Đội ngũ gia sư

Nguyễn Thu Huyền

Gia sư
Toán, Vật Lý, Hóa
Sinh viên:Đại học Ngoại Thương
Ngành học:Kinh tế quốc tế

Bùi Thị Nhi

Gia sư
Văn (Tiếng Việt), Toán, Tiếng Anh
Sinh viên:Đại Học Ngoại Thương
Ngành học:Kinh tế đối ngoại

Nguyễn Thị Khánh

Gia sư
Tiếng Anh
Sinh viên:Đại học Thương Mại
Ngành học:Ngôn ngữ Anh

Phạm Đông Đô

Gia sư
Toán, Vật Lý
Sinh viên:Đại học Bách Khoa Hà Nội
Ngành học:Kỹ thuật ô tô

Nguyễn Thị Xâm

Gia sư
Toán
Sinh viên:Đại học kinh tế Quốc Dân
Ngành học:POHE truyền thông marketing

Hoàng Nguyễn Huy

Gia sư
Toán
Sinh viên:HUST
Ngành học:Khoa học máy tính

Nguyễn Trí Viễn

Gia sư
Hóa, Toán
Sinh viên:Bách Khoa Hà Nội
Ngành học:Kỹ thuật Thực phẩm

Đỗ Thị Ngọc Anh

Gia sư
Toán, Văn (Tiếng Việt)
Sinh viên:Đại học Kinh Tế Quốc Dân
Ngành học:Ngân hàng

Hoàng Nguyễn Huy

Gia sư
Toán
Sinh viên:HUST
Ngành học:Khoa học máy tính

Nguyễn Thái Dương

Gia sư
Tiếng Anh
Sinh viên:Đại học Bách Khoa Hà Nội
Ngành học:Ngôn Ngữ Anh

Nguyễn Thị Huyền

Gia sư
Hóa, Toán
Sinh viên:Đại học Sư phạm Hà Nội
Ngành học:Sư phạm Hóa học

Đặng Linh Nga

Gia sư
Tiếng Anh
Sinh viên:Ngoại thương
Ngành học:Tài chính quốc tế

Nguyễn Thị Ngọc Minh

Gia sư
Toán, Văn (Tiếng Việt), Tiếng Anh
Sinh viên:Đại học Kinh tế - ĐHQGHN
Ngành học:Kinh tế quốc tế

Lê Đăng Tú

Gia sư
Hóa, Toán, Văn (Tiếng Việt)
Sinh viên:Đại học Dược Hà Nội
Ngành học:Dược học

Trần Lưu Đông A

Gia sư
Sinh
Sinh viên:Đại học Y Hà Nội
Ngành học:BS Răng Hàm Mặt