Đội ngũ gia sư

Nguyễn Trần Bình

Gia sư
Toán, Vật Lý
Sinh viên:Đại học Bách Khoa Hà Nội
Ngành học:Công nghệ thông tin

Đinh Diệu Linh

Gia sư
Tiếng Anh
Sinh viên:Đại học Ngoại Thương
Ngành học:Tiếng Nhật thương mại

Nguyễn Ngọc Diệp

Gia sư
Toán, Tiếng Anh
Sinh viên:Đại học Ngoại Thương
Ngành học:Kinh doanh quốc tế theo chương trình tiên tiến Nhật Bản

Ngô Hương Mai

Gia sư
Văn (Tiếng Việt), Toán
Sinh viên:Đại học Sư phạm Hà Nội
Ngành học:Sư phạm Ngữ văn

Nguyễn Hà Thanh

Gia sư
Tiếng Anh
Sinh viên:ĐH Kinh tế Quốc dân
Ngành học:Quản trị Marketing

Trần Công Đàm

Gia sư
Toán, Vật Lý
Sinh viên:Đại học Bách Khoa Hà Nội
Ngành học:Điện tử viễn thông

Dương Bích Ngọc

Gia sư
Toán, Vật Lý
Sinh viên:Đại học Kinh tế Quốc dân
Ngành học:Quản trị nhân lực

Lê Hồng Nhung

Gia sư
Toán
Sinh viên:Đại học Sư Phạm Hà Nội
Ngành học:Sư phạm Toán (dạy Toán bằng Tiếng Anh)

Nguyễn Hoàng Anh

Gia sư
Hóa
Sinh viên:Đại học y Hà Nội
Ngành học:Răng hàm mặt

Nguyễn Thị Tố Uyên

Gia sư
Toán
Sinh viên:ĐH SP Hà Nội
Ngành học:Sư Phạm Toán

Trương Quốc Thái

Gia sư
Vật Lý
Sinh viên:Học viện Kĩ thuật mật mã
Ngành học:An toàn thông tin

Dương Thu Trang

Gia sư
Tiếng Anh, Toán
Sinh viên:Đại học Ngoại thương
Ngành học:Kinh tế đối ngoại

Phùng Thị Thái

Gia sư
Văn (Tiếng Việt), Toán
Sinh viên:Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
Ngành học:Văn học

Đỗ Viết Bách

Gia sư
Tiếng Anh
Sinh viên:Trường Đại học Ngoại thương
Ngành học:Kinh tế đối ngoại

Nguyễn Ngọc Anh

Gia sư
Tiếng Anh, Toán Tiếng Anh
Sinh viên:Đại học Kinh tế Quốc dân
Ngành học:Logistics quốc tế