Đội ngũ gia sư

Trần Trung Kiên

Gia sư
Hóa
Sinh viên:Đại học Ngoại Thương
Ngành học:Kinh tế Đối ngoại

Phạm Quý Châu

Gia sư
Toán, Văn (Tiếng Việt), Hóa, Tiếng Anh
Sinh viên:Đại học Kinh tế Quốc Dân
Ngành học:Kế toán

Trần Thị Dương Liễu

Gia sư
Toán
Sinh viên:Đại học Bách Khoa Hà Nội
Ngành học:Kĩ thuật Thực Phẩm

Đặng Thị Phương Loan

Gia sư
Toán
Sinh viên:Đại học Ngoại Thương
Ngành học:Quản trị kinh doanh quốc tế

Đỗ Mai Chi

Gia sư
Toán
Sinh viên:Đại học Sư phạm Hà Nội 2
Ngành học:Sư phạm Toán bằng Tiếng Anh

Lê Ngọc Hạnh

Gia sư
Toán, Vật Lý
Sinh viên:Đại học Bách Khoa Hà Nội
Ngành học:Quản trị kinh doanh

Phạm Thu Trang

Gia sư
Toán, Vật Lý, Tiếng Anh
Sinh viên:ĐH Kinh tế Quốc dân
Ngành học:Tài chính Ngân hàng

Trần Thị Thanh Mai

Gia sư
Văn (Tiếng Việt), Sử
Sinh viên:Đại học sư phạm Hà Nội
Ngành học:Lịch sử

LÊ THỊ MAI

Gia sư
Toán, Hóa
Sinh viên:Trường Đại học Kinh tế Quốc dân
Ngành học:Ngành Kế toán

Trần Thế Anh

Gia sư
Toán, Hóa
Sinh viên:Đại Học Bách Khoa Hà Nội
Ngành học:Khoa học Máy tính

Ngô Quỳnh Nhi

Gia sư
Toán, Vật Lý
Sinh viên:Đại học Sư Phạm Hà Nội
Ngành học:Vật Lý

Bùi Phương Thảo

Gia sư
Tiếng Anh
Sinh viên:Đại học Hà Nội
Ngành học:Tiếng Nhật

Hồ Bảo Thư

Gia sư
Toán, Toán Tiếng Anh, Vật Lý, Tiếng Anh
Sinh viên:Đại Học Bách Khoa Hà Nội
Ngành học:Công nghệ thông tin toàn cầu

Lê Minh Đức

Gia sư
Toán, Hóa, Sinh
Sinh viên:Đại học Y Hà Nội
Ngành học:Y Khoa

Phan Khánh Ly

Gia sư
Tiếng Anh
Sinh viên:Đại học Kinh Tế - ĐHQGHN
Ngành học:Kinh tế quốc tế