Đội ngũ gia sư

Vũ Thị Phương Thảo

Gia sư
Toán, Tiếng Anh
Sinh viên:Học viện công nghệ Bưu chính Viễn thông
Ngành học:Công nghệ đa phương tiện

Nguyễn Khánh Huyền

Gia sư
Tiếng Anh
Sinh viên:Đại học Kinh tế - ĐHQGHN
Ngành học:Kinh tế quốc tế

Nguyễn Văn Quang

Gia sư
Toán
Sinh viên:Đại học Bách Khoa Hà Nội
Ngành học:Kỹ thuật điều khiển tự động hóa

Bùi Thu Hương

Gia sư
Văn (Tiếng Việt), Sử, Địa, Toán
Sinh viên:Trường Đại học Giáo dục-ĐHQGHN
Ngành học:Sư phạm Ngữ văn

Phan Duy Minh

Gia sư
Tiếng Anh
Sinh viên:Đại học Kinh tế Quốc dân
Ngành học:Tài chính Ngân hàng

Nguyễn Thị Trà My

Gia sư
Tiếng Anh, Địa
Sinh viên:Đại học Phương Đông
Ngành học:Ngôn ngữ Anh

Đào Khánh Xuân

Gia sư
Vật Lý, Toán
Sinh viên:Trường Đại học Ngoại thương
Ngành học:Kinh doanh quốc tế

Lê Đức Anh

Gia sư
Vật Lý, Toán
Sinh viên:Đại học Bách khoa Hà Nội
Ngành học:Kỹ thuật điện

Nguyễn Thu Nguyệt Minh

Gia sư
Tiếng Anh, Toán
Sinh viên:Đại học Kinh tế Quốc dân
Ngành học:Logistics tích hợp chứng chỉ quốc tế (LSIC)

Nguyễn Thị Thanh Hằng

Gia sư
Tiếng Anh, Toán
Sinh viên:Học Viện Tài Chính
Ngành học:Kiểm Toán

Vũ Thị Thanh Kim Hoàn

Gia sư
Toán, Vật Lý, Tiếng Anh
Sinh viên:Đại học Ngoại Thương
Ngành học:Kinh tế đối ngoại

Lê Thị Phương Thảo

Gia sư
Văn (Tiếng Việt)
Sinh viên:Trường ĐH Sư Phạm Hà Nội
Ngành học:Sư phạm Ngữ Văn

Nguyễn Nhật Lệ

Gia sư
Toán, Văn (Tiếng Việt)
Sinh viên:Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN
Ngành học:Kế toán - Kiểm toán

Nguyễn Hoàng Tùng

Gia sư
Toán, Hóa
Sinh viên:Đại học Y Hà Nội
Ngành học:Bác sĩ Y khoa

Vũ Thị Hoàng Hiên

Gia sư
Toán, Văn (Tiếng Việt), Vật Lý, Hóa
Sinh viên:Đại học Bách Khoa Hà Nội
Ngành học:Kỹ Thuật Nhiệt