Đội ngũ gia sư

Triệu Thuỳ Nhi

Gia sư
Tiếng Anh
Sinh viên:Đại học Hà nội
Ngành học:Ngôn Ngữ Anh

Nguyễn Hoàng Trung Kiên

Gia sư
Toán, Vật Lý
Sinh viên:ĐH Bách khoa Hà Nội
Ngành học:Công nghệ thông tin

Khương Việt Anh

Gia sư
Toán, Vật Lý
Sinh viên:Đại học Bách Khoa Hà Nội
Ngành học:IT2-kĩ thuật máy tính

Nguyễn Thị Minh Nguyệt

Gia sư
Toán
Sinh viên:Khoa học Xã hội và Nhân văn
Ngành học:Tâm lý học

Nguyễn Thị Thúy Hiền

Gia sư
Tiếng Anh
Sinh viên:Đại học Kinh tế Quốc dân
Ngành học:Quan hệ công chúng

Lê Lưu Nhật Linh

Gia sư
Toán
Sinh viên:Trường Đại học Ngoại thương
Ngành học:Kế toán Kiểm toán - ACCA

Trần Quỳnh Anh

Gia sư
Tiếng Anh
Sinh viên:Kinh tế Quốc dân
Ngành học:Quản lý công

Nguyễn Hà Quý

Gia sư
Tiếng Anh
Sinh viên:Đại học Kinh tế Quốc dân
Ngành học:Logistics và quản lý chuỗi cung ứng

Nguyễn Khánh Nam

Gia sư
Tiếng Anh
Sinh viên:Đại học Kinh tế Quốc dân
Ngành học:Phân tích Kinh doanh

Nông Hoàng Việt Hoa

Gia sư
Tiếng Anh, Sử
Sinh viên:Đại học Kinh tế Quốc Dân
Ngành học:Logistics và Quản lí chuỗi cung ứng

Nguyễn Thúy Nga

Gia sư
Toán
Sinh viên:Đại học Giáo dục - ĐHQGHN
Ngành học:Sư phạm Toán

Nguyễn Mạnh Kỳ Anh

Gia sư
Toán
Sinh viên:Trường Đại học Quốc tế RMIT - Việt Nam
Ngành học:Kỹ sư phần mềm

Nguyễn Thị Thảo

Gia sư
Toán, Hóa
Sinh viên:Trường Đại học Dược Hà Nội
Ngành học:Dược học

Nguyễn Ngọc Hà

Gia sư
Toán, Tiếng Anh, Văn (Tiếng Việt)
Sinh viên:Đại học Ngoại Thương
Ngành học:Kinh tế đối ngoại

Lê Thị Thu Nguyệt

Gia sư
Toán, Văn (Tiếng Việt), Địa, Sử
Sinh viên:Trường Đại học Sư Phạm Hà Nội
Ngành học:Sư phạm Địa lí