Đội ngũ gia sư

Lê Thị Diệu Thúy

Gia sư
Hóa
Sinh viên:Đại học Y Hà Nội
Ngành học:Bác sĩ y khoa

Nguyễn Thị Thanh Tâm

Gia sư
Văn (Tiếng Việt), Văn (Tiếng Việt)
Sinh viên:Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn
Ngành học:Quốc tế học

Hà Trúc Quỳnh

Gia sư
Toán Tiếng Anh, Văn (Tiếng Việt)
Sinh viên:Đại học Ngoại Thương
Ngành học:Kinh tế quốc tế

Ngô Thị Thu Thúy

Gia sư
Tiếng Anh
Sinh viên:Đại học Ngoại Ngữ
Ngành học:Ngôn Ngữ Anh

Phạm Cao Bảo

Gia sư
Vật Lý, Toán
Sinh viên:Đại học Sư phạm Hà Nội
Ngành học:Sư phạm Vật lý (dạy bằng Tiếng Anh)

Phạm Huy Vũ

Gia sư
Toán, Vật Lý, Hóa
Sinh viên:ĐH Kinh tế quốc dân
Ngành học:Logistics

Hà Thị Diệu Linh

Gia sư
Toán, Vật Lý, Hóa
Sinh viên:Đại học sư phạm Hà Nội
Ngành học:Sư phạm Vật lí ( dạy bằng Tiếng Anh)

Trần Nguyễn Giao Linh

Gia sư
Tiếng Anh
Sinh viên:Đại học Ngoại Thương
Ngành học:Logistic và Quản lý chuỗi cung ứng

Nguyễn Tuyết Dung

Gia sư
Văn (Tiếng Việt)
Sinh viên:Đại học Sư phạm Hà Nội
Ngành học:Sư phạm Ngữ Văn

Bùi Phan Gia Khánh

Gia sư
Toán, Hóa, Vật Lý, Tiếng Anh
Sinh viên:Đại học Y Hà Nội
Ngành học:Y khoa

Phạm Thanh Thảo

Gia sư
Tiếng Anh
Sinh viên:Trường Đại học Ngoại Thương
Ngành học:Kinh tế đối ngoại

Vũ Việt Linh

Gia sư
Toán
Sinh viên:Đại học Giáo Dục
Ngành học:Sư phạm Toán - KHTN

Nguyễn Thanh Bình

Gia sư
Hóa, Toán, Vật Lý
Sinh viên:Kinh Tế Quốc Dân
Ngành học:Logistics và Quản Lý chuỗi cung ứng

Nguyễn Văn Công

Gia sư
Toán, Vật Lý
Sinh viên:Học viện Tài chính
Ngành học:Tài chính Doanh nghiệp

Hoàng Thu Phương

Gia sư
Toán
Sinh viên:Đại học Giáo dục - ĐHQGHN
Ngành học:Sư phạm Toán