Đội ngũ gia sư

Lê Đinh Hoàng Sơn

Gia sư
Tiếng Anh
Sinh viên:Đại học Kinh tế Quốc dân
Ngành học:Khởi nghiệp và Phát triển Kinh doanh

Phạm Thị Hồng Anh

Gia sư
Văn (Tiếng Việt)
Sinh viên:Đại học Sư phạm Hà Nội
Ngành học:Sư phạm Ngữ Văn

Nguyễn Thị Linh Chi

Gia sư
Toán, Tiếng Anh
Sinh viên:Trường Đại học Ngoại thương
Ngành học:Logistics & Quản lý chuỗi cung ứng

Nguyễn Kim Xuân

Gia sư
Toán, Sinh
Sinh viên:Đại học Y Hà Nội
Ngành học:Y khoa

Nguyễn Thị Vàng Anh

Gia sư
Toán
Sinh viên:Đại học Kinh tế Quốc dân
Ngành học:Bảo hiểm

Doãn Hoàng Mai

Gia sư
Hóa, Toán
Sinh viên:Đại học Y Hà Nội
Ngành học:Y khoa

Lê Huy Minh

Gia sư
Toán
Sinh viên:Đại học y Hà Nội
Ngành học:Đa khoa

Nguyễn Thị Thu Uyên

Gia sư
Toán
Sinh viên:Đại học Sư phạm Hà Nội 2
Ngành học:Sư phạm Toán bằng Tiếng Anh

Nguyễn Trung Thành

Gia sư
Tiếng Anh, Tin Học
Sinh viên:University of Greenwich
Ngành học:Graphic and Digital Design

Trần Thị Thanh Ngân

Gia sư
Tiếng Anh
Sinh viên:Đại học Hà Nội
Ngành học:Ngôn ngữ Anh

Ngân Văn Thiện

Gia sư
Toán, Văn (Tiếng Việt), Vật Lý, Hóa
Sinh viên:Đại học Bách Khoa Hà Nội
Ngành học:CNTT: Kỹ thuật máy tính

Lê Khánh Ngọc

Gia sư
Tiếng Anh, Văn (Tiếng Việt), Toán
Sinh viên:Đại học Ngoại thương
Ngành học:Kinh tế đối ngoại

Mạnh Thị Ngọc Vy

Gia sư
Văn (Tiếng Việt), Toán, Địa
Sinh viên:Đại học Luật Hà Nội
Ngành học:Luật học

Đặng Công Quang

Gia sư
Vật Lý, Toán
Sinh viên:Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông
Ngành học:Thiết kế Đa phương tiện

Ngô Thu Hương

Gia sư
Toán
Sinh viên:Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
Ngành học:Toán học