Đội ngũ gia sư

Đào Đình Hân

Gia sư
Tiếng Anh
Sinh viên:Đại học Kinh tế Quốc dân
Ngành học:Kinh doanh thương mại

Nguyễn Khắc Đạt

Gia sư
Hóa, Toán, Vật Lý
Sinh viên:Đại Học Bách Khoa Hà Nội
Ngành học:Logistics and Supply Chain Management

Bùi Kim Ngân

Gia sư
Toán
Sinh viên:Đại học Sư phạm Hà Nội
Ngành học:Sư phạm Toán học

Bùi Đoàn Thúy An

Gia sư
Tiếng Anh
Sinh viên:Đại học Ngoại ngữ - ĐHQG HN
Ngành học:Ngôn ngữ Anh

Hà Thị Thủy Linh

Gia sư
Toán
Sinh viên:Đại học sư phạm Hà Nội
Ngành học:Sư phạm toán học

Đỗ Thị Ngọc Trâm

Gia sư
Văn (Tiếng Việt)
Sinh viên:Trường Đại học Luật Hà Nội
Ngành học:Ngành Luật kinh tế

Đỗ Thị Bích Ngọc

Gia sư
Tiếng Anh
Sinh viên:Đại học Kinh tế quốc dân
Ngành học:Kinh tế quốc tế

Nguyễn Ngọc Hiệp

Gia sư
Tiếng Anh
Sinh viên:Đại học Ngoại Thương Hà Nội
Ngành học:Kinh tế đối ngoại

Nguyễn Thị Thảo May

Gia sư
Văn (Tiếng Việt), Sử, Địa
Sinh viên:Đại học Sư Phạm Hà Nội
Ngành học:Văn học

Nguyễn Phương Trà

Gia sư
Tiếng Anh
Sinh viên:Đại học Ngoại thương Hà Nội
Ngành học:Quản trị kinh doanh quốc tế theo chương tình giảng dạy Tiếng Anh

Lê Trung Trực

Gia sư
Toán, Sử
Sinh viên:Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Ngành học:Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam

Phạm Văn Ninh

Gia sư
Toán
Sinh viên:Đại Học Bách Khoa Hà Nội
Ngành học:Kỹ Thuật Ô Tô

Lại Phương Nhi

Gia sư
Tiếng Anh
Sinh viên:Học viện Ngoại Giao
Ngành học:Truyền thông quốc tế

Tạ Giang Thuỳ Loan

Gia sư
Toán, Văn (Tiếng Việt)
Sinh viên:ĐH Công Nghệ, ĐHQGHN
Ngành học:Trí tuệ nhân tạo

Nguyễn Quỳnh Anh

Gia sư
Văn (Tiếng Việt)
Sinh viên:Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
Ngành học:Văn học