Đội ngũ gia sư

Nguyễn Mạnh Kỳ Anh

Gia sư
Toán
Sinh viên:Trường Đại học Quốc tế RMIT - Việt Nam
Ngành học:Kỹ sư phần mềm

Nguyễn Thị Thảo

Gia sư
Toán, Hóa
Sinh viên:Trường Đại học Dược Hà Nội
Ngành học:Dược học

Nguyễn Ngọc Hà

Gia sư
Toán, Tiếng Anh, Văn (Tiếng Việt)
Sinh viên:Đại học Ngoại Thương
Ngành học:Kinh tế đối ngoại

Hà Hải Anh

Gia sư
Tiếng Anh
Sinh viên:Đại học Ngoại Ngữ ĐHQGHN
Ngành học:Kinh Tế - Tài Chính ( liên kết quốc tế )

Lê Thị Thu Nguyệt

Gia sư
Toán, Văn (Tiếng Việt), Địa, Sử
Sinh viên:Trường Đại học Sư Phạm Hà Nội
Ngành học:Sư phạm Địa lí

Phạm Tiến Vũ

Gia sư
Tiếng Anh
Sinh viên:Kinh tế quốc dân
Ngành học:Kinh doanh thương mại

Đỗ Phương Trang

Gia sư
Sử, Toán, Văn (Tiếng Việt)
Sinh viên:Đại học Luật Hà Nội
Ngành học:Luật kinh tế

Đặng Hoàng Anh

Gia sư
Tiếng Anh
Sinh viên:ĐH Kinh Tế Quốc Dân
Ngành học:Kinh Doanh Thương Mại

Lê Huyền Nhung

Gia sư
Toán, Sinh
Sinh viên:Học viện Ngoại Giao
Ngành học:Truyền thông quốc tế

Lê Phương Đông

Gia sư
Toán, Vật Lý, Hóa
Sinh viên:Đại học Công nghệ - ĐHQGHN
Ngành học:Cơ kỹ thuật và Tự động hóa

Nguyễn Tiến Hùng

Gia sư
Toán
Sinh viên:ĐH Khoa học Tự nhiên - ĐHQGHN
Ngành học:Toán học

Vũ Thị Quỳnh

Gia sư
Tiếng Anh
Sinh viên:Trường Đại học Kinh tế Quốc dân
Ngành học:Kinh tế Quốc tế

Lê Xuân Vĩnh

Gia sư
Toán, Vật Lý
Sinh viên:ĐH Sư Phạm HN
Ngành học:SP Toán

Lương Phương Thảo

Gia sư
Văn (Tiếng Việt)
Sinh viên:Đại học Ngoại thương
Ngành học:Kinh doanh quốc tế

Nguyễn Đức Bình

Gia sư
Hóa, Sinh
Sinh viên:Đại học Y Hà Nội
Ngành học:Y khoa