Đội ngũ gia sư

Vũ Khánh Linh

Gia sư
Sinh, Toán, Hóa
Sinh viên:Đại học Y Hà Nội
Ngành học:Răng-Hàm-Mặt

CAO THỊ QUỲNH

Gia sư
Toán, Toán, Toán, Sinh, Hóa
Sinh viên:Đại học sư phạm Hà Nội
Ngành học:Hóa học

Lý Ngọc Mai

Gia sư
Vật Lý
Sinh viên:Đại học kinh tế - ĐHQGHN
Ngành học:Kinh tế phát triển

Nguyễn Nhật Minh

Gia sư
Tiếng Anh, Tiếng Anh
Sinh viên:Đại học Kinh tế Quốc dân
Ngành học:Quản trị dịch vụ du lịch khách sạn

Trần Ngọc Dương

Gia sư
Toán
Sinh viên:Đại học Kinh tế Quốc dân
Ngành học:Kinh doanh quốc tế 62B

Nguyễn Thị Bích Ngọc

Gia sư
Văn (Tiếng Việt), Sử
Sinh viên:Học viện ngoại giao
Ngành học:Quan hệ quốc tế

Ngô Thị Minh Huệ

Gia sư
Toán, Hóa, Vật Lý
Sinh viên:Trường ĐH Dược Hà Nội
Ngành học:Dược học

Nguyễn Ngọc Anh

Gia sư
Sinh, Hóa, Toán
Sinh viên:Trường Đại học Y Hà Nội
Ngành học:Bác sỹ Răng Hàm Mặt

Tăng Quốc Phiên

Gia sư
Sinh, Hóa, Toán
Sinh viên:ĐH Y
Ngành học:Y khoa

Nguyễn Thu Hằng

Gia sư
Tiếng Anh, Văn (Tiếng Việt)
Sinh viên:Học Viện Ngân Hàng
Ngành học:Ngôn ngữ Anh

Phan Thị Kim Ngân

Gia sư
Toán, Tiếng Anh
Sinh viên:Đại học Quốc gia Hà Nội
Ngành học:Kinh tế Quốc tế

Nguyễn Thị Thúy

Gia sư
Tiếng Anh, Toán, Văn (Tiếng Việt)
Sinh viên:Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội
Ngành học:Kinh tế Quốc tế

Phùng Thế Tài

Gia sư
Sinh, Toán, Hóa
Sinh viên:Đại học y Hà Nội
Ngành học:Bác sĩ đa khoa

Nguyễn Tiễn Dũng

Gia sư
Hóa, Toán, Toán Tiếng Anh
Sinh viên:Đại học Y Hà Nội
Ngành học:Bác sĩ RHM

Trần Thị Ngọc Trâm

Gia sư
Toán, Văn (Tiếng Việt)
Sinh viên:Trường Đại Học Sư Phạm Hà Nội
Ngành học:Sư Phạm Ngữ Văn