Đội ngũ gia sư

Bùi Đức Lâm

Gia sư
Tiếng Anh
Sinh viên:Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội
Ngành học:Cơ kỹ thuật

Lưu Hương Giang

Gia sư
Tiếng Anh
Sinh viên:Đại học Ngoại Ngữ
Ngành học:Khoa NN&VH Hàn Quốc

Triệu Lâm Nhi

Gia sư
Vật Lý, Vật Lý, Toán
Sinh viên:Đại học Sư phạm Hà Nội
Ngành học:Sư phạm Vật lí

Trần Quang Lâm

Gia sư
Toán, Hóa
Sinh viên:Đại học Bách Khoa Hà Nội
Ngành học:Kỹ thuật cơ khí

Đỗ Duy Long

Gia sư
Toán
Sinh viên:Kinh Tế Quốc Dân
Ngành học:Tài Chính Doanh Nghiệp CLC

Nguyễn Quỳnh Anh

Gia sư
Toán, Tiếng Anh
Sinh viên:Đại học Kinh tế - ĐHQGHN
Ngành học:Kinh tế Quốc tế

Tạ Thùy Linh

Gia sư
Hóa, Hóa
Sinh viên:Đại học Y Hà Nội
Ngành học:Bác sĩ Răng Hàm Mặt

Trần Văn Cường

Gia sư
Toán
Sinh viên:Đại Học Bách khoa Hà Nội
Ngành học:Kỹ Thuật điều kiển và Tự Động Hoá

Bùi Thị Ngọc Ánh

Gia sư
Hóa
Sinh viên:Học viện Quân Y
Ngành học:Bác sĩ đa khoa

Phạm Thị Bích Nguyệt

Gia sư
Sử, Văn (Tiếng Việt), Toán
Sinh viên:Học viện Ngoại Giao
Ngành học:Quan hệ quốc tế

Dương Thị Nga

Gia sư
Toán, Hóa
Sinh viên:Đại học Y Hà Nội
Ngành học:Răng - Hàm - Mặt

Nguyễn Ngọc Linh

Gia sư
Tiếng Anh
Sinh viên:Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội
Ngành học:Sư phạm Tiếng Anh

Phạm Thị Hồng Nhung

Gia sư
Toán Tiếng Anh, Văn (Tiếng Việt), Toán
Sinh viên:Đại học Kinh tế Quốc dân
Ngành học:Quản lý kinh tế

Nguyễn Thị Hồng Nhung

Gia sư
Tiếng Anh, Văn (Tiếng Việt), Toán
Sinh viên:Đại học Hà Nội
Ngành học:Tiếng Anh chuyên ngành

Đới Sỹ Bình

Gia sư
Hóa, Toán
Sinh viên:Bách Khoa HN
Ngành học:công nghệ thông tin