Ngoại Thương
Ngành học:Tài chính quốc tế

Phạm Thị Minh Hạnh

Gia sư
Tiếng Anh
Sinh viên:Học viện Ngoại Giao
Ngành học:Quan hệ quốc tế

Đoàn Minh Khuê

Gia sư
Văn (Tiếng Việt)
Sinh viên:Đại học sư phạm Hà Nội
Ngành học:Sư phạm ngữ văn

Lê Vũ Hoài Nam

Gia sư
Tiếng Anh, Toán
Sinh viên:Đại học Ngoại Thương
Ngành học:Chương trình tiên tiến Kinh tế đối ngoại

Nguyễn Phương Thảo

Gia sư
Toán
Sinh viên:Học viện Ngân hàng
Ngành học:Hệ thống Thông tin Quản lý

Vũ Quang Hải

Gia sư
Toán
Sinh viên:Đại học Công Nghệ
Ngành học:Khoa học máy tính