Đội ngũ gia sư

Nguyễn Thế Giang

Gia sư
Toán, Hóa
Sinh viên:Đại Học Y Hà Nội
Ngành học:Bác sĩ Y Khoa

Bùi Thị Thái Bình

Gia sư
Tiếng Anh
Sinh viên:Đại học Ngoại Ngữ
Ngành học:Ngôn Ngữ Anh

Nguyễn Thùy Dương

Gia sư
Toán, Văn (Tiếng Việt)
Sinh viên:TRường Đại học Sư Phạm Hà Nội
Ngành học:Khoa Giáo Dục Tiểu Học

Đỗ Phương Thảo

Gia sư
Văn (Tiếng Việt)
Sinh viên:Đại học Sư phạm Hà Nội
Ngành học:Sư phạm Ngữ Văn

Nguyễn Tố Hằng

Gia sư
Toán
Sinh viên:ĐH Dược Hà Nội
Ngành học:Dược học

Vũ Thu Huyền

Gia sư
Toán, Văn (Tiếng Việt)
Sinh viên:Đại học Luật Hà Nội
Ngành học:Luật kinh tế

Bùi Tuấn Nam

Gia sư
Toán, Vật Lý, Hóa
Sinh viên:Đại học Kinh tế Quốc dân
Ngành học:Hệ thống thông tin quản lí

Trần Đức Dương

Gia sư
Hóa
Sinh viên:Đại Học Y Hà Nội
Ngành học:Y Khoa

Trần Thị Mỹ Lộc

Gia sư
Toán, Văn (Tiếng Việt), Hóa
Sinh viên:Đại học Bách Khoa Hà Nội
Ngành học:Kỹ thuật hóa học

Đinh Ngọc Thế

Gia sư
Toán, Hóa
Sinh viên:Đại học Ngoại Thương
Ngành học:Tài chính quốc tế hệ tiêu chuẩn

Phạm Huyền Chi

Gia sư
Tiếng Anh
Sinh viên:Đại học Ngoại thương
Ngành học:Tài chính quốc tế

Trần Nhật Linh

Gia sư
Toán, Hóa, Văn (Tiếng Việt)
Sinh viên:Trường Đại học Ngoại Thương
Ngành học:Tài chính ngân hàng

Nguyễn Thị Việt Hà

Gia sư
Toán, Hóa
Sinh viên:Đại học Bách Khoa Hà Nội
Ngành học:Kĩ Thuật Thực Phẩm

Nguyễn Đoàn Bảo Linh

Gia sư
Toán, Vật Lý, Hóa
Sinh viên:Đại học Kinh Tế Quốc Dân
Ngành học:Quản trị Marketing hệ Chất Lượng Cao

Nguyễn Mai Hương

Gia sư
Toán, Hóa
Sinh viên:Đại học Sư phạm Hà Nội
Ngành học:Sư phạm Hoá học