Đội ngũ gia sư

Dương Đức Hoàn

Gia sư
Toán, Vật Lý, Hóa
Sinh viên:Đại học Sư phạm Hà Nội 2
Ngành học:Sư phạm Toán học

Bùi Thị Ngọc Anh

Gia sư
Toán, Sinh
Sinh viên:Đại Học Bách Khoa Hà Nội
Ngành học:Kỹ thuật sinh học

Đinh Hồng Nhung

Gia sư
Văn (Tiếng Việt), Sử
Sinh viên:Đại học Sư phạm Hà Nội
Ngành học:Sư phạm Ngữ Văn

Phạm Thị Thanh

Gia sư
Toán
Sinh viên:Trường Đại học Kinh tế Quốc dân
Ngành học:Kinh doanh nông nghiệp

Đào Công Đức

Gia sư
Tiếng Anh
Sinh viên:Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội
Ngành học:Ngôn ngữ Anh chất lượng cao

Nguyễn Quốc Tiến

Gia sư
Toán, Vật Lý, Hóa
Sinh viên:Học viện công nghệ bưu chính viễn thông
Ngành học:Điện tử viễn thông

Lê Dạ Hương Trang

Gia sư
Văn (Tiếng Việt), Toán
Sinh viên:Đại học Sư phạm Hà Nội
Ngành học:Sư phạm Ngữ Văn

Nguyễn Cẩm Tú

Gia sư
Toán, Vật Lý, Văn (Tiếng Việt)
Sinh viên:Đại học Bách khoa Hà Nội
Ngành học:Hệ thống thông tin quản lý

Nguyễn Như Phúc

Gia sư
Toán, Văn (Tiếng Việt), Tiếng Anh
Sinh viên:Đại học Khoa học Xã hội và Nhân Văn
Ngành học:Hàn Quốc học

Lưu Huy Minh

Gia sư
Tiếng Anh
Sinh viên:Trường ĐH Kinh tế - ĐHQGHN
Ngành học:Kinh tế quốc tế

Hoàng Ngọc Mai Linh

Gia sư
Toán, Văn (Tiếng Việt), Tiếng Anh
Sinh viên:Đại học Luật Hà Nội
Ngành học:Luật Kinh Tế

Nguyễn Thị Thảo Nguyên

Gia sư
Toán, Tiếng Anh, Sinh, Hóa
Sinh viên:Đại học Y Hà Nội
Ngành học:Bác sĩ Răng Hàm Mặt

Hòa Chí Hiếu

Gia sư
Toán, Vật Lý, Hóa
Sinh viên:Đại học Bách Khoa Hà Nội
Ngành học:Kỹ thuật Hàng Không

Nguyễn Quang Huy

Gia sư
Toán, Vật Lý
Sinh viên:Đại học Bách Khoa Hà Nội
Ngành học:Kỹ thuật Cơ Khí- Chế tạo máy

Vũ Thành Vân

Gia sư
Toán, Vật Lý, Hóa
Sinh viên:Đại học Công nghệ - Trường đại học quốc gia Hà Nội
Ngành học:Kỹ thuật máy tính