Đội ngũ gia sư

Lê Minh Nguyệt

Gia sư
Toán
Sinh viên:Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
Ngành học:Sư phạm Toán

Nguyễn Phương Dung

Gia sư
Tiếng Anh
Sinh viên:Đại học Kinh tế quốc dân
Ngành học:Kế toán

Ngô Ngọc Hân

Gia sư
Toán, Văn (Tiếng Việt), Tiếng Anh
Sinh viên:Trường Đại học Ngoại thương
Ngành học:Quản trị Kinh doanh Quốc tế

Lê Thị Cẩm Nhung

Gia sư
Văn (Tiếng Việt), Tiếng Anh
Sinh viên:Đại học Kinh tế Quốc dân
Ngành học:Kế toán tích hợp chứng chỉ quốc tế CFAB

Hướng Thị Đào

Gia sư
Sử, Văn (Tiếng Việt)
Sinh viên:Học viện Ngoại giao
Ngành học:Luật Quốc tế

Lê Mai Uyên

Gia sư
Toán, Tiếng Anh
Sinh viên:Đại học Kinh tế Quốc dân
Ngành học:Quản lý dự án

Đỗ Thị Huyền Trang

Gia sư
Toán, Vật Lý
Sinh viên:Trường Đại học Ngoại thương
Ngành học:Luật Thương mại Quốc tế

Nguyễn Thu Hiền

Gia sư
Toán, Vật Lý, Hóa
Sinh viên:Đại học Ngoại thương
Ngành học:Kinh tế Đối Ngoại

Vũ Thu Huyền

Gia sư
Toán, Văn (Tiếng Việt), Địa
Sinh viên:Học Viện Tài Chính
Ngành học:Thuế

Nguyễn Văn Quyền

Gia sư
Toán
Sinh viên:Đại Học Y Hà Nội
Ngành học:Khúc Xạ Nhãn Khoa

Đỗ Thu Vân

Gia sư
Toán
Sinh viên:Đại học sư phạm Hà Nội
Ngành học:Sư phạm Toán học

Nguyễn Thị Hiền

Gia sư
Toán, Văn (Tiếng Việt), Hóa, Địa
Sinh viên:Trường Đại học Công nghệ - ĐHQGHN
Ngành học:CNTT

Nguyễn Minh Tài

Gia sư
Toán Tiếng Anh
Sinh viên:Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn Thông
Ngành học:Công nghệ thông tin

Lương Thị Thùy Linh

Gia sư
Văn (Tiếng Việt)
Sinh viên:Học viện ngân hàng
Ngành học:Kế toán kiểm toán

Nguyễn Thị Hảo

Gia sư
Tiếng Anh
Sinh viên:ĐH Ngoại Ngữ ĐH Quốc Gia HN
Ngành học:Ngôn ngữ & Văn Hóa Nhật Bản