Đội ngũ gia sư

Trần Thị Thanh Mai

Gia sư
Tiếng Anh
Sinh viên:Trường Đại học Ngoại Thương
Ngành học:Kinh doanh quốc tế

Trịnh Quỳnh Anh

Gia sư
Hóa, Toán
Sinh viên:ĐH Y HN
Ngành học:Y Đa khoa

Nguyễn Lưu Ánh

Gia sư
Vật Lý
Sinh viên:Đại học Sư phạm Hà Nội
Ngành học:Vật lí

Lương Vũ Ngọc Đoàn

Gia sư
Hóa, Sinh, Toán
Sinh viên:Đại học Bách Khoa HN
Ngành học:Kĩ thuật sinh học

Vũ Bích Phương

Gia sư
Toán, Văn (Tiếng Việt), Hóa
Sinh viên:Đại học Y Dược - ĐHQG Hà Nội
Ngành học:Dược học

Trịnh Triệu Vy

Gia sư
Toán, Vật Lý, Hóa, Sinh
Sinh viên:Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN
Ngành học:Sinh học (Chương trình Tài năng)

Mai Hà Phương

Gia sư
Toán, Văn (Tiếng Việt)
Sinh viên:Đại học Sư phạm Hà Nội
Ngành học:Sư phạm Ngữ Văn

Kiều Đức Nam

Gia sư
Toán, Vật Lý
Sinh viên:Đại học Công nghệ - ĐHQGHN
Ngành học:Trí tuệ Nhân tạo

Nguyễn Chí Dương

Gia sư
Toán, Vật Lý
Sinh viên:Bách Khoa Hà Nội
Ngành học:Kỹ thuật Ô tô

Nguyễn Thị Thanh Hoàn

Gia sư
Tiếng Anh
Sinh viên:Học viện Ngoại giao
Ngành học:Truyền thông quốc tế

Vũ Văn Nam

Gia sư
Văn (Tiếng Việt)
Sinh viên:Trường Đại học Giáo dục, ĐHQGHN
Ngành học:Sư phạm Ngữ văn

Nguyễn Lan Hương

Gia sư
Toán, Sinh, Hóa, Vật Lý
Sinh viên:Đại học Y Hà Nội
Ngành học:Cử nhân Dinh dưỡng

Phạm Khánh Linh

Gia sư
Văn (Tiếng Việt)
Sinh viên:Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Ngành học:Báo Phát Thanh

Trần Thị Tú Uyên

Gia sư
Tiếng Anh
Sinh viên:Đại Học Kinh tế Quốc Dân
Ngành học:Kinh tế đầu tư

Nguyễn Khánh Linh

Gia sư
Toán, Vật Lý
Sinh viên:đại học Sư phạm Hà Nội
Ngành học:sư phạm Toán