Đội ngũ gia sư

Trần Quốc Đạt

Gia sư
Sử, Văn (Tiếng Việt)
Sinh viên:Đại học Sư Phạm
Ngành học:Sư phạm Sử

Trương Ngọc Cẩm Anh

Gia sư
Tiếng Anh
Sinh viên:Đại học Ngoại Ngữ -ĐHQGHN
Ngành học:Ngôn ngữ Hàn Quốc CLC

Vy Tâm Anh

Gia sư
Tiếng Anh
Sinh viên:Đại học ngoại ngữ- ĐHQGHN
Ngành học:Sư phạm tiếng Anh

Nguyễn Huyền Diệu

Gia sư
Tiếng Anh, Toán, Văn (Tiếng Việt)
Sinh viên:Đại học Hà Nội
Ngành học:Truyền thông đa phương tiện bằng tiếng anh

Tướng Thị Uyên

Gia sư
Hóa, Vật Lý, Toán
Sinh viên:ĐH Y Hà Nội
Ngành học:Bá sỹ đa khoa

Phạm Tuấn Anh

Gia sư
Văn (Tiếng Việt), Sử
Sinh viên:Đại học Sư phạm Hà Nội 2
Ngành học:Sư phạm Ngữ văn

nguyễn văn phong

Gia sư
Toán
Sinh viên:Học viện y dược học cổ truyền việt nam
Ngành học:Y cổ truyền

Nguyễn Thị Thảo Nguyên

Gia sư
Tiếng Anh
Sinh viên:Đại học Luật - ĐHQGHN
Ngành học:Luật CLC

Bùi Thị Ngoan

Gia sư
Toán
Sinh viên:Đại học Bách Khoa Hà Nội
Ngành học:Hoá học

Hoàng Vũ Bảo Ngọc

Gia sư
Tiếng Anh
Sinh viên:Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội
Ngành học:sư phạm Tiếng Anh

Lại Thị Tú Anh

Gia sư
Toán
Sinh viên:Đại học Kinh Tế Quốc Dân
Ngành học:Khoa học quản lý

Trịnh Phúc Hữu

Gia sư
Toán, Vật Lý
Sinh viên:Đại học Bách Khoa Hà Nội
Ngành học:Kỹ thuật Máy tính

Trần Đăng Sơn

Gia sư
Tiếng Anh
Sinh viên:Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội
Ngành học:Kiểm toán

Bùi Thị Kim Chi

Gia sư
Hóa, Sinh, Toán
Sinh viên:ĐH Y Dược - ĐHQGHN
Ngành học:Y khoa

Ngô Duy Khang

Gia sư
Hóa, Toán
Sinh viên:Đại Học Bách Khoa Hà Nội
Ngành học:Kĩ thuật Điện tử viễn thông