Đội ngũ gia sư

Trương Thuỳ Dương

Gia sư
Toán, Vật Lý, Hóa
Sinh viên:Đại học Sư phạm Hà Nội
Ngành học:Sư phạm Vật lý

Nguyễn Thị Thu Uyên

Gia sư
Vật Lý, Hóa, Tiếng Anh
Sinh viên:Đại học Ngoại thương
Ngành học:Kinh tế Đối ngoại

Nguyễn Thị Đức Nhi

Gia sư
Toán
Sinh viên:Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
Ngành học:Sư phạm Toán

Lê Trung Anh

Gia sư
Toán, Vật Lý
Sinh viên:Đại học Bách Khoa Hà Nội
Ngành học:Kỹ thuật điều khiển - tự động hóa

Lê Văn Dưỡng

Gia sư
Toán, Hóa, Sinh
Sinh viên:Đại học Y Hà Nội
Ngành học:Răng Hàm Mặt

Nguyễn Duy Khanh

Gia sư
Toán, Vật Lý, Hóa
Sinh viên:ĐH Bách Khoa
Ngành học:Kĩ thuật điều khiển & tự động hóa

Quách Thảo Nguyên

Gia sư
Tiếng Anh
Sinh viên:Trường Đại học Ngoại Thương
Ngành học:Kinh tế Đối Ngoại

Nguyễn Tiến Đạt

Gia sư
Hóa, Toán
Sinh viên:Trường Đại Học Phenikaa
Ngành học:Công nghệ thông tin

Đặng Kim Ngân

Gia sư
Toán, Vật Lý, Tiếng Anh
Sinh viên:Đại học Bách khoa Hà Nội
Ngành học:Công nghệ thông tin

Vũ Phương Thảo

Gia sư
Tiếng Anh
Sinh viên:Đại học Phenikaa
Ngành học:Ngôn ngữ Anh

Lê Hoàng Anh

Gia sư
Toán
Sinh viên:Đại Học Bách Khoa Hà Nội
Ngành học:IT1-Khoa học máy tính

Nguyễn Anh Thư

Gia sư
Văn (Tiếng Việt)
Sinh viên:ĐH Khoa Học Xã Hội & Nhân Văn
Ngành học:Quốc Tế

Nguyễn Đắc Học

Gia sư
Toán, Vật Lý, Tiếng Anh
Sinh viên:Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội
Ngành học:Kỹ thuật máy tính và robot

Nguyễn Phan Hiển

Gia sư
Toán, Hóa
Sinh viên:Đại học Kinh tế quốc dân
Ngành học:Kiểm toán

Nguyễn Thị Thanh Ngọc

Gia sư
Toán
Sinh viên:Đại học Công nghệ - ĐHQGHN
Ngành học:Ngành Kỹ thuật điều khiển và Tự động hoá